Měření spotřeby na zásuvce | NETIO products: Networked power sockets

Na každé jedné zásuvce lze měřit spotřebu energie. Pro čtyři zásuvky, které má NETIO 4 to znamená čtyřikrát hodnotu aktuálního proudu a dosavadní počítadlo spotřebovaných kWh elektřiny.

NETIO produkty kromě toho často obsahují pátou sadu proměnných, které měří celkovou i okamžitou spotřebu elektřiny ještě pro všechny zásuvky samostatně.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo