NETIO Cloud představuje chytré řešení pro vzdálené ovládání a restartování (výstupů PDU). Jedná se o placenou službu od výrobce PDU NETIO products a.s.

Navštivte NETIO Cloud

Můžeme Vám nějak pomoci?

Pomocí služby NETIO Cloud můžete zapnout/vypnout nebo restartovat ("zacyklit") jakýkoli elektrický spotřebič napájený z výstupu NETIO PDU. K jednomu firemnímu účtu lze připojit několik jednotek NETIO PDU. Uživatelé mohou výstup(y) PDU ovládat z mobilní aplikace NETIO Mobile 2 ( pro iOs a Android) nebo z webové stránky služby NETIO Cloud

Ušetřete čas pomocí služby NETIO Remote Restarting Service. Místo toho, abyste trávili hodiny jízdou na dané místo, stiskněte resetovací tlačítko na displeji mobilního telefonu z pohodlí domova.

 • Na jedné obrazovce můžete ovládat desítky a stovky elektrických výstupů. 
 • NETIO Cloud je dobře zabezpečená a spolehlivá služba poskytovaná za poplatek. 
 • S každým zařízením NETIO obdrží zákazníci uvítací kredit, který jim poskytne možnost vyzkoušet si všechny funkce zdarma. Uvítací kredit, který pokrývá přibližně jeden rok běžného používání, se automaticky načte při prvním připojení zařízení k účtu.

 

Funkce služby NETIO Cloud

 • Vzdálené ovládání výstupů PDU (z mobilní aplikace nebo webové stránky služby)
 • Funkce Multi-user - sdílení zařízení více uživateli v rámci jednoho firemního účtu
 • Funkce upozornění o připojení PDU zasílá e-mailová upozornění na odpojení PDU (připojení nebo výpadek napájení).
 • Struktura skupin a podskupin jednotek PDU (struktura složek)
 • Můžete definovat uživatelská práva (role) pro řízení přístupu
 • K dispozici je funkce vyhledávání v názvech výstupů a skupin
 • Mobilní aplikace dostupná pro zařízení Apple a Android se správou uživatelských práv
 • Otevřené rozhraní API (MQTT) k firemnímu účtuNETIO_CLoud_web_mobile_pad
 • Můžete si stáhnout historická data o měření výkonu
 • Vzdálená aktualizace firmwaru*
 • Dvoufaktorová autorizace
 • Funkce SSO (Sinle Sign On)

 

Jak funguje služba NETIO Cloud?

NETIO Cloud je založen na účtech zvaných Organizace a Uživatelé.

Uživatel:

 • Každý uživatel má účet s jedinečnými přihlašovacími údaji.
 • Každý uživatel musí být členem jedné nebo více organizací s příslušnými právy pro přidávání a správu zařízení.
 • Při registraci nového uživatele vytvoří NETIO Cloud jeho soukromou organizaci a on se stane jediným správcem této organizace.
 • Každý uživatel může být pozván do jiné organizace.
 • Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 poskytne přístup do všech organizací, do kterých je uživatel pozván, a umožní mu spravovat zařízení v těchto organizacích na základě přidělených rolí.

Organizace:

 • Zařízení lze přidávat pouze do organizace (společnosti).
 • Každé zařízení může být přiřazeno pouze k jedné organizaci v NETIO Cloud.
 • Kredity se počítají výhradně pro organizace, nikoli pro jednotlivé uživatele.
 • NETIO Cloud přehledně zobrazuje všechny výstupy PDU na jediném ovládacím panelu. Webové grafické rozhraní služby NETIO Cloud je optimalizováno pro mobilní telefony, což zajišťuje bezproblémové uživatelské prostředí na všech zařízeních.
 • Uživatelé mohou každý výstup ovládat ze všech zařízení z řídicího panelu organizace (web NETIO Cloud). Mohou je zapínat/vypínat nebo restartovat (power-cycle).
 • U všech výstupů s měřením spotřeby je zobrazena celková spotřeba energie [kWh]. Upozorňujeme, že údaj o skutečném zatížení v ampérech (A) může být k dispozici pouze u konkrétních předplatitelských plánů.
 • NETIO Cloud generuje pro každou organizaci každodenní vyúčtovací zprávu (využití kreditu).
 • Každé zařízení lze pojmenovat a přiřadit k určité skupině nebo podskupině
 • Správce může konfigurovat uživatelské role pro určení přístupových práv pro jednotlivé výstupy nebo zařízení PDU.
 • Pro každé zařízení lze povolit alarm připojení PDU, který spustí e-mailová oznámení, když zařízení ztratí nebo znovu naváže spojení.

 

NETIO Cloud Video Manuály:

Naučte se, jak přidávat nová zařízení, jak se orientovat v infrastruktuře NETIO Cloud, jak ovládat výstupy z ovládacího panelu nebo jak funguje předplatné pomocí našich 5minutových videonávodů.

 

 

 

 

Další videonávody přibudou v následujících měsících. Přihlaste se k odběru našeho kanálu YouTube a nenechte si je ujít: NETIO YouTube Channel

 

NETIO Cloud - veřejné demo

 • cloud.netio-products.com   
 • Webový přístup k online demu NETIO Cloud vyžaduje přihlášení: "demo@netio.eu" / "demodemo".
 • Některá z uvedených zařízení NETIO jsou připojena k veřejnému demo účtu NETIO Cloud.
 • WEB komunikace s NETIO Cloud zabezpečená protokolem HTTPS.
 • Zařízení NETIO komunikují se službou NETIO Cloud zabezpečenou pomocí TLS (MQTTs).

 

Open API služby NETIO Cloud

Produkty NETIO se připojují ke službě NETIO Cloud prostřednictvím veřejného internetu. Služba pak umožňuje ovládání produktů přes web.

NETIO Cloud může sloužit také jako jednotné rozhraní pro všechna zařízení připojená ke stejnému uživatelskému účtu.

Pomocí otevřeného rozhraní API můžete ovládat všechna zařízení připojená ke stejnému uživatelskému účtu.

 

Stáhněte si rozhraní API služby NETIO Cloud

 

Ceník služby NETIO Cloud

 • NETIO Cloud používá kreditní systém pro denní účtování nákladů na základě počtu zařízení, uživatelů a plánu předplatného. Plány předplatného se liší každodenní cenou a podporovanými funkcemi.
 • S novým zařízením připojeným ke službě NETIO Cloud poskytuje společnost NETIO svým zákazníkům jako propagační výhodu "uvítací kredit" v hodnotě 50 000 kreditů.
 • Zákazníci si mohou nové uživatelské kredity zakoupit u autorizovaných distributorů společnosti NETIO nebo prostřednictvím internetového obchodu s produkty NETIO.
 • Cena 100 000 kreditů je 12,5 EUR + DPH.
 • Kredit NETIO se pokaždé vztahuje pouze na organizaci (firmu). Upozorňujeme, že převod kreditu mezi uživateli a organizacemi není možný.
 • Služba NETIO Cloud přestane fungovat, když výše kreditu klesne na 0 kreditů:
  • Služba uživatele několikrát upozorní e-mailem (upozornění na příliš nízký kredit).
  • Služba NETIO Cloud poskytuje upozornění, které uživatelům umožňuje přidat další kredit v závislosti na plánu předplatného. Během tohoto období mohou uživatelé stále ovládat připojená zařízení. Není však možné spárovat nové zařízení.
  • Uživatel si dočasně předplatí kredity na zápornou hodnotu. Když uživatel zakoupí další kredity, budou od nich odečteny.

 

Plán předplatného:

ZÁKLADNÍ

MALÁ KANCELÁŘ

PODNIKATELSKÝ

VLASTNÍ

~ EUR Cena / Měsíc / Zařízení *

0,46€

1,03€

1,52€

Kontaktujte Sales

~ EUR Cena / Rok / Zařízení *

5,48€

12,32€

18,25€

Credit Cena / Den / Zařízení

120

270

400

         

Max Uživatelů v organizaci 

1

5

50

> 50

Další uživatelé za příplatek

-

500 kreditů

500 kreditů

Kontakujte 

Sales

( Uživatel / Den)

Uživatelské role

-

ANO

ANO

ANO

(oprávnění a přístup ke skupinám zařízení)

Limit připojených zařízení

50

500

2000

> 2000

Skupiny zařízení

-

ANO

ANO

ANO

Vzdálené plánování zapnutí/vypnutí

-

ANO

ANO

ANO

Mobilní aplikace

ANO

ANO

ANO

ANO

Protokol auditu

-

ANO

ANO

ANO

MQTT API (zveřejnění/den)

-

5 000

10 000

Kontaktujte

Sales

Upozornění o připojení PDU (Email)

ANO

ANO

ANO

ANO

Upozornění na chybu připojení - Doba reakce

30 minut

1 minuta

1 minuta

1 minuta

Historická data

600 kreditů

600 kreditů

600 kreditů

600 kreditů

(příplatek / Den / Zařízení)

Uchování historických dat 

1 rok

2 roky

4 roky

Kontaktujte

Sales

Upozornění PAB & Watchdog (Email)

-

-

ANO

ANO

Vzdálená aktualizace firmwaru **

ANO

ANO

ANO

ANO

0 Kreditů -  Ochranná lhůta

7 dní

14 dní

30 dní

Kontaktujte

Sales

 

 

* Relativní část se účtuje každý den za každé přidané zařízení v kreditech.

** Je možná pouze vzdálená aktualizace FW na nejnovější vydanou verzi firmwaru.

 

Zabezpečení / Technické specifikace

 • Devices are connected to NETIO Cloud over SSL-secured protocol MQTTs (TLS), Installation process using HTTPs.

 

Dvoufaktorové ověřování

Svůj účet můžete zabezpečit nejen uživatelským jménem a heslem pomocí dvoufaktorového ověřování (2FA).

 

SSO - Single Sign On

Uživatelé s účty Google, MS365 nebo Okta si mohou vytvořit účet v NETIO Cloud pomocí svých stávajících účtů v uvedených softwarových systémech a poté se přihlásit do NETIO Cloud pomocí těchto přihlašovacích údajů, nebo když jsou již přihlášeni, mohou přistupovat ke svému účtu v NETIO Cloud, aniž by museli znovu zadávat přihlašovací údaje a znovu se ověřovat.

Přečtěte si více o výhodách SSO

 

Nastavení brány firewall

 • Pro připojení zařízení ke službě NETIO Cloud je vyžadováno stabilní obousměrné připojení MQTTs na portu TCP 8883.
 • Proces instalace/správy zařízení vyžaduje obousměrné připojení HTTPs na portu TCP 443.
 • Primární a záložní servery pro službu NETIO Cloud se nacházejí v EU. 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo