Elektrické spotřebiče na střídavý proud (110/230V) vyžadují často krátký čas (několik ms) po zapnutí násobně (3 až 30x) větší proud, než v běžném provozu. Velikost zapínacího proudu se liší podle typu zařízení (LED žárovka, topení, spínaný zdroj pro PC / server).

Například ATX počítačový zdroj 580W (nominálně 2,5A) může několik ms po zapnutí potřebovat násobně vyšší proudy. Z nominálních 2,5 se tak krátkodobě může spotřeba vyšplhat například na 8A až 60A! Detaily najdete například v přehledu: http://www.tomshardware.com/charts/120v-desktop-power-supplies/Inrush-Current,2565.html?_ga=1.66345518.1078295973.1482763161

 

V kontextu NETIO produktů

Sepnutí nadměrné zátěže s vysokým náběhovým proudem, nebo několika podobných zařízení najednou, které krátkodobě přetíží maximální proud může způsobit výpadek elektrického jističe a nutnost jít tento jistič ručně „nahodit“ (ať už pro jednu místnost nebo pro celý dům).

Krátkodobý náběh zapínacího proudu (Inrush current) nemůže vyfiltrovat ani NETIO zásuvka, ani elektrický jistič. Pro omezení problémů způsobených zapínacím proudem lze ale použít Zpožděné (Postupné) zapínání elektrických zásuvek.

Poškození zařízení

  • Často zapínané spotřebiče s vysokým zapínacím proudem mohou poškodit relé, které používají standardní NETIO 4x produkty.
  • Některé produkty společnosti NETIO products a.s. jsou označeny ZVS (Zero Voltage Switching) nebo ZCS (Zero Current Switching). Takto označené produkty mají zásadně vyšší odolnost proti poškození vnitřního relé při ovládání zařízení s vysokým zapínacím proudem.
  • Pro spínání elektrických motorů a zařízení s velmi vysokým zapínacím proudem doporučujeme používat elektrické stykače a ne zásuvky NETIO Products.

Výpadky jističe při obnovení napájení. 

Po obnovení výpadku proudu hrozí nebezpečí výpadku jističe na větvi, kde je umístěno příliš mnoho spotřebičů s vysokým zapínacím proudem.  Na ochranu proti výpadku jističe při startu příliš mnoha zařízení najednou slouží Postupné zapínání zásuvek do kterých jsou tyto spotřebiče zapojeny.

 

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo