JSON | NETIO products: Networked power sockets

JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis, JSON) je způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat. JSON je populární díky jednoduchosti uložení dat a srozumitelnosti (data jsou čitelná člověkem). Výhodou je platformová nezávislost a jednotnost na úkor velikosti přenášených dat.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo