NETIO PowerPDU 8QS je po LAN ovládané a měřené PDU (Power Distribution Unit) s osmi výstupy napájení (8x IEC-320 C13), které lze naistalovat do 19“ racku (1U). Každý výstup lze vypnout a zapnout samostatně. PowerPDU 8QS podporuje elektrické měření na dvou kanálech – pro celé PDU (všechny výstupy dohromady) a samostatně první výstup (All Outputs + 1). DI vstup může ovládat výstupy nebo čítat S0 impulsy (výstup z elektroměru).

Chytré PDU NETIO PowerPDU 8QS lze konfigurovat pomocí webového prohlížeče (ovládání výstupů, připojení do NETIO Cloud, nastavení Open API komunikace,...).

Open API umožňuje integraci do systémů 3tích stran pomocí různých protokolů (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..). Připravené AV drivery zjednodušují připojení NETIO zásuvek do profesionálních Audio/Video systémů jako je Neets, Crestron, Control4, RTI, Savant a další.

Pomocí služby NETIO Cloud lze výstupy ovládat odkudkoliv. NETIO služba je placená, používá SSL zabezpečení a servery v Evropě.

Mobilní aplikace NETIO Mobile2 ovládá každý výstup samostatně přes LAN (lokální síť).

Pro postupné zapínání výstupů lze na každém výstupu definovat zpožděné zapnutí po připojení do elektřiny.

 

Open API: Podporované M2M protokoly

Open API rozhraní používá v jednu chvíli vždy pouze jeden z podporovaných M2M protokolů:

 • SNMP v1                               AN11, AN41
 • SNMP v3
 • MQTT-flex                             AN40
 • Telnet                                     AN10
 • Modbus/TCP                         AN27AN22, AN37
 • JSON over HTTP                 AN21AN30AN42
 • XML over HTTP                    AN20AN31
 • URL API (http get)                AN19AN29
 • HTTP(s) Push JSON                      
 • HTTP(s) Push XML           

Nezávisle na použitém Open API rozhraní lze PowerPDU 8QS vždy ovládat z webu zařízení a ze služby NETIO Cloud. Zákazník může využít zároveň NETIO Cloud a jeden protokol z Open API.

 

Užitečné odkazy:

 

Typické použití

 1. Typickou IT aplikací chytrého PowerPDU 8QS je distribuce elektrické energie v 19“ racku (rozvaděči) v datovém centru.
 2. Úspora energií pro konferenční místnosti (funkce Scheduler pro spínání v čase).
 3. Ovládání napájení (televizí, audio systému, světel) z různých AV systémů (Obchody, Chytré domy, Musea, Digital Signage).
 4. Výstupy několika NETIO produktů lze ovládat z Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 připojené ke stejné síti.
 5. Výstupy několika zařízení lze ovládat centrálně pomocí placené služby NETIO Cloud.

>> NETIO Příklady použití

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Dokumenty ke stažení

   
 
pdf_ikona_white
Flyer PDF
 
pdf_ikona_white
Manual PDF (CE)

 

Web_HTTPs

HTTPs

Web_HTTPsNETIO PDU mají od roku 2024 implementováno zabezpečení HTTPs.
HTTPs je podporováno jak pro webové rozhraní, tak pro protokoly Open API (JSON, XML). Lze použít uživatelský certifikát.

 

 

NETIO Cloud

Produkt lze připojit ke službě NETIO Cloud. 

 

NETIO Cloud je ideálním řešením pro vzdálené ovládání a restartování. Je přístupný přes jakýkoli webový prohlížeč: https://cloud.netio-products.com/. K NETIO Cloud lze připojit všechna zařízení vyráběná společností NETIO products.

 

 • Vzdálené ovládání výstupu PDU (z mobilní aplikace NETIO nebo z webové stránky služby NETIO Cloud).
 • Funkce sdílení zařízení více uživateli v rámci jednoho firemního účtu.
 • Možnost definování uživatelských práv (rolí) pro řízení přístupu.
 • Funkce PDU Connection Alert zasílá e-mailová upozornění na odpojení PDU (výpadek připojení nebo napájení).
 • Struktura skupin a podskupin jednotek PDU (struktura složek)
 • Aplikace NETIO Mobile 2 (Apple / Android) se správou uživatelských práv
 • Open API (MQTT) k firemnímu účtu NETIO Cloud
 • Možnost stažení historických dat z měření výkonu
 • Vzdálená aktualizace firmwaru
 • Dvoufaktorové ověřování
 • NETIO Cloud lze používat souběžně s většinou dalších protokolů Open API.
 • Komunikace PDU s cloudovou službou je zabezpečená (port 8883 - MQTTs - TLS).
 • Služba NETIO Cloud je SaaS (online služba). Pro projekty je k dispozici on-premise verze cloudové služby.

>> Více o NETIO Cloudu

 

 

Mobilní aplikace

Mobile app controlled power sockets

Zařízení lze po lokální síti ovládat mobilní aplikací NETIO Mobile 2 (Android & iOS).

 • LAN: NETIO Mobile 2 může ovládat všechny zásuvky přes lokální síť LAN (WiFi)
 • Cloud: NETIO Mobile 2 lze propojit s uživatelským účtem na NETIO Cloud 

 

S mobilní aplikací NETIO Mobile 2 můžete

 • Ovládat jednotlivé výstupy (zásuvky) - zapnout, vypnout, reset
 • Zobrazit data měření elektrických veličin (A, W, Wh), pokud model podporuje měření

 • Aktivovat / deaktivovat funkci týdenní Scheduler u každého výstupu (zásuvky)
 • Řadit výstupy v rámci skupiny (např. podle lokace, funkce, ...)
 • Seskupovat výstupy do skupin - defaultní skupina podle zařízení může být změněna per výstup

 • Kontrolovat skupiny - Zapínat a vypínat celou skupinu zásuvek
 • Kontrolovat skupiny - aktivovat a deaktivovat funkci týdenní Scheduler pro každý výstup v celé skupině
 • Změnit jména výstupu / zařízení (viditelné v aplikaci)
 • Přidat více NETIO zařízení
 • LAN discover: vyhledat na Vaší LAN/WiFi síti zařízení NETIO

 

>> NETIO Mobile 2

Power measurement of A, W, Wh, V, HZ, ...

Elektrické měření

NETIO PowerPDU 8QS měří elektrické veličiny – na vstupu pro celé zařízení (All Outputs) a na prvním výstupu (Output 1). Změřené hodnoty jsou zobrazeny na webu zařízení a zároveň v Open API protokolech. NETIO PowerPDU 8QS měří s přesností lepší než 1%.

Měření parametry za celé zařízení:

 • Frekvence sítě [Hz]
 • Elektrické napětí [V]
 • Celkový Proud [A]
 • Celkový Příkon [W]
 • Celkový TruePF [-]
 • Celkový Fázový posun [°]
 • Celková Energie [Wh]
 • Celková Reversní Energie [Wh]

Měřené parametry pro výstup 1:

 • Proud [A]
 • Příkon [W]
 • TruePF [-]
 • Fázový posun [°]
 • Energie [Wh]
 • Reversní Energie [Wh]

>> Více o Elektrickém měření

 

DI (Digital Input)

DI vstup může ovládat výstupy nebo čítat S0 impulsy.

DI vstup lze použít pro připojení tlačítka (bezpotenciálový kontakt) nebo jako S0 vstup čítání impulsů a měřit tak spotřebu elektřiny na externím elektroměru.

Stav DI a hodnoty S0 čítače jsou zobrazené na webovém rozhraní zařízení a lze je vyčítat pomocí Open API.

 • DI (Digitální vstup): 1x vstup (kontakt) + S0 čítač (4 byty)
 • Napájení pro DI: 12V napájení (Max 50mA)

>> Více o DI (Digital Input)

 

Průmyslová kvalita produktu

 NETIO PDU jsou výjimečné kvalitou provedení. Každý kus je vybaven sadou podpůrných funkcí, které zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost produktu v reálné instalaci.
 • Otevřená M2M API
 • Široký rozsah provozních teplot
 • PowerUp state – definovaná úroveň po zapnutí
 • PowerUp delay – zpožděné sepnutí výstupu
 • Vstupní proud až 16A (výstupní max 10A / výstup)
 • Nízká vlastní spotřeba zařízení
 • Možnost upgrade FW přes web a jejich zpětná kompatibilita
 • Velmi přesné měření elektrických veličin, každý kus kalibrován ve výrobě
 • IOC – Nezávislé ovládání výstupu
 • ZVS – Spínání relé v napěťové nule

 

ZVS (Zero Voltage Switching)

Zásadní vlastností NETIO PowerPDU 8QS je funkce ZVS (Zero Voltage Switching).

Podpora funkce ZVS ovlivňuje čas spínání mechanického relé. Kontakt relé spíná a rozpíná výstup právě v okamžiku průchodu napětí nulou

 • Podpora ZVS dlouhodobě snižuje množství reklamací produktu kvůli poškození vnitřního relé.
 • Díky časování sepnutí relé „při průchodu napětí nulou“ se zásadně omezí negativní vliv zapínacího proudu (Inrush current).
 • Podpora funkcí ZVS a PowerUp delay snižuje možnost vypadnutí elektrických jističů po obnovení dodávky proudu.
 • ZVS prodlužuje životnost připojených zařízení. Tento efekt je dramatický hlavně u častého zapínání a vypínání přístrojů, které na to nejsou navrženy (například spínané zdroje).

>> Více o ZVS

 

The switching of outlets can be time-controlled by the Scheduler with a graphical interfaceScheduler (časové spínání jednotlivých zásuvek)

 Pomocí Funkce Scheduler (časovač) s grafickým rozhraním lze každou zásuvku jednotlivě spínat v určený čas a v daných dnech týdne. Jednoduše můžete nastavit zapnutí/vypnutí v určitý čas.
 
 • Každý výstup může mít svůj vlastní kalendář (schedule), podle kterého spíná výstup
 • I když je aktivována funkce kalendář, výstup lze ovládat z NETIO Cloud, webu a Open API.

 • Funkci Scheduler lze vypínat a vypínat (nelze upravovat) jednotlivě u každé zásuvky na mobilní aplikaci NETIO Mobile 2
 • Kalendář nevyžaduje připojení do internetu. Vyžaduje ale zdroj času – buď z internetu (NTP), nebo třeba lokální ADSL / WiFi router

 • K speciálním účelům může být Scheduler kombinován s PAB (Power Analyze Blocks)
  • Čas zapnutí a vypnutí zásuvek závisí na čase východu a západu slunce na základě umístění produktu
  • Bez ohledu na situaci, definovaná zásuvka může být vypnuta v definovaný čas (např. v půlnoci)
  • Pro více informací se obraťte na nás...

 >> Více informací o Scheduleru

 

User can define output state after power restoring - PowerUp statePower-Up state

Nastavení stavu výstupní elektrické zásuvky ihned po zapnutí (nebo při obnovení elektrického proudu po výpadku) je důležité pro některé aplikace. Pro některé stroje je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí. Proto je tímto parametrem možné definovat chování výstupní elektrické zásuvky v čase, než začne fungovat standardní komunikace s nadřízeným systémem.
 • On (zapnuto)
 • Off (vypnuto)
 • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

Sekvence zpožděného zapínání výstupů (PowerUp delay)

Jako ochrana proti přetížení (a výpadku) elektrického jističe lze použít zpožděné zapnutí některých elektrických spotřebičů po výpadku napájení. PowerPDU 8QS na to lze nastavit díky parametru „Power-Up state“ = ON / LAST a parametr „Output PowerUp interval“ = čas zpožděného zapnutí pro tento konkrétní výstup po zapnutí napájení.

>> Slovník: PowerUp state

 

WatchDog Ping + Power

PowerPDU 8QS je vybaven jak funkcí WatchDog Ping (IP WatchDog), tak i funkcí WatchDog Power (WatchDog - Analýza spotřeby (PAB)).

 • IP WatchDog v PowerPDU 8QS hlídá odpovědi na PING (icmp). Napájení dohledovaného zařízení (router, IP kamera, …) lze snadno restartovat autonomně bez zásahu člověka. Funkci lze nastavit přes web rozhraní zařízení. Funkci IP WatchDog je možné použít na všech 8 zásuvkách.

 • WatchDog - Analýza spotřeby je autonomní systém založený na principu "Podmínek a akcí" ("Condition" & "Action" / PAB - Power Analysis Block & Rules), který průběžně monitoruje proud (energii) monitorovaného zařízení napájeného z některého měřeného výstupu zařízení NETIO PDU. Když spotřeba energie klesne na definovanou dobu, PAB blok (část podmínky) spustí definované pravidlo (akci). Funkci WatchDog - Analýza spotřeby podporuje pouze Zásuvka 1.

>> Slovník: WatchDog Ping (IP WatchDog)

>> Slovník: WatchDog Power (WatchDog - Analýza spotřeby (PAB))

Obecné vlastnosti

  Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
LAN Web NETIO Cloud Lua skripty Watchdog Scheduler Mobilní aplikace Otevřené API 19“ 1U
montáž
Spínání
PowerPDU 4C 4xC13 4 2 Ano Ano Ano Ping Ano Andriod + iOS 15 protokolů RM1 RM2 
vyžadováno
ZCS
PowerPDU 4PS 4xC13 - 1 Ano Ano - Ping Ano Andriod + iOS 10 protokolů RM1 RM2 
​vyžadováno
ZVS
PowerPDU 4KS 4xC13 - 1 Ano Ano - Ping + Power Ano Andriod + iOS 10 protokolů RM1 RM2 
​vyžadováno
ZCS
PowerPDU 8QS 8xC13 2 1 Ano Ano - Ping + Power Ano Andriod + iOS 10 protokolů Ano ZVS

 

Specifikace

 • LAN (RJ45): Ano
 • WiFi: Ne
 • Web: Vestavěný web server
 • Online demo: Ano
 • FW upgrade: Ano – přes web zařízení
  Ke stažení: FW archive
 • Mobilní aplikace: NETIO Mobile2 (Android & iOS)
 • Instalace vyžaduje připojení do Cloudu: Ne
 • Ovládací tlačítko na každý výstup: Ne

 

 • Služba: NETIO Cloud (placená služba, zabezpečeno SSL)
 • Open API (M2M protokoly):
  • JSON over HTTP (defaultní)
  • MQTT-flex (rozšíření MQTT, podporuje SSL)
  • SNMP v1
  • SNMP v3
  • Modbus/TCP
  • XML over HTTP
  • URL API (http get) (pouze ovládání výstupů)
  • Telnet (pouze ovládání výstupů, zpětně kompatibilní s KSHELL)
  • HTTP(s) Push JSON
  • HTTP(s) Push XML

 

 • Podpora Lua: Ne
 • Funkce Scheduler (týdenní kalendář): Ano
 • Funkce IP WatchDog: Ano
 • Funkce Power WatchDog: Ano
 • Odesílání emailů: Ne

 

 • Vstup napájení: 1x IEC-320 C20 na 110/230V (max 16A)
 • Mechanický vypínač napájení: Ne
 • Výstup napájení: 8x IEC-320 C13 (max 10A / výstup)
 • Počet ovládaných výstupů: 8
 • LED signalizace stavu jednotlivých výstupů: Ne
 • Měření elektřiny: Ano
 • Počet měřených kanálů: 2 (All Outputs + Výstup 1)
 • Měřené parametry za celé zařízení: Frekvence sítě [Hz], Elektrické napětí [V] Celkový Proud [A], Celkový Příkon [W], Celkový TruePF [-], Celkový Fázový posun [°], Celková Energie [Wh], Celková Reversní Energie [Wh]
 • Měřené parametry pro výstup 1: Proud [A], Příkon [W], TruePF [-], Fázový posun [°], Energy [Wh], Reverse energy [Wh]

 

 • Přesnost měření elektřiny: lepší než 1% (v celém rozsahu teplot)
 • Vlastní spotřeba zařízení: 1-3 W
 • DI (Digitální vstupy): 1x vstup (kontakt) + S0 čítač (4 byty)
 • Napájení pro DI: 12V napájení (Max 50mA)
 • SPD - Přepěťová ochrana: Ano, typ 3 (125J (8/20us))
 • Spínací prvek: relay SPST-NO, ZVS
 • ZVS (Spínání každého výstupu při průchodu napětí nulou): Ano
 • IOC (Stav výstupu nezávislý na updatu FW): Ano
 • PowerUp state (stav výstupu po startu): On / Off / LAST state

 

 • Rozměry: 439 x 41 x 90 mm
 • Mechanická montáž: 19“ (1 unit) do rozváděče

 

 • Stupeň krytí: IP30
 • Akustický výstup: Ne
 • Teplotní rozsah: -20°C až +50°C
 • Návrh a výroba: Evropská Unie (Česká Republika, Praha)

FAQ

Expand all

Zapoměl jsem heslo, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Reset do továrního nastavení provedete pomocí tlačítka „RESET“. Při zapojení zařízení do elektrické zásuvky držte stisknuté tlačítko „RESET“ cca 10 sekund dokud neblikne 3x žlutá LED na RJ45.  Tovární nastavení (Load do defaults) bude obnoveno.

Aktuální postup najdete v dodaném vytištěném návodu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.

Lze nastavit stav výstupu (elektrické zásuvky) po zapnutí?

Ano, po zapnutí napájení pro PowerPDU se všechny výstupy nastaví podle konfigurace PowerUp state (On / Off / LAST value). Parametr lze nastavit přes webové rozhraní u podrobné konfigurace každého výstupu.

Mobilní aplikace NETIO Mobile neumí najít zařízení NETIO PowerPDU 8QS.

Pro Android zařízení upgradujte na novou verzi mobilní aplikace NETIO Mobile 2. Pro iOS zařízení mobilní aplikaci připravujeme...

Dokáže PowerPDU 8QS realizovat vzdálený restart?

Vzdálený restart se používá například pro ovládání napájení routeru, kde vypadne napájení a nebylo by možné poslat signál „zapni napájení“. Na to slouží příkaz Restart - „Short OFF“ (kliknutím z webového rozhraní) lze vypnout napájení např. na 5 sekund a pak jej PowerPDU samo zapne, aniž by uživatel musel znovu klikat na webu.

Dokáže PowerPDU 8QS zapínat výstup v určený čas?

Ano, NETIO PowerPDU 8QS podporuje funkci Scheduler.

Je možné ovládat zařízení pomocí IoT cloudu?

Ano. Všechny NETIO produkty podporují otevřené API a postupně zveřejňujeme ANxx (Aplikační Poznámky) o tom, jak produkt připojit do různých systémů 3tích stran.

NETIO PowerPDU 8QS lze také ovládat pomocí NETIO Cloudu.

Obsahuje PowerPDU 8QS přepěťovou ochranu?

Ano, obsahuje ochranu 3. stupně.

Lze tlačítkem na zařízení změnit stav zapnuto/vypnuto?

Ano, ale jen jedním tlačítkem všech výstupů. Stiskněte tlačítko „TGL“ 3x rychle za sebou:

- Pokud je nějaký výstup On (1) změní svůj stav na Off (0)

- Pokud jsou všechny výstupy Off (0), všechny výstupy změní stav na On (1)

Stáhnout

Manual: 
Manual CS
Manual DE
Quick Installation Guide: 
Guide CS
Guide DE

Fotogalerie a Video

Přehled produktů

  Připojení Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
Chytré
spínání
Vstupy NFC Webové
rozhraní
NETIO
Cloud

Lokání
skriptování

WatchDog
function
Scheduler
function
Mobilní aplikace HTTPs Open APIs
2xLAN 4xC13 4 ZCS - Ano Ano Lua scripty Ping Ano iOS
Android
Ano Ano

15 protokolů

LAN 4xC13 - ZVS - - Ano Ano Condition
& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
LAN 4xC13 4 ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8QS LAN 8xC13 1+1 ZVS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8KS LAN 8xC13 8x ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerDIN 4PZ LAN
WiFi
2+2 2 ZCS / - 2xDI
(S0)
Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 3Px LAN 3x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx LAN 4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx WiFi LAN
WiFi
4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable REST WiFi 1x 1 ZCS - Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2PZ LAN
WiFi
2x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2KZ LAN
WiFi
2x 2 ZCS 2xDI
(S0)
- Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
 

 

 

Dostupné modely

PowerPDU 8QS EU
Po LAN ovládané PDU s osmi IEC-320 C13 elektrickými výstupy. Kovový držák pro 19” montáž (1U) a EU Europlug napájecí kabel jsou součáetí balení.
PowerPDU 8QS
Po LAN ovládané PDU s osmi IEC-320 C13 elektrickými výstupy. Kovový držák pro 19” montáž (1U) je přibalen.

 

Ethernet: 
10/100Mbit
Lan ports: 
0
LAN ethernet switch: 
Yes
WiFi: 
Yes
WiFi AP mode: 
Yes
Blue Tooth 4.0 LE: 
Yes
Serial port (RS-232): 
No
DHCP: 
Yes
SNTP: 
Yes
SMTP (TLS): 
Yes
SSL: 
Yes
IPv6: 
Yes
VLAN: 
Yes
Syslog: 
Yes
SMS Alerts: 
Yes
Email alerts: 
Yes
Mobile App: 
No
Scheduler (Chytrý kalendář): 
Yes
IP Watchdog Hearbeat): 
No
Warranty 2: 
6 Months
Protection 2: 
IP30
Rack montage: 
None
Product dimensions: 
340 x 58 x 90 mm
Product weight: 
1,18 Kg
Shipping package: 
420 x 65 x 130 / 1350 g
HTTP: 
Yes
HTTPs: 
Yes
SNMP v1: 
Yes
SNMP v3: 
Yes
User certificates: 
Yes
XML: 
Yes
Modbus/TCP: 
Yes
Telnet/Kshell: 
Yes
CGI: 
Yes
MS Azure (MQTT): 
Yes
SIP VoIP: 
Yes
Power Output: 
4x DE (Type F - Schuko)
Power Input: 
230V AC
Power Output sockets: 
1
Power Input: 
Europlug - cable 1m
Power In max current: 
10A
Max one socket current: 
8A
Power fuse: 
External, mechanical
Current meter: 
No
Metered values: 
None
Energy meter: 
No
LUA: 
Yes
XML interface accessible in LUA: 
Yes
SNMP interface accessible in LUA: 
Yes
Web buttons accessible in LUA: 
Yes
CGI interface accessible in LUA: 
Yes
PING interface accessible in LUA: 
Yes
RS-232 accessible in LUA: 
No
Online demo IP address: 
http://powerpdu-8qs.netio-products.com
Symbol: 
NETIO PowerPDU 8QS
Show download for mobile: 
1

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo