Jak změním interval mezi přepínáním (blikáním) výstupů? | NETIO products: Networked power sockets
Jak změním interval mezi přepínáním (blikáním) výstupů?

Pomocí proměnné interval. Viz sekce Nastavení proměnných.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo