PowerCable MQTT 101x se periodicky připojuje na nastavený server pomocí http / https protokolu a přenáší data ve struktuře .json (JavaScript Object Notation).
Open API HTTP Push JSON monitored smart power sockets NETIO

Komunikace je pouze jednosměrná, spojení periodicky sestavuje zařízení. Zařízení může být umístěno ve vnitřní síti, za NAT překladem adres. Protokol je určen hlavně na periodický report změřených hodnot.

  • Periodu připojení na server lze nastavit od 10 sekund
  • JSON lze přes http(s) provozovat na standardním portu 80 (povolený ve většině vnitřních sítí)
  • https verze používá ssl šifrování.
  • JSON formát je velmi rozšířený
  • Od fw. 3.0.0 lze ovládat výstupy zařízení pomocí standardní JSON struktury dokud je aktivní otevřené TCP spojení.

 

Ke stažení: HTTP(s) Push – JSON specifikace M2M protokolu PDF

Přečtěte si více o M2M API

 

 

HTTPs Push JSON API NETIO Power sockets monitored over M2M API

 

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo