NETIO Cloud je ideální řešení pro vzdálené ovládání a restarting. NETIO Cloud je placená služba, kterou NETIO products a.s. jako výrobce chytrých elektrických zásuvek provozuje pro svoje zákazníky.

Můžeme Vám nějak pomoci?


NETIO Cloud umožňuje přes web vypnout / zapnout nebo restartovat jakékoliv elektrické zařízení napájené z napájecích výstupů NETIO zařízení. Počet NETIO zařízení připojených do Cloudu není omezen.

Už jste někdy museli jet hodinu tam a hodinu zpátky jenom proto, abyste zmáčkli správné tlačítko RESET? Ušetřete čas – používejte službu NETIO Cloud

 • Jedna web obrazovka pro vzdálené ovládání desítek a stovek elektrických výstupů.
 • NETIO Cloud je placená služba výrobce s dobrým zabezpečením, na kterou se můžete spolehnout.
 • Zákazník získává s každým NETIO zařízením „Welcome credit“ pro zhruba 3 roky provozu zařízení v NETIO Cloudu zdarma.
  Welcome credit se načte automaticky po prvním připojení zařízení k Vašemu účtu.

 

 

Jak NETIO Cloud funguje?

Každý uživatel má unikátní účet na https://cloud.netio-products.com/

Do jednoho uživatelského účtu lze připojit neomezené množství zařízení.

Každý výstup lze z webu vypnout / zapnout nebo resetovat.

Každé zařízení může být připojeno pouze do jednoho účtu služby NETIO Cloud.

Všechny výstupy jsou vidět „na jedné obrazovce“.

Webovou stránku pro ovládání lze otevřít na jakémkoliv zařízení včetně mobilního telefonu.

Pro měřené výstupy zobrazuje služba aktuální stav počítadla energie (kWh), které výstupem protekly. V Premium verzi i měřený výkon.

NETIO Cloud denně generuje souhrnný report o ceně (spotřebovaných kreditech) jednotlivých zařízení.

K dispozici je LOG událostí, který zobrazuje tarifikaci účtu za posledních 24 hodin.

Každý výstup a zařízení lze pojmenovat a zařadit do definovatelné skupiny.

Výstupy lze třídit podle skupin (budovy, lokalita, typ zákazníka, ..).

Pro každé zařízení je možné zapnout “Connection Alarm”, který na zadaný email odešle varování, že dané zařízení ztratilo/obnovilo připojení.

Premium verze umožňuje posílat emailové alerty pro individuální výstupy. Tento alarm je vydefinován lokálními podmínkami v zařízení (Rules).

 

NETIO Cloud Premium

Základní službu NETIO Cloud lze pro jednotlivé výstupy rozšířit aktivováním NETIO Cloud Premium. Premium se platí každý den z creditu uloženého na uživatelském účtu.

Premium verze nabízí kromě základních funkcí také možnost zobrazování měření výkonu, alarming pro jednotlivé výstupy, export historie měření ve formátu csv.

Premium dále zkracuje reakční dobu na ztrátu spojení konkrétního zařízení z 35 minut na 2 minuty.

Cena za Netio Cloud Premium je fixní pro každý výstup za každý den použití.

 

Cena služby NETIO Cloud

NETIO Cloud využívá kreditový systém pro účtování nákladů jednotlivých zařízení.

 • Standardní NETIO Cloud zpoplatňuje každou jednotlivou transakci.
  Cena se liší podle počtu výstupů zařízení, kvalitě připojení (pro nestabilní připojení je cena vyšší), viz podmínky služby.
  Průměrného uživatele služba stojí zhruba 0.6 € měsíčně za zařízení.
 • NETIO Cloud Premium je rozšíření základní verze, stojí pevnou cenu v kreditech za výstup, která se odečítá každý den použití.
  Cena Premium režimu je zhruba 3€ měsíčně za jeden výstup.
 • Po připojení nového zařízení do služby NETIO Cloud je udělen “Welcome Credit” jako propagační dotace od společnosti NETIO products pro zákazníky.
  • Welcome Credit stačí zhruba na 3 roky provozu zařízení ve Standardní verzi
  • Welcome Credit stačí zhruba na 2-3 měsíce jeden výstup v režimu NETIO Cloud Premium.
 • Služba přestává fungovat, když kredit na uživatelském účtu klesne na 0 kreditů.
  Služba několikrát upozorní uživatele emailem na příliš nízkou hodnotu kreditu.
 • Uživatelský kredit je možné koupit u NETIO distributorů nebo na online shopu společnosti NETIO products.

Podrobný ceník NETIO Cloud + Premium najdete na ve službě v horním menu help (?).

Užitečný nástroj je položka „Billing“ kde najdete výpis zařízení + odečteného kreditu ve Vašem účtu.

 

Bezpečnost / Technické parametry

 • Produkty komunikují s NETIO Cloudem pomocí protokolů MQTTs (TLS zabezpečení) a HTTPs (SSL zabezpečení).
   
 • Nastaveni Firewallu
  Připojení zařízení do služby NETIO Cloud vyžaduje možnost vytvoření MQTTs odchozího spojení (port 8883) a při instalaci HTTPs odchozího spojení HTTPs (port 443) .
  Primární i záložní server služby jsou umístěny v EU.

 

NETIO Cloud má také Open API

Open API NETIO Cloudu

NETIO produkty se připojí pomocí veřejného internetu do služby NETIO Cloud. V této službě je lze přes web ovládat.

Služba NETIO Cloud může také poskytovat jednotné rozhraní pro všechna zařízení připojená do konkrétního uživatelského účtu.

Pomocí Open API lze ovládat najednou všechna zařízení připojená do jednoho uživatelského účtu.

Stáhněte si specifikaci NETIO Cloud API

 

Open API zařízení

NETIO produkty nepotřebují ke své funkci připojení do Cloudu. Mohou fungovat pouze v lokální LAN síti a být připojeny do jakéhokoliv lokálního software, který využívá jedno z mnoha Open API jednotlivých zařízení.

 

NETIO Cloud - veřejné demo

 • https://cloud.netio-products.com
 • Web přístup pro NETIO Cloud online demo vyžaduje login / heslo „demo@netio.eu“ / „demodemo“
 • Do účtu veřejného dema jsou připojena některá zde uvedená online dema zařízení
 • Komunikace uživatele s NETIO Cloud přes web: https
 • Komunikace NETIO zařízení s NETIO Cloud přes web: MQTTS / HTTPs

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo