SCADA je zkratka pro "Supervisory Control And Data Acquisition", tedy "dispečerské řízení a sběr dat". Pojem SCADA znamená pro software určený do průmyslu, nebo do budov, který vizualizuje a umožňuje ovládat nějakou technologii z centrálního pracoviště.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo