Chtěl bych po překročení spotřeby výstup/výstupy jen restartovat, je to možné?

Jistě, stačí ve funkci shutDown nahradit příkazy pro vypnutí příkazem pro restartování. Funkce pak bude vypadat takto:


function shutDown()
 if output == 0 then
  for i=1,4,1 do
   devices.system.ResetOut{output=i}
  end
 else
  devices.system.ResetOut{output=output}
 end
end

Pokud chcete po restartu zásuvku zapnout za určitou dobu, do příkazu pro restart vložte ještě parametr delay, ve kterém nastavíte dobu, za kterou se zásuvka znovu zapne. Příkaz vypadá takto: devices.system.ResetOut{output=i, delay=12} respektive devices.system.ResetOut{output=output, delay=12} (místo 12 nastavte váš čas).

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo