NETIO PowerPDU 4PS je chytré PDU (Power Distribution Unit) se čtyřmi výstupy napájení (4x IEC-320 C13). Každý výstup lze vypnout a zapnout samostatně. NETIO PowerPDU 4PS lze namontovat do rozvaděčových skříní vodorovně, svisle i jako 1U zařízení. Open API umožňuje integraci do systémů 3tích stran pomocí různých protokolů (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..). Pomocí služby NETIO Cloud lze výstupy ovládat odkudkoliv. NETIO Cloud je placená služba , používá TLS zabezpečení a servery v Evropě.

 

Chytré PDU NETIO PowerPDU 4PS lze konfigurovat pomocí webového prohlížeče (ovládání výstupů, připojení do NETIO Cloud, nastavení Open API komunikace,...). 

NETIO PowerPDU 4PS nepodporuje elektrické měření. Každý výstup lze samotatně vypnout, zapnout nebo vyvolat reset (vypnutí na krátký čas). Pro postupné zapínání výstupů lze na každém výstupu definovat zpožděné zapnutí po připojení do elektřiny.

Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 ovládá každý výstup samostatně přes LAN (lokální síť) nebo přes službu NETIO Cloud.

NETIO Cloud je pomocí TLS zabezpečená služba, pomocí které lze výstupy ovládat odkudkoliv (Web nebo Open API).

Otevřená rozhraní (Open API) umožňují ovládání po síti různými protokoly (http XML/JSON, Modbus/TCP, MQTT, SNMP, Telnet a další... ).

AV drivery zjednodušují připojení NETIO zásuvek do profesionálních Audio/Video systémů jako je Neets, CRESTRON, Control4 a další. 

 

 

Profesionální produkt

NETIO PowerPDU 4PS lze použít pro průmyslové aplikace. Produkt funguje v širokém rozsahu teplot (-20°C až +65°C), podporuje upgrade firmware přes web, pamatuje si stav zásuvky těsně před vypnutím, spíná relé na každém výstupu při průchodu nulou a podobně.

Na každém výstupu lze nastavit zpožděné zapnutí po připojení napájení. Tak lze vytvořit sekvenci zapnutí po výpadku napájení.

 

Open API: Podporované M2M protokoly

Open API rozhraní používá v jednu chvíli jeden z podporovaných M2M protokolů:

Protokol SNMP lze použít vždy paralelně k jednomu z dalších API.

Nezávisle na použitém Open API rozhraní lze PowerPDU 4PS vždy ovládat z webu zařízení a ze služby NETIO Cloud. Zákazník může využít zároveň jeden protokol z Open API a NETIO Cloud.

 

Užitečné odkazy:

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Dokumenty ke stažení

   
yt_icon_white
 
Video Flyer
 
pdf_ikona_white
Flyer PDF
 
pdf_ikona_white
Manual PDF (CE)

 

 

Typické použití

 1. Typickou IT aplikací chytrého PowerPDU 4C je distribuce elektrické energie v 19“ racku (rozváděči) v datovém centru.
 2. Vzdálený restart připojeného zařízení lze provést z webového rozhraní (každý výstup lze zapnout / vypnout / restartovat).
 3. Výstupy lze ovládat pomocí Open API (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..)
 4. Celé zařízení lze připojit do různých programů a aplikací 3tích stran (NETIO Drivery).
 5. Výstupy několika NETIO produktů lze ovládat z Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 připojené ke stejné síti.
 6. Výstupy několika zařízení lze ovládat centrálně pomocí placené služby NETIO Cloud.

 

>> NETIO Příklady použití

 

NETIO Cloud

Produkt lze připojit do služby NETIO Cloud (z 1 web obrazovky lze ovládat 100 výstupů). NETIO Cloud je ideální řešení pro vzdálené ovládání a restarting.
Placenou službu NETIO Cloud provozuje NETIO products a.s. jako podporu vyráběných zařízení.

 • Do NETIO Cloud lze připojit všechny produkty vyráběné společností NETIO products.
 • Uživatel může připojená zařízení ovládat bezpečně přes web odkudkoliv (HTTPs).
 • První 3 roky je připojení do služby zdarma díky „Welcome creditu“.
 • NETIO Cloud lze použít paralelně s ostatními Open API protokoly.
 • Bezpečná komunikace zařízení do Cloudové služby (port 8883 - MQTTs - TLS)
 • NETIO Cloud má vlastní Open API, pomocí kterého lze ovládat všechna zařízení v konkrétním uživatelském účtu (protokol MQTTS).

>> Více o službě NETIO Cloud
 

Průmyslová kvalita produktu

NETIO PDU jsou výjimečné kvalitou provedení. Každý kus je vybaven sadou podpůrných funkcí, které zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost produktu v reálné instalaci.

 • Otevřená M2M API
 • Široký rozsah provozních teplot (-20 °C až +65 °C)
 • PowerUp state – definovaná úroveň po zapnutí
 • PowerUp delay (zpožděné sepnutí výstupu)
 • Možnost upgrade FW přes web a jejich zpětná kompatibilita
 • IOC -  Nezávislé ovládání výstupu
 • ZVS – Spínání relé v napěťové nule

 

ZVS (Zero Voltage Switching)

Zásadní vlastností NETIO PowerPDU 4PS je funkce ZVS  (Zero Voltage Switching) .

Podpora funkce ZVS ovlivňuje čas spínání mechanického relé. Kontakt relé spíná a rozpíná výstup právě v okamžiku průchodu napětí nulou. 

 • Podpora ZVS dlouhodobě snižuje množství reklamací produktu kvůli poškození vnitřního relé.
 • Díky časování sepnutí relé „při průchodu napětí nulou“ se zásadně omezí negativní vliv zapínacího proudu (Inrush current).
 • Podpora funkcí ZVS a PowerUp delay snižuje možnost vypadnutí elektrických jističů po obnovení dodávky proudu.
 • ZVS prodlužuje životnost připojených zařízení. Tento efekt je dramatický hlavně u častého zapínání a vypínání přístrojů, které na to nejsou navrženy (například spínané zdroje).

 

>> Slovník: Více o ZVS 

 

User can define output state after power restoring - PowerUp state

Power-Up state

Nastavení stavu výstupní elektrické zásuvky ihned po zapnutí (nebo při obnovení elektrického proudu po výpadku) je důležité pro některé aplikace. Pro některé stroje je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí, nebo vypnutí (cvak-cvak problém). Proto je tímto parametrem možné definovat chování výstupní elektrické zásuvky 110/230V v čase, než začne fungovat standardní komunikace s nadřízeným systémem.

 • On (zapnuto)
 • Off (vypnuto)
 • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

Sekvence zpožděného zapínání výstupů

Jako ochrana proti přetížení (a výpadku) elektrického jističe lze použít zpožděné zapnutí některých elektrických spotřebičů po výpadku napájení. PowerPDU 4PS na to lze nastavit díky parametru „Power-Up state“ = ON / LAST a parametr „Output PowerUp interval“ = čas zpožděného zapnutí pro tento konkrétní výstup po zapnutí napájení.

 

>> Slovník: PowerUp state

 

Dohled připojených zařízení (funkce IP WatchDog)

Funkce IP WatchDog v PowerPDU 4PS hlídá odpovědi na PING (icmp). Napájení dohledovaného zařízení (router, IP kamera, …) lze snadno restartovat autonomně bez zásahu člověka. Funkci lze nastavit přes web rozhraní zařízení. Funkci IP WatchDog je možné použít na všech 4 zásuvkách.

>> Slovník: WatchDog Ping (IP WatchDog)

 

Scheduler (časové spínání jednotlivých zásuvek)

 Pomocí Funkce Scheduler (časovač) s grafickým rozhraním lze každou zásuvku jednotlivě spínat v určený čas a v daných dnech týdne. Jednoduše můžete nastavit zapnutí/vypnutí v určitý čas.
 
 • Každý výstup může mít svůj vlastní kalendář (schedule), podle kterého spíná výstup
 • I když je aktivována funkce kalendář, výstup lze ovládat z NETIO Cloud, webu a Open API.

 • Funkci Scheduler lze vypínat a vypínat (nelze upravovat) jednotlivě u každé zásuvky na mobilní aplikaci NETIO Mobile 2
 • Kalendář nevyžaduje připojení do internetu. Vyžaduje ale zdroj času – buď z internetu (NTP), nebo třeba lokální ADSL / WiFi router

 • K speciálním účelům může být Scheduler kombinován s PAB (Power Analyze Blocks)
  • Čas zapnutí a vypnutí zásuvek závisí na čase východu a západu slunce na základě umístění produktu
  • Bez ohledu na situaci, definovaná zásuvka může být vypnuta v definovaný čas (např. v půlnoci)
  • Pro více informací se obraťte na nás...

 >> Více informací o Scheduleru

 

Mobile app controlled power sockets

Mobilní Aplikace

Zařízení lze po lokální síti ovládat mobilní aplikací NETIO Mobile 2 (Android & iOS).
 • LAN: NETIO Mobile 2 může ovládat všechny zásuvky přes lokální síť LAN (WiFi)
 • Cloud: NETIO Mobile 2 lze propojit s uživatelským účtem na NETIO Cloud 

S mobilní aplikací NETIO Mobile 2 můžete

 

 • Ovládat jednotlivé výstupy (zásuvky) - zapnout, vypnout, reset
 • Zobrazit data měření elektrických veličin (A, W, Wh), pokud model podporuje měření

 • Aktivovat / deaktivovat funkci týdenní Scheduler u každého výstupu (zásuvky)
 • Řadit výstupy v rámci skupiny (např. podle lokace, funkce, ...)
 • Seskupovat výstupy do skupin - defaultní skupina podle zařízení může být změněna per výstup

 • Kontrolovat skupiny - Zapínat a vypínat celou skupinu zásuvek
 • Kontrolovat skupiny - aktivovat a deaktivovat funkci týdenní Scheduler pro každý výstup v celé skupině
 • Změnit jména výstupu / zařízení (viditelné v aplikaci)
 • Přidat více NETIO zařízení
 • LAN discover: vyhledat na Vaší LAN/WiFi síti zařízení NETIO

>> NETIO Mobile 2

 

Porovnání PowerPDU 4C / 4PS

Společnost NETIO vyrábí produkty PowerPDU 4C a PowerPDU 4PS.

 

Označení typu (form factor) „PowerPDU“ znamená produkt učený do IT prostředí, montáž do 19“ rozváděče.

Výrobce dodává příslušenství pro montáž do 19“ racku jako 1U zařízení pro jednu jednotku 4C / 4PS (RM1) nebo pro dvě jednotky vedle sebe (RM2). Další příslušenství je doporučeno pro montáž svisle, zezadu nebo zboku rackové skříně.

 

 

 

PowerPDU 4C

NETIO PowerPDU 4C je PDU (Power Distribution Unit) s výstupem 4x elektrická zásuvka IEC-320 C13. Každý výstup lze samostatně vypnout a zapnout a měří spotřebu elektřiny [Wh], proud [A], TruePF a další s přesností <1%.
PowerPDU 4C podporuje ZCS, obsahuje vestavěný ethernet switch (2x LAN), má vyveden sériový port (RS-232).

 

 

PowerPDU 4PS

NETIO PowerPDU 4PS je PDU (Power Distribution Unit) s výstupem 4x elektrická zásuvka IEC-320 C13. Každý výstup lze samostatně vypnout a zapnout. Model 4PS nepodporuje elektrické měření.

 

Obecné vlastnosti

  Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
LAN Web NETIO Cloud Lua skripty Watchdog Scheduler Mobilní aplikace Otevřené API 19“ 1U
montáž
Spínání
PowerPDU 4C 4xC13 4 2 Ano Ano Ano Ping Ano Android + iOS 15 protokolů RM1 RM2 
vyžadováno
ZCS
PowerPDU 4PS 4xC13 - 1 Ano Ano - Ping Ano Android + iOS 10 protokolů RM1 RM2 
​vyžadováno
ZVS
PowerPDU 8QS 8xC13 2 1 Ano Ano - Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů Ano ZVS
PowerPDU 4KS 4xC13 4 1 Ano Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů RM1 RM2 
vyžadováno
ZCS

 

Specifikace

 

 • Podpora Lua: Ne
 • Funkce Scheduler: Ano
 • Funkce IP WatchDog: Ano
 • Odesílání emailů: Ne
 • Log událostí: Ano (web)

 

 • Vstup napájení: 1x IEC320 C14 na 110/230V (10A)
 • Mechanický vypínač napájení: Ano
 • Výstup napájení: 4x IEC-320 C13 (max 10A)
 • Počet ovládaných výstupů: 4
 • NETIO PowerPDU 4PS smart PDU for remote restarts 230C IEC-320 C13 outputsElektrické měření: Ne
 • Počet měřených výstupů: 0
 • Vlastní spotřeba zařízení: Max 1,8 W

 

 • SPD - Přepěťová ochrana: Ano, typ 3
 • Spínací prvek: relay SPST-NO, ZVS
 • ZVS (Spínání výstupu při průchodu napětí nulou): Ano
 • IOC (Stav výstupu nezávislý na updatu FW): Ano
 • PowerUp state (stav výstupu po startu): On / Off / LAST state

 

 • Mechanické parametry: Kovové provedení, 220 x 40 x 120 mm (š x v x h)
 • Mechanická montáž: vodorovná (1x / 2x) / svislá montáž do 19“ rozváděče
 • Stupeň krytí: IP30
 • Akustický výstup: Ne
 • Teplotní rozsah: -20°C až +65°C
 • Návrh a výroba: European Union (Czech Republic , Prague)

FAQ

Expand all

Čím se liší PowerPDU 4C a 4PS?

Model 4PS je jednodušší a je určen pro základní funkce vzdáleného spínání napájecích výstupů.

PowerPDU 4PS nepodporuje elektrická měření, rozhraní RS-232 ani Lua skripty. PowerPDU 4PS nemá tlačítka na přímé ovládání výstupů a má vyveden pouze jeden konektor RJ45 pro připojení do LAN sítě. 

Jaký je rozdíl mezi MQTT a MQTT-flex?

Protokol MQTT-flex je NETIO rozšíření standardního MQTT protokolu o textový konfigurační soubor, kde je možné sestavit strukturu MQTT zpráv, nastavit adresu MQTT brokeru kam se zprávy posílají a jak často. Kompletní nastavení MQTT komunikace tak lze přenést jediným textovým souborem.

Lze nastavit stav výstupu (elektrické zásuvky) po zapnutí?

Ano, po zapnutí napájení pro PowerPDU se všechny výstupy nastaví podle konfigurace PowerUp Init (On / Off / LAST value). Parametr lze nastavit přes webové rozhraní u podrobné konfigurace každého výstupu.

Zapoměl jsem heslo, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Reset do továrního nastavení provedete podržením tlačítka vedle RJ45. Držte jej sepnuté a zapněte zařízení do zásuvky. Držte tlačítko dál sepnuté. Cca 12 sekund po zapnutí napájení 3x blikne žlutá LED a tování nastavení (Load do defaults) je obnoveno.

 

Aktuální postup najdete v dodaném vytištěném návodu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.

Mobilní aplikace NETIO Mobile neumí najít zařízení NETIO PowerPDU 4PS.

Pro Android zařízení upgradujte na novou verzi mobilní aplikace NETIO Mobile 2. Pro iOS zařízení zatím NETIO nedodává mobilní aplikaci. 

Dokáže PowerPDU 4PS realizovat vzdálený restart?

Vzdálený restart se používá například pro ovládání napájení routeru, kde vypadne napájení a nebylo by možné poslat signál „zapni napájení“. N a to slouží příkaz Restart - „Short OFF“ (kliknutím z webového rozhraní) lze vypnout napájení např. na 5 sekund a pak jej PowerPDU samo zapne, aniž by uživatel musel znovu klikat na webu.

 

Dokáže PowerPDU 4PS zapínat výstup v určený čas?

Funkce časovač (kalendář) je ve vývoji. Bude k dispozici koncem roku 2020.

Pokud nemáte funkci Scheduler k dispozici, updatujte vaše zařízení na nejvyšší možnou verzi firmware.

Je možné ovládat zařízení pomocí IoT cloudu?

Ano. Většina NETIO produktů obsahuje otevřené API a postupně zveřejňujeme ANxx (Aplikační Poznámky) o tom, jak produkt připojit do různých systémů 3tích stran.

 

Stáhnout

Manual: 
Manual CS
Manual DE
Quick Installation Guide: 
Guide CS
Guide DE

Fotogalerie a Video

Přehled produktů

  Připojení Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
Chytré
spínání
Vstupy NFC Webové
rozhraní
NETIO
Cloud

Lokání
skriptování

WatchDog
function
Scheduler
function
Mobilní aplikace HTTPs Open APIs
2xLAN 4xC13 4 ZCS - Ano Ano Lua scripty Ping Ano iOS
Android
Ano Ano

15 protokolů

LAN 4xC13 - ZVS - - Ano Ano Condition
& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
LAN 4xC13 4 ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8QS LAN 8xC13 1+1 ZVS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8KS LAN 8xC13 8x ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerDIN 4PZ LAN
WiFi
2+2 2 ZCS / - 2xDI
(S0)
Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 3Px LAN 3x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx LAN 4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx WiFi LAN
WiFi
4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable REST WiFi 1x 1 ZCS - Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2PZ LAN
WiFi
2x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2KZ LAN
WiFi
2x 2 ZCS 2xDI
(S0)
- Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
 

 

 

Dostupné modely

NETIO PowerPDU 4PS smart PDU with Open API such as SNMP, MQTT, Modbus, HTTP and more
PowerPDU 4PS Europlug

LAN PDU (Power Distribution Unit) na 110/230V, 4x IEC-320 C13 výstup napájení, LAN rozhraní. Europlug napájecí kabel.

NETIO PowerPDU 4PS smart PDU with Open API such as SNMP, MQTT, Modbus, HTTP and more
PowerPDU 4PS CH

LAN PDU (Power Distribution Unit) na 110/230V, 4x IEC-320 C13 výstup napájení, LAN rozhraní. Švýcarský napájecí kabel.

PowerPDU 4PS UK
LAN PDU (Power Distribution Unit) na 110/230V, 4x IEC-320 C13 výstup napájení, LAN rozhraní. Britský napájecí kabel.
NETIO 4C can be installed with the 110/230V supply connectors at the front or at the back
NETIO RM1 4C

Kovový držák pro 1 kus NETIO PowerPDU do 19” Racku jako 1U zařízení.

Metal brackets to install two NETIO 4C devices into a 1U space in a 19” rack frame.
NETIO RM2 2x4C

Kovový držák pro 2 kusy NETIO PowerPDU do 19” Racku jako jedno 1U zařízení.

Metal brackets to fasten one NETIO 4C device to a vertical bar in a rack frame.
NETIO RM3 4C vertical

Kovový držák na 1 kus NETIO PowerPDU pro montáž na svislou boční lištu v rozvaděči.

Universal metal brackets to fasten one NETIO 4C device e.g. to horizontal bars in a rack frame.
NETIO RM4 4C universal

Kovový držák na 1 kus NETIO PowerPDU pro univerzální montáž například na horizontální (vodorovné) lišty v rozvaděči.

PWR adapter UNI to IEC-320

Redukce pro připojení mnoha druhů elektrických zástrček z různých zemí do IEC320 C13 zásuvky na NETIO 4C. 

 

Ethernet: 
10/100Mbit
Lan ports: 
0
LAN ethernet switch: 
Yes
WiFi: 
Yes
WiFi AP mode: 
Yes
Blue Tooth 4.0 LE: 
Yes
Serial port (RS-232): 
No
DHCP: 
Yes
SNTP: 
Yes
SMTP (TLS): 
Yes
SSL: 
Yes
IPv6: 
Yes
VLAN: 
Yes
Syslog: 
Yes
SMS Alerts: 
Yes
Email alerts: 
Yes
Mobile App: 
No
Scheduler (Chytrý kalendář): 
Yes
IP Watchdog Hearbeat): 
No
Warranty 2: 
6 Months
Protection 2: 
IP30
Rack montage: 
None
Product dimensions: 
340 x 58 x 90 mm
Product weight: 
1,18 Kg
Shipping package: 
420 x 65 x 130 / 1350 g
HTTP: 
Yes
HTTPs: 
Yes
SNMP v1: 
Yes
SNMP v3: 
Yes
User certificates: 
Yes
XML: 
Yes
Modbus/TCP: 
Yes
Telnet/Kshell: 
Yes
CGI: 
Yes
MS Azure (MQTT): 
Yes
SIP VoIP: 
Yes
Power Output: 
4x DE (Type F - Schuko)
Power Input: 
230V AC
Power Output sockets: 
1
Power Input: 
Europlug - cable 1m
Power In max current: 
10A
Max one socket current: 
8A
Power fuse: 
External, mechanical
Current meter: 
No
Metered values: 
None
Energy meter: 
No
LUA: 
Yes
XML interface accessible in LUA: 
Yes
SNMP interface accessible in LUA: 
Yes
Web buttons accessible in LUA: 
Yes
CGI interface accessible in LUA: 
Yes
PING interface accessible in LUA: 
Yes
RS-232 accessible in LUA: 
No
Online demo IP address: 
http://powerpdu-4ps.netio-products.com:22888/.
Symbol: 
Show download for mobile: 
1

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo