PowerPDU 8QS | NETIO products a.s.

NETIO PowerPDU 8QS je po LAN ovládané a měřené PDU (Power Distribution Unit) s osmi výstupy napájení (8x IEC-320 C13), které lze naistalovat do 19“ racku (1U). Každý výstup lze vypnout a zapnout samostatně. PowerPDU 8QS podporuje elektrické měření na dvou kanálech – pro celé PDU (všechny výstupy dohromady) a samostatně první výstup (All Outputs + 1). DI vstup může ovládat výstupy nebo čítat S0 impulsy (výstup z elektroměru).

Chytré PDU NETIO PowerPDU 8QS lze konfigurovat pomocí webového prohlížeče (ovládání výstupů, připojení do NETIO Cloud, nastavení Open API komunikace,...).

Open API umožňuje integraci do systémů 3tích stran pomocí různých protokolů (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..). Připravené AV drivery zjednodušují připojení NETIO zásuvek do profesionálních Audio/Video systémů jako je Neets, Crestron, Control4, RTI, Savant a další.

Pomocí služby NETIO Cloud lze výstupy ovládat odkudkoliv. NETIO služba je placená, používá SSL zabezpečení a servery v Evropě.

Mobilní aplikace NETIO Mobile2 ovládá každý výstup samostatně přes LAN (lokální síť).

Pro postupné zapínání výstupů lze na každém výstupu definovat zpožděné zapnutí po připojení do elektřiny.

 

Open API: Podporované M2M protokoly

Open API rozhraní používá v jednu chvíli vždy pouze jeden z podporovaných M2M protokolů:

 • SNMP v1                               AN11, AN41
 • SNMP v3
 • MQTT-flex                             AN40
 • Telnet                                     AN10
 • Modbus/TCP                         AN27AN22, AN37
 • JSON over HTTP                 AN21AN30AN42
 • XML over HTTP                    AN20AN31
 • URL API (http get)                AN19AN29
 • HTTP(s) Push JSON                      
 • HTTP(s) Push XML           

Nezávisle na použitém Open API rozhraní lze PowerPDU 8QS vždy ovládat z webu zařízení a ze služby NETIO Cloud. Zákazník může využít zároveň NETIO Cloud a jeden protokol z Open API.

 

Užitečné odkazy:

 

Typické použití

 1. Typickou IT aplikací chytrého PowerPDU 8QS je distribuce elektrické energie v 19“ racku (rozvaděči) v datovém centru.
 2. Úspora energií pro konferenční místnosti (funkce Scheduler pro spínání v čase).
 3. Ovládání napájení (televizí, audio systému, světel) z různých AV systémů (Obchody, Chytré domy, Musea, Digital Signage).
 4. Výstupy několika NETIO produktů lze ovládat z Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 ve stejné síti.
 5. Výstupy několika zařízení lze ovládat centrálně pomocí placené služby NETIO Cloud.

>> NETIO Příklady použití

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Power measurement of A, W, Wh, V, HZ, ...Elektrické měření

NETIO PowerPDU 8QS měří elektrické veličiny – na vstupu pro celé zařízení (All Outputs) a na prvním výstupu (Output 1). Změřené hodnoty jsou zobrazeny na webu zařízení a zároveň v Open API protokolech. NETIO PowerPDU 8QS měří s přesností lepší než 1%..

Měření parametry za celé zařízení:

 • Frekvence sítě [Hz]
 • Elektrické napětí [V]
 • Celkový Proud [A]
 • Celkový Příkon [W]
 • Celkový TruePF [-]
 • Celkový Fázový posun [°]
 • Celková Energie [Wh]
 • Celková Reversní Energie [Wh]

Měřené parametry pro výstup 1:

 • Proud [A]
 • Příkon [W]
 • TruePF [-]
 • Fázový posun [°]
 • Energie [Wh]
 • Reversní Energie [Wh]

>> Více o Elektrickém měření

 

DI (Digital Input)

DI vstup může ovládat výstupy nebo čítat S0 impulsy.

DI vstup lze použít pro připojení tlačítka (bezpotenciálový kontakt) nebo jako S0 vstup čítání impulsů a měřit tak spotřebu elektřiny na externím elektroměru.

Stav DI a hodnoty S0 čítače jsou zobrazené na webovém rozhraní zařízení a lze je vyčítat pomocí Open API.

 • DI (Digitální vstup): 1x vstup (kontakt) + S0 čítač (4 byty)
 • Napájení pro DI: 12V napájení (Max 50mA)

>> Více o DI (Digital Input)

 

NETIO Cloud

Produkt lze připojit do služby NETIO Cloud (z 1 web obrazovky lze ovládat 100 výstupů).

NETIO Cloud je ideální řešení pro vzdálené ovládání a restarting. Je přístupný pomocí jakéhokoliv webového prohlížeče na adrese: https://cloud.netio-products.com/

Placenou službu NETIO Cloud provozuje NETIO products a.s. jako podporu vyráběných zařízení.

 • Do NETIO Cloud lze připojit všechny produkty vyráběné společností NETIO products.
 • První 3 roky je připojení do služby zdarma díky „Welcome creditu“.
 • Uživatel může připojená zařízení ovládat bezpečně přes web odkudkoliv (HTTPs).
 • NETIO Cloud lze použít paralelně s většinou ostatních Open API protokolů.
 • Bezpečná komunikace zařízení do Cloudové služby (port 8883 - MQTTs - TLS)
 • NETIO Cloud má vlastní Open API, pomocí kterého lze ovládat všechna zařízení v konkrétním uživatelském účtu (protokol MQTTS).

>> Více o NETIO Cloudu

 

Průmyslová kvalita produktu

 NETIO PDU jsou výjimečné kvalitou provedení. Každý kus je vybaven sadou podpůrných funkcí, které zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost produktu v reálné instalaci.
 • Otevřená M2M API
 • Široký rozsah provozních teplot
 • PowerUp state – definovaná úroveň po zapnutí
 • PowerUp delay – zpožděné sepnutí výstupu
 • Vstupní proud až 16A (výstupní max 10A / výstup)
 • Nízká vlastní spotřeba zařízení
 • Možnost upgrade FW přes web a jejich zpětná kompatibilita
 • Velmi přesné měření elektrických veličin, každý kus kalibrován ve výrobě
 • IOC – Nezávislé ovládání výstupu
 • ZVS – Spínání relé v napěťové nule

 

ZVS (Zero Voltage Switching)

Zásadní vlastností NETIO PowerPDU 8QS je funkce ZVS (Zero Voltage Switching).

Podpora funkce ZVS ovlivňuje čas spínání mechanického relé. Kontakt relé spíná a rozpíná výstup právě v okamžiku průchodu napětí nulou

 • Podpora ZVS dlouhodobě snižuje množství reklamací produktu kvůli poškození vnitřního relé.
 • Díky časování sepnutí relé „při průchodu napětí nulou“ se zásadně omezí negativní vliv zapínacího proudu (Inrush current).
 • Podpora funkcí ZVS a PowerUp delay snižuje možnost vypadnutí elektrických jističů po obnovení dodávky proudu.
 • ZVS prodlužuje životnost připojených zařízení. Tento efekt je dramatický hlavně u častého zapínání a vypínání přístrojů, které na to nejsou navrženy (například spínané zdroje).

>> Více o ZVS

 

The switching of outlets can be time-controlled by the Scheduler with a graphical interfaceScheduler (časové spínání jednotlivých zásuvek)

 Spínání každého jednoho výstupu na základě času a dne v týdnu lze ovládat pomocí Funkce Scheduler (časovač) s grafickým rozhraním. Jednoduše můžete nastavit zapnutí/vypnutí v určitý čas.
 • Každý výstup může mít svůj vlastní kalendář (schedule), podle kterého spíná výstup
 • I když je aktivována funkce kalendář, výstup lze ovládat z NETIO Cloud, webu a Open API.
 • Kalendář nevyžaduje připojení do internetu.
  Vyžaduje ale zdroj času – buď z internetu (NTP), nebo třeba lokální ADSL / WiFi router

 >> Více informací o Scheduleru

 

User can define output state after power restoring - PowerUp statePower-Up state

Nastavení stavu výstupní elektrické zásuvky ihned po zapnutí (nebo při obnovení elektrického proudu po výpadku) je důležité pro některé aplikace. Pro některé stroje je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí. Proto je tímto parametrem možné definovat chování výstupní elektrické zásuvky v čase, než začne fungovat standardní komunikace s nadřízeným systémem.
 • On (zapnuto)
 • Off (vypnuto)
 • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

Sekvence zpožděného zapínání výstupů (PowerUp delay)

Jako ochrana proti přetížení (a výpadku) elektrického jističe lze použít zpožděné zapnutí některých elektrických spotřebičů po výpadku napájení. PowerPDU 8QS na to lze nastavit díky parametru „Power-Up state“ = ON / LAST a parametr „Output PowerUp interval“ = čas zpožděného zapnutí pro tento konkrétní výstup po zapnutí napájení.

>> Slovník: PowerUp state

 

Mobile app controlled power socketsMobilní aplikace

PowerPDU 8QS lze po lokální síti ovládat mobilní aplikací NETIO Mobile 2 (mobilní zařízení na systému Android).
 • Do mobilní aplikace lze připojit několik PDU jednotek a ovládat všechny jejich výstupy
 • Mobilní zařízení musí být připojeno do stejné LAN sítě (připojte telefon / tablet pomocí WiFi).
 • NETIO Mobile2 umí prohledávat LAN síť a najít připojená zařízení. Vyžaduje WiFi připojení do LAN sítě.

 

Aplikace NETIO Mobile 2 zatím není k dispozici pro iOS uživatele. Doporučujeme použití mobilních aplikací 3tích stran:

 >> NETIO Mobile 2

 

Obecné vlastnosti

  Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
LAN Web NETIO Cloud Lua skripty Watchdog Scheduler Mobilní aplikace Otevřené API 19“ 1U
montáž
Spínání
PowerPDU 4C 4xC13 4 2 Ano Ano Ano Ano Ano iOS Android 15 protokolů RM1 RM2 
vyžadováno
ZCS
PowerPDU 4PS 4xC13 - 1 Ano Ano - - Ano Android 10 protokolů RM1 RM2 
​vyžadováno
ZVS
PowerPDU 8QS 8xC13 2 1 Ano Ano - - Ano Android 10 protokolů Ano ZVS

 

Specifikace

 • LAN (RJ45): Ano
 • WiFi: Ne
 • Web: Vestavěný web server
 • Online demo: Ano
 • FW upgrade: Ano – přes web zařízení
  Ke stažení: FW archive
 • Mobilní aplikace: NETIO Mobile2 (Android)
 • Instalace vyžaduje připojení do Cloudu: Ne
 • Ovládací tlačítko na každý výstup: Ne

 

 • Služba: NETIO Cloud (placená služba, zabezpečeno SSL)
 • Open API (M2M protokoly):
  • JSON over HTTP (defaultní)
  • MQTT-flex (rozšíření MQTT, podporuje SSL)
  • SNMP v1
  • SNMP v3
  • Modbus/TCP
  • XML over HTTP
  • URL API (http get) (pouze ovládání výstupů)
  • Telnet (pouze ovládání výstupů, zpětně kompatibilní s KSHELL)
  • HTTP(s) Push JSON
  • HTTP(s) Push XML

 

 • Podpora Lua: Ne
 • Funkce Scheduler (týdenní kalendář): Ano
 • Funkce IP WatchDog: Ne
 • Odesílání emailů: Ne

 

 • Vstup napájení: 1x IEC-320 C20 na 110/230V (max 16A)
 • Mechanický vypínač napájení: Ne
 • Výstup napájení: 8x IEC-320 C13 (max 10A / výstup)
 • Počet ovládaných výstupů: 8
 • LED signalizace stavu jednotlivých výstupů: Ne
 • Měření elektřiny: Ano
 • Počet měřených kanálů: 2 (All Outputs + Výstup 1)
 • Měřené parametry za celé zařízení: Frekvence sítě [Hz], Elektrické napětí [V] Celkový Proud [A], Celkový Příkon [W], Celkový TruePF [-], Celkový Fázový posun [°], Celková Energie [Wh], Celková Reversní Energie [Wh]
 • Měřené parametry pro výstup 1: Proud [A], Příkon [W], TruePF [-], Fázový posun [°], Energy [Wh], Reverse energy [Wh]

 

 • Přesnost měření elektřiny: lepší než 1% (v celém rozsahu teplot)
 • Vlastní spotřeba zařízení: 1-3 W
 • DI (Digitální vstupy): 1x vstup (kontakt) + S0 čítač (4 byty)
 • Napájení pro DI: 12V napájení (Max 50mA)
 • SPD - Přepěťová ochrana: Ano, typ 3 (125J (8/20us))
 • Spínací prvek: relay SPST-NO, ZVS
 • ZVS (Spínání každého výstupu při průchodu napětí nulou): Ano
 • IOC (Stav výstupu nezávislý na updatu FW): Ano
 • PowerUp state (stav výstupu po startu): On / Off / LAST state

 

 • Rozměry: 439 x 41 x 90 mm
 • Mechanická montáž: 19“ (1 unit) do rozváděče

 

 • Stupeň krytí: IP30
 • Akustický výstup: Ne
 • Teplotní rozsah: -20°C až +50°C
 • Návrh a výroba: Evropská Unie (Česká Republika, Praha)

FAQ

Expand all

Zapoměl jsem heslo, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Reset do továrního nastavení provedete pomocí tlačítka „RESET“. Při zapojení zařízení do elektrické zásuvky držte stisknuté tlačítko „RESET“ cca 10 sekund dokud neblikne 3x žlutá LED na RJ45.  Tovární nastavení (Load do defaults) bude obnoveno.

Aktuální postup najdete v dodaném vytištěném návodu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.

Lze nastavit stav výstupu (elektrické zásuvky) po zapnutí?

Ano, po zapnutí napájení pro PowerPDU se všechny výstupy nastaví podle konfigurace PowerUp state (On / Off / LAST value). Parametr lze nastavit přes webové rozhraní u podrobné konfigurace každého výstupu.

Mobilní aplikace NETIO Mobile neumí najít zařízení NETIO PowerPDU 8QS.

Pro Android zařízení upgradujte na novou verzi mobilní aplikace NETIO Mobile 2. Pro iOS zařízení mobilní aplikaci připravujeme...

Dokáže PowerPDU 8QS realizovat vzdálený restart?

Vzdálený restart se používá například pro ovládání napájení routeru, kde vypadne napájení a nebylo by možné poslat signál „zapni napájení“. Na to slouží příkaz Restart - „Short OFF“ (kliknutím z webového rozhraní) lze vypnout napájení např. na 5 sekund a pak jej PowerPDU samo zapne, aniž by uživatel musel znovu klikat na webu.

Dokáže PowerPDU 8QS zapínat výstup v určený čas?

Ano, NETIO PowerPDU 8QS podporuje funkci Scheduler.

Je možné ovládat zařízení pomocí IoT cloudu?

Ano. Všechny NETIO produkty podporují otevřené API a postupně zveřejňujeme ANxx (Aplikační Poznámky) o tom, jak produkt připojit do různých systémů 3tích stran.

NETIO PowerPDU 8QS lze také ovládat pomocí NETIO Cloudu.

Obsahuje PowerPDU 8QS přepěťovou ochranu?

Ano, obsahuje ochranu 3. stupně.

Lze tlačítkem na zařízení změnit stav zapnuto/vypnuto?

Ano, ale jen jedním tlačítkem všech výstupů. Stiskněte tlačítko „TGL“ 3x rychle za sebou:

- Pokud je nějaký výstup On (1) změní svůj stav na Off (0)

- Pokud jsou všechny výstupy Off (0), všechny výstupy změní stav na On (1)

Stáhnout

Manual: 
Manual CS
Manual DE
Quick Installation Guide: 
Guide CS
Guide DE

Applications for mobile

Fotogalerie a Video

Přehled produktů

  Connection Switched
Outputs
Metered
Channels
Smart
Switching
Inputs NFC Web
Interface
NETIO
Cloud
Lua
scripts
WatchDog
function
Scheduler
function
Mobile App HTTPs Open APIs
2xLAN 4xC13 4 ZCS RS-232 - Yes Yes Yes Yes Yes iOS
Android
Yes

15 protocols

LAN 4xC13 - ZVS - - Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerPDU 8QS LAN 8xC13 1+1 ZVS 1xDI - Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerDIN 4PZ LAN
WiFi
2+2 2 ZCS / - 2xDI
(S0)
Yes Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerBOX 3Px LAN 3x - ZVS - - Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerBOX 4Kx LAN 4x 4 ZCS - - Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerCable REST WiFi 1x 1 ZCS - Yes Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerCable IQRF IQRF 1x 1 ZCS - - - - - - - - - IQRF

 

 

 

 

Dostupné modely

PowerPDU 8QS
Po LAN ovládané PDU s osmi IEC-320 C13 elektrickými výstupy. Kovový držák pro 19” montáž (1U) je přibalen.
PowerPDU 8QS EU
Po LAN ovládané PDU s osmi IEC-320 C13 elektrickými výstupy. Kovový držák pro 19” montáž (1U) a EU Europlug napájecí kabel jsou součáetí balení.

 

Ethernet: 
10/100Mbit
Lan ports: 
0
LAN ethernet switch: 
Yes
WiFi: 
Yes
WiFi AP mode: 
Yes
Blue Tooth 4.0 LE: 
Yes
Serial port (RS-232): 
No
DHCP: 
Yes
SNTP: 
Yes
SMTP (TLS): 
Yes
SSL: 
Yes
IPv6: 
Yes
VLAN: 
Yes
Syslog: 
Yes
SMS Alerts: 
Yes
Email alerts: 
Yes
Mobile App: 
No
Scheduler (Chytrý kalendář): 
Yes
IP Watchdog Hearbeat): 
No
Warranty 2: 
6 Months
Protection 2: 
IP30
Rack montage: 
None
Product dimensions: 
340 x 58 x 90 mm
Product weight: 
1,18 Kg
Shipping package: 
420 x 65 x 130 / 1350 g
HTTP: 
Yes
HTTPs: 
Yes
SNMP v1: 
Yes
SNMP v3: 
Yes
User certificates: 
Yes
XML: 
Yes
Modbus/TCP: 
Yes
Telnet/Kshell: 
Yes
CGI: 
Yes
MS Azure (MQTT): 
Yes
SIP VoIP: 
Yes
Power Output: 
4x DE (Type F - Schuko)
Power Input: 
230V AC
Power Output sockets: 
1
Power Input: 
Europlug - cable 1m
Power In max current: 
10A
Max one socket current: 
8A
Power fuse: 
External, mechanical
Current meter: 
No
Metered values: 
None
Energy meter: 
No
LUA: 
Yes
XML interface accessible in LUA: 
Yes
SNMP interface accessible in LUA: 
Yes
Web buttons accessible in LUA: 
Yes
CGI interface accessible in LUA: 
Yes
PING interface accessible in LUA: 
Yes
RS-232 accessible in LUA: 
No
Online demo IP address: 
http://powerpdu-8qs.netio-products.com
Symbol: 
NETIO PowerPDU 8QS
Show download for mobile: 
1

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo