NETIO PowerPDU 4KS je chytré PDU (Power Distribution Unit) se čtyřmi měřenými výstupy napájení (4x IEC-320 C13) a jedním digitálním vstupem (1x DI - Digital Input). Všechny výstupy PowerPDU 4KS podporují elektrické měření (A, kWh, TPF, W, V, Hz) a lze je vypnout a zapnout samostatně. Zařízení podporuje funkce Ping & Power Watchdog a funkci plánovače (Scheduler).

NETIO PowerPDU 4KS lze namontovat do rozvaděčových skříní vodorovně, svisle i jako 1U zařízení. Každý z výstupů lze ovládat přes webové rozhraní, službu NETIO Cloud nebo mobilní aplikaci (připojenou lokálně nebo pomocí NETIO Cloud. Open API umožňuje integraci do systémů třetích stran pomocí různých protokolů (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..).

Pomocí služby NETIO Cloud lze výstupy ovládat odkudkoliv. NETIO Cloud je placená služba obsahující "Welcome kredit" pro nově zaregistrovaná zařízení. Služba je zabezpečena pomocí SSL a servery se nachází v Evropě.

Přes mobilní aplikaci NETIO Mobile 2 lze ovládat každý výstup samostatně přes LAN (lokální síť) nebo přes službu NETIO Cloud.

NETIO Cloud služba zabezpečená přes TLS, pomocí které lze výstupy ovládat odkudkoliv (Web nebo Open API).

Otevřená rozhraní (Open API) umožňují ovládání po síti různými protokoly (http XML/JSON, Modbus/TCP, MQTT, SNMP, Telnet a další... ).

AV drivery zjednodušují připojení NETIO zásuvek do profesionálních Audio/Video systémů jako je Neets, CRESTRON, Control4 a další. 

 

Profesionální produkt

NETIO PowerPDU 4KS lze použít pro průmyslové aplikace. Produkt funguje v širokém rozsahu teplot (-20°C až +65°C), podporuje upgrade firmware přes web, pamatuje si stav zásuvky těsně před vypnutím, spíná relé na každém výstupu při průchodu nulou a další.

Na každém výstupu lze nastavit zpožděné zapnutí po připojení napájení. Tak lze vytvořit sekvenci zapnutí po výpadku napájení.

 

Open API: Podporované M2M protokoly

Open API rozhraní používá v jednu chvíli jeden z podporovaných M2M protokolů:

Protokol SNMP lze použít vždy paralelně k jednomu z dalších API.

Nezávisle na použitém Open API rozhraní lze PowerPDU 4KS vždy ovládat z webu zařízení a ze služby NETIO Cloud. Zákazník může využít zároveň jeden protokol z Open API a NETIO Cloud.

 

Užitečné odkazy:

 

PowerPDU-4KS_cut_FL-trans_cut

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Dokumenty ke stažení

   
yt_icon_white
 
Video Flyer
 
pdf_ikona_white
Flyer PDF
 
pdf_ikona_white
Manual PDF (CE)

 

 

Typické použití

 1. Typickou IT aplikací chytrého PowerPDU 4KS je distribuce elektrické energie v 19“ racku (rozváděči) v datovém centru.
 2. Vzdálený restart připojeného zařízení lze provést z webového rozhraní (každý výstup lze zapnout / vypnout / restartovat).
 3. Připojená zařízení lze restartovat automaticky pomocí PING nebo funkce Power Consumption Watchdog
 4. Výstupy lze ovládat pomocí Open API (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..)
 5. Celé zařízení lze připojit do různých programů a aplikací třetích stran (NETIO Drivery).
 6. Výstupy několika NETIO produktů lze ovládat z Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 připojené ke stejné síti.
 7. Výstupy několika zařízení lze ovládat centrálně pomocí placené služby NETIO Cloud.

 

>> NETIO Příklady použití

 

Web_HTTPs

HTTPs

Web_HTTPsNETIO PDU mají od roku 2024 implementováno zabezpečení HTTPs.
HTTPs je podporováno jak pro webové rozhraní, tak pro protokoly Open API (JSON, XML). Lze použít uživatelský certifikát.

 

 

NETIO Cloud

Produkt lze připojit ke službě NETIO Cloud. 

 

NETIO Cloud je ideálním řešením pro vzdálené ovládání a restartování. Je přístupný přes jakýkoli webový prohlížeč: https://cloud.netio-products.com/. K NETIO Cloud lze připojit všechna zařízení vyráběná společností NETIO products.

 

 • Vzdálené ovládání výstupu PDU (z mobilní aplikace NETIO nebo z webové stránky služby NETIO Cloud).
 • Funkce sdílení zařízení více uživateli v rámci jednoho firemního účtu.
 • Možnost definování uživatelských práv (rolí) pro řízení přístupu.
 • Funkce PDU Connection Alert zasílá e-mailová upozornění na odpojení PDU (výpadek připojení nebo napájení).
 • Struktura skupin a podskupin jednotek PDU (struktura složek)
 • Aplikace NETIO Mobile 2 (Apple / Android) se správou uživatelských práv
 • Open API (MQTT) k firemnímu účtu NETIO Cloud
 • Možnost stažení historických dat z měření výkonu
 • Vzdálená aktualizace firmwaru
 • Dvoufaktorové ověřování
 • NETIO Cloud lze používat souběžně s většinou dalších protokolů Open API.
 • Komunikace PDU s cloudovou službou je zabezpečená (port 8883 - MQTTs - TLS).
 • Služba NETIO Cloud je SaaS (online služba). Pro projekty je k dispozici on-premise verze cloudové služby.

>> Více o NETIO Cloudu

 

Mobilní aplikace

Mobile app controlled power sockets

Zařízení lze po lokální síti ovládat mobilní aplikací NETIO Mobile 2 (Android & iOS).

 • LAN: NETIO Mobile 2 může ovládat všechny zásuvky přes lokální síť LAN (WiFi)
 • Cloud: NETIO Mobile 2 lze propojit s uživatelským účtem na NETIO Cloud 

 

S mobilní aplikací NETIO Mobile 2 můžete

 • Ovládat jednotlivé výstupy (zásuvky) - zapnout, vypnout, reset
 • Zobrazit data měření elektrických veličin (A, W, Wh), pokud model podporuje měření

 • Aktivovat / deaktivovat funkci týdenní Scheduler u každého výstupu (zásuvky)
 • Řadit výstupy v rámci skupiny (např. podle lokace, funkce, ...)
 • Seskupovat výstupy do skupin - defaultní skupina podle zařízení může být změněna per výstup

 • Kontrolovat skupiny - Zapínat a vypínat celou skupinu zásuvek
 • Kontrolovat skupiny - aktivovat a deaktivovat funkci týdenní Scheduler pro každý výstup v celé skupině
 • Změnit jména výstupu / zařízení (viditelné v aplikaci)
 • Přidat více NETIO zařízení
 • LAN discover: vyhledat na Vaší LAN/WiFi síti zařízení NETIO

 

>> NETIO Mobile 2

 

Elektrické měření

Power measurement of A, W, Wh, V, HZ, ...

NETIO PowerPDU 4KS měří elektrické veličiny na všech 4 výstupech: 

Změřené hodnoty jsou zobrazeny na webu zařízení a zároveň v Open API protokolech. NETIO PowerPDU 4KS měří s přesností lepší než 1%.

 • Výstup 1
 • Výstup 2
 • Výstup 3
 • Výstup 4
 • Počítaná veličina: Všechny výstupy společně

>> Více o Elektrickém měření

 

DI (Digital Input)

DI vstup může ovládat výstupy nebo čítat S0 impulsy. DI vstup lze použít pro připojení tlačítka (bezpotenciálový kontakt) nebo jako S0 vstup čítání impulsů a měřit tak spotřebu elektřiny na externím elektroměru.

Stav DI a hodnoty S0 čítače jsou zobrazené na webovém rozhraní zařízení a lze je vyčítat pomocí Open API.

 • DI (Digitální vstup): 1x vstup (kontakt) + S0 čítač (4 byty)
 • Napájení pro DI: 12V napájení (Max 50mA)

>> Více o DI (Digital Input)

 

Průmyslová kvalita produktu

NETIO PDU jsou výjimečné kvalitou provedení. Každý kus je vybaven sadou podpůrných funkcí, které zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost produktu v reálné instalaci.

 • Otevřená M2M API
 • Široký rozsah provozních teplot (-20 °C až +65 °C)
 • PowerUp state – definovaná úroveň po zapnutí
 • PowerUp delay (zpožděné sepnutí výstupu)
 • Možnost upgrade FW přes web a jejich zpětná kompatibilita
 • IOC -  Nezávislé ovládání výstupu
 • ZCS – Spínání relé v proudové nule
 • Výstupy je možné vypnout/zapnout na krátký (lze nastavit) časový úsek

 

An important feature of NETIO PowerPDU 4C is ZCS (Zero Current Switching).

ZCS (Zero Current Switching)

Zásadní vlastností NETIO PowerPDU 4KS je funkce ZCS  (Zero Current Switching). Podpora funkce ZCS ovlivňuje čas spínání mechanického relé. Kontakt relé spíná a rozpíná výstup právě v okamžiku průchodu proudovou nulou. 

 • Podpora ZCS dlouhodobě snižuje množství reklamací produktu kvůli poškození vnitřního relé.
 • Díky časování sepnutí relé při průchodu proudovou nulou se zásadně omezí negativní vliv zapínacího proudu (Inrush current).
 • Podpora funkcí ZCS a PowerUp delay snižuje možnost vypadnutí elektrických jističů po obnovení dodávky proudu.
 • ZCS prodlužuje životnost připojených zařízení. Tento efekt je dramatický hlavně u častého zapínání a vypínání přístrojů, které na to nejsou navrženy (například spínané zdroje).

>> Slovník: Více o ZCS 

 

User can define output state after power restoring - PowerUp state

Power-Up state

Nastavení stavu výstupní elektrické zásuvky ihned po zapnutí (nebo při obnovení elektrického proudu po výpadku) je důležité pro některé aplikace. Pro některé stroje je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí, nebo vypnutí (cvak-cvak problém). Proto je tímto parametrem možné definovat chování výstupní elektrické zásuvky 110/230V v čase, než začne fungovat standardní komunikace s nadřízeným systémem.

 • On (zapnuto)
 • Off (vypnuto)
 • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

Sekvence zpožděného zapínání výstupů

Jako ochrana proti přetížení (a výpadku) elektrického jističe lze použít zpožděné zapnutí některých elektrických spotřebičů po výpadku napájení. PowerPDU 4KS na to lze nastavit díky parametru „Power-Up state“ = ON / LAST a parametr „Output PowerUp interval“ = čas zpožděného zapnutí pro tento konkrétní výstup po zapnutí napájení.

>> Slovník: PowerUp state

 

Week Scheduler (časové spínání jednotlivých zásuvek)

 Pomocí Funkce Scheduler (časovač) s grafickým rozhraním lze každou zásuvku jednotlivě spínat v určený čas a v daných dnech týdne. Jednoduše můžete nastavit zapnutí/vypnutí v určitý čas.
 
 • Každý výstup může mít svůj vlastní kalendář (schedule), podle kterého spíná výstup
 • I když je aktivována funkce kalendář, výstup lze ovládat z NETIO Cloud, webu a Open API.

 • Funkci Scheduler lze vypínat a vypínat (nelze upravovat) jednotlivě u každé zásuvky na mobilní aplikaci NETIO Mobile 2
 • Kalendář nevyžaduje připojení do internetu. Vyžaduje ale zdroj času – buď z internetu (NTP), nebo třeba lokální ADSL / WiFi router

 • K speciálním účelům může být Scheduler kombinován s PAB (Power Analyze Blocks)
  • Čas zapnutí a vypnutí zásuvek závisí na čase východu a západu slunce na základě umístění produktu
  • Bez ohledu na situaci, definovaná zásuvka může být vypnuta v definovaný čas (např. v půlnoci)
  • Pro více informací se obraťte na nás...

 >> Více informací o Scheduleru

 

WatchDog Ping + Power

PowerPDU 4KS je vybaven jak funkcí WatchDog Ping (IP WatchDog), tak i funkcí WatchDog Power (WatchDog - Analýza spotřeby (PAB)).

 • IP WatchDog v PowerPDU 4KS hlídá odpovědi na PING (icmp). Napájení dohledovaného zařízení (router, IP kamera, …) lze snadno restartovat autonomně bez zásahu člověka. Funkci lze nastavit přes web rozhraní zařízení. Funkci IP WatchDog je možné použít na všech 4 zásuvkách.

 • WatchDog - Analýza spotřeby je autonomní systém založený na principu "Podmínek a akcí" ("Condition" & "Action" / PAB - Power Analysis Block & Rules), který průběžně monitoruje proud (energii) monitorovaného zařízení napájeného z některého měřeného výstupu zařízení NETIO PDU. Když spotřeba energie klesne na definovanou dobu, PAB blok (část podmínky) spustí definované pravidlo (akci). Funkci WatchDog - Analýza spotřeby podporují všechny 4 výstupy (zásuvky).

>> Slovník: WatchDog Ping (IP WatchDog)

>> Slovník: WatchDog Power (WatchDog - Analýza spotřeby (PAB))

 

 

Porovnání PowerPDU 4KS / 4C / 4PS

Označení typu (form factor) „PowerPDU“ znamená produkt učený do IT prostředí, montáž do 19“ rozváděče.

Výrobce dodává příslušenství pro montáž do 19“ racku jako 1U zařízení pro jednu jednotku 4C / 4PS (RM1) nebo pro dvě jednotky vedle sebe (RM2). Další příslušenství je doporučeno pro montáž svisle, zezadu nebo zboku rackové skříně.

 

PowerPDU 4KS

NETIO PowerPDU 4KS je PDU (Power Distribution Unit) s výstupem 4x elektrická zásuvka IEC-320 C13. Každý výstup lze samostatně vypnout a zapnout a měří spotřebu elektřiny. DI vstup lze použít pro ovládání výstupů nebo jako S0 vstup čítání impulsů (externí měření)

 

PowerPDU 4PS

NETIO PowerPDU 4PS je PDU (Power Distribution Unit) s výstupem 4x elektrická zásuvka IEC-320 C13. Každý výstup lze samostatně vypnout a zapnout. Model 4PS nepodporuje elektrické měření.

 

 

PowerPDU 4C

NETIO PowerPDU 4C je PDU (Power Distribution Unit) s výstupem 4x elektrická zásuvka IEC-320 C13. Každý výstup lze samostatně vypnout a zapnout a měří spotřebu elektřiny [Wh], proud [A], TruePF a další s přesností <1%. Zařízení je založeno na platformě Linux
PowerPDU 4C podporuje ZCS, obsahuje vestavěný ethernet switch (2x LAN), má vyveden sériový port (RS-232).

 

Obecné vlastnosti

  Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
LAN Web NETIO Cloud Lokální scriptování Watchdog Scheduler Mobilní aplikace Otevřené API 19“ 1U
montáž
Spínání
PowerPDU 4KS 4x C13 4 1 Ano Ano Condition & Rules Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů RM1 RM2 
​vyžadováno
ZCS
PowerPDU 4PS 4x C13 - 1 Ano Ano Condition & Rules Ping Ano Android + iOS 10 protokolů RM1 RM2 
​vyžadováno
ZVS
PowerPDU 8QS 8x C13 2 1 Ano Ano Condition & Rules Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů Ano ZVS
PowerPDU 4C 4x C13 4 2 Ano Ano Lua scripts Ping Ano Android + iOS 15 protokolů RM1 RM2 
vyžadováno
ZCS

 

Specifikace

Switched PDU NETIO PowerPDU 4KS Power Distribution Unit with four metered power outlets. Each power output can be switched on/off individually via web, Mobile App, NETIO Cloud or Open API

 

 • Podpora Lua: Ne
 • Funkce Scheduler: Ano
 • Funkce IP WatchDog: Ano
 • Funkce Power WatchDog: Ano
   
 • Odesílání emailů: Ne
 • Log událostí: Ano (web)

 

 
 • Vstup napájení: 1x IEC320 C14 na 110/230V (10A)
 • Mechanický vypínač napájení: Ano
 • Výstup napájení: 4x IEC-320 C13 (max 10A)
 • Počet ovládaných výstupů: 4
 • Elektrické měření: Ano
 • Počet měřených výstupů: 4
 • Měření elektřiny:
  • 4x Proud [A]
  • 4x Spotřeba [kWh]
  • 4x Zpětná energie [Wh]
  • 4x Výkon [W]
  • 4x TPF (True Power Factor)
  • Frekvence [Hz]
  • Napětí [V]
  • Fázový posun [°]
  • Přesnost: <1% (25°C)
    
 • Vlastní spotřeba zařízení: Max 1,7 W
 • Rozhraní: 1x DI (Digital Input) s 12V DC

 

 • SPD - Přepěťová ochrana: Ano, typ 3
 • Spínací prvek: relay SPST-NO, ZCS
 • ZCS (Spínání výstupu při průchodu proudovou nulou): Ano
 • IOC (Stav výstupu nezávislý na updatu FW): Ano
 • PowerUp state (stav výstupu po startu): On / Off / LAST state

 

 • Mechanické parametry: Kovové provedení, 220 x 40 x 120 mm (š x v x h)
 • Mechanická montáž: vodorovná (1x / 2x) / svislá montáž do 19“ rozváděče
 • Stupeň krytí: IP30
 • Akustický výstup: Ne
 • Teplotní rozsah: -20°C až +65°C
 • Návrh a výroba: Evropská Unie (Česká republika, Praha)

Stáhnout

Manual: 
Manual CS
Manual DE
Quick Installation Guide: 

Fotogalerie a Video

Přehled produktů

  Připojení Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
Chytré
spínání
Vstupy NFC Webové
rozhraní
NETIO
Cloud

Lokání
skriptování

WatchDog
function
Scheduler
function
Mobilní aplikace HTTPs Open APIs
2xLAN 4xC13 4 ZCS - Ano Ano Lua scripty Ping Ano iOS
Android
Ano Ano

15 protokolů

LAN 4xC13 - ZVS - - Ano Ano Condition
& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
LAN 4xC13 4 ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8QS LAN 8xC13 1+1 ZVS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8KS LAN 8xC13 8x ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerDIN 4PZ LAN
WiFi
2+2 2 ZCS / - 2xDI
(S0)
Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 3Px LAN 3x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx LAN 4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx WiFi LAN
WiFi
4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable REST WiFi 1x 1 ZCS - Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2PZ LAN
WiFi
2x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2KZ LAN
WiFi
2x 2 ZCS 2xDI
(S0)
- Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
 

 

 

Dostupné modely

PowerPDU 4KS Europlug
LAN PDU (Power Distribution Unit) na 110/230V, 4x IEC-320 C13 výstup napájení, LAN rozhraní. Europlug napájecí kabel.
PowerPDU 4KS CH
LAN PDU (Power Distribution Unit) na 110/230V, 4x IEC-320 C13 výstup napájení, LAN rozhraní. Švýcarský napájecí kabel.
NETIO 4C can be installed with the 110/230V supply connectors at the front or at the back
NETIO RM1 4C

Kovový držák pro 1 kus NETIO PowerPDU do 19” Racku jako 1U zařízení.

Metal brackets to install two NETIO 4C devices into a 1U space in a 19” rack frame.
NETIO RM2 2x4C

Kovový držák pro 2 kusy NETIO PowerPDU do 19” Racku jako jedno 1U zařízení.

Metal brackets to fasten one NETIO 4C device to a vertical bar in a rack frame.
NETIO RM3 4C vertical

Kovový držák na 1 kus NETIO PowerPDU pro montáž na svislou boční lištu v rozvaděči.

Universal metal brackets to fasten one NETIO 4C device e.g. to horizontal bars in a rack frame.
NETIO RM4 4C universal

Kovový držák na 1 kus NETIO PowerPDU pro univerzální montáž například na horizontální (vodorovné) lišty v rozvaděči.

PWR adapter UNI to IEC-320

Redukce pro připojení mnoha druhů elektrických zástrček z různých zemí do IEC320 C13 zásuvky na NETIO 4C. 

 

Ethernet: 
10/100Mbit
Lan ports: 
0
LAN ethernet switch: 
Yes
WiFi: 
Yes
WiFi AP mode: 
Yes
Blue Tooth 4.0 LE: 
Yes
Serial port (RS-232): 
No
DHCP: 
Yes
SNTP: 
Yes
SMTP (TLS): 
Yes
SSL: 
Yes
IPv6: 
Yes
VLAN: 
Yes
Syslog: 
Yes
SMS Alerts: 
Yes
Email alerts: 
Yes
Mobile App: 
No
Scheduler (Chytrý kalendář): 
Yes
IP Watchdog Hearbeat): 
No
Warranty 2: 
6 Months
Protection 2: 
IP30
Rack montage: 
None
Product dimensions: 
340 x 58 x 90 mm
Product weight: 
1,18 Kg
Shipping package: 
420 x 65 x 130 / 1350 g
HTTP: 
Yes
HTTPs: 
Yes
SNMP v1: 
Yes
SNMP v3: 
Yes
User certificates: 
Yes
XML: 
Yes
Modbus/TCP: 
Yes
Telnet/Kshell: 
Yes
CGI: 
Yes
MS Azure (MQTT): 
Yes
SIP VoIP: 
Yes
Power Output: 
4x DE (Type F - Schuko)
Power Input: 
230V AC
Power Output sockets: 
1
Power Input: 
Europlug - cable 1m
Power In max current: 
10A
Max one socket current: 
8A
Power fuse: 
External, mechanical
Current meter: 
No
Metered values: 
None
Energy meter: 
No
LUA: 
Yes
XML interface accessible in LUA: 
Yes
SNMP interface accessible in LUA: 
Yes
Web buttons accessible in LUA: 
Yes
CGI interface accessible in LUA: 
Yes
PING interface accessible in LUA: 
Yes
RS-232 accessible in LUA: 
No
Online demo IP address: 
http://powerpdu-4ks.netio-products.com
Symbol: 
Show download for mobile: 
1

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo