M2M Active Client znamená funkci (vestavěnou aplikaci) která obsluhuje komunikaci. Například Lua skript, který je spuštěn v zařízení a aktivně komunikuje s protistranou.
M2M Active client

M2M (Machine 2 Machine) je přímá elektronická komunikace mezi stroji. Například mezi programem v počítači a chytrými zásuvkami. Bez zásahu člověka.

 

V kontextu NETIO produktů

Rozlišujeme dva druhy komunikace. Pasivní M2M API (NETIO siťové zásuvky jsou periferie) a aktivní M2M Active Client (v NETIO zásuvkách běží program, který komunikuje s dalšími produkty po LAN síti). V obou případech může být použitý stejný M2M protokol, rozdíl je v tom kdo je Master/Slave (Client/Server nebo Aktivní/Pasivní).

Příklad M2M API (pasivní):

  • NETIO zásuvky čekají na povel ze systému pro řízení místnosti (například protokolem Modbus/TCP). Program běží v této jednotce a NETIO zásuvky jsou jen příjemce příkazu zapni/vypni zásuvku.

Příklad M2M Active Client:

  • NETIO zásuvky obsahují Lua skript, který každou sekundu ověří hodnotu teploty z LAN teploměru připojeného po síti (viz AN13). Na základě změřené teploty skript zapne klimatizaci, připojenou do jedné ze zásuvek.
    Program běží jako Lua skript přímo v NETIO zásuvkách a M2M protokol (např. http xml) je zde jako klient volaný z Lua skriptu pro zjištění hodnoty teploty na vzdáleném senzoru.

Lua skripty  NETIO 4x produktech mohou obsluhovat tyto M2M Active Client protokoly.

  • Lua PING request (AN09, AN24, AN25)
  • Lua XML over HTTP(s) get (AN13, AN14)
  • Lua URL API over HTTP(s) get (AN06)
  • Lua SNMP (AN16)
  • Lua MQTT (AN35)
  • Lua RS-232 (Serial port) (AN18)

 

>> Více detailů najdete v přehledu AN (Aplikační příklady)

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo