PowerBOX 4Kx | NETIO products a.s.

NETIO PowerBOX 4Kx je chytrá elektrická prodlužovačka se 4 výstupy připojená do LAN sítě. Přes web rozhraní lze samostatně vypnout a zapnout každou zásuvku individuálně. Open API umožňuje integraci do systémů 3tích stran pomocí různých protokolů (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..). Na každém výstupu jsou měřeny elektrické veličiny (A, W, kWh, TPF) s vysokou přesností. Pomocí zabezpečené služby NETIO Cloud lze výstupy ovládat odkudkoliv.

 

NETIO PowerBOX 4Kx lze konfigurovat pomocí web prohlížeče (ovládání výstupů, měření, nastavení časovače, Open API, …). Jednotlivé výstupy lze také ovládat z NETIO Cloudu, mobilní aplikace nebo přes Open API (http JSON/XML, SNMP, Modbus/TCP, Telnet, MQTT a dalších).

PowerBOX 4Kx je chytrá LAN zásuvka v provedení elektrická prodlužovačka. Do LAN sítě se připojuje pomocí RJ45 Ethernet kabelu.

Písmenko „x“ na konci označení definuje jeden ze tří typů evropských elektrických zásuvek (4KF - většina EU (Německé schuko), 4KE - Francouzká a 4KG – Britská varianta). 

Na každém výstupu jsou měřené elektrické veličiny (A, W, kWh, TPF, V, Hz) s vysokou přesností.

Každý výstup může být spínán v čase podle hodiny a dne v týdnu. Každý výstup může používat jinou časovou šablonu (Schedule).

 

Profesionální produkt

NETIO PowerBOX 4Kx lze použít pro lehké průmyslové aplikace. Produkt funguje v širokém rozsahu teplot, podporuje upgrade firmware přes web, pamatuje si stav zásuvky těsně před vypnutím, umožňuje postupné zapnutí výstupů s definovaným zpožděním, spíná relé na každém výstupu při průchodu nulou (ZCS) a podobně. 

 

Typické použití

 1. Každou elektrickou zásuvku lze samostatně zapnout/vypnout z webového rozhraní.
 2. Každý výstup lze ovládat vzdáleně přes NETIO Cloud paralelně k ostatním způsobům ovládání. NETIO Cloud zobrazuje aktuální spotřebu kWh na každém výstupu.
 3. Výstupy lze měřit a ovládat pomocí Open API (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..)
 4. NETIO zásuvky lze připojit do různých programů a aplikací 3tích stran (Integrační partneři & NETIO Drivery).
 5. Zásuvky lze ovládat z Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 (Android) ve stejné síti nebo přes NETIO Cloud.
 6. Měřené elektrické veličiny lze monitorovat pomocí webového rozhraní nebo Otevřeného API.

 

Open API: Podporované M2M protokoly

Open API rozhraní používá v jednu chvíli vždy pouze jeden z podporovaných M2M protokolů:

Protokol SNMP lze použít vždy paralelně k jednomu z dalších API.

Nezávisle na použitém Open API rozhraní lze PowerBOX 4Kx vždy ovládat z webu zařízení a ze služby NETIO Cloud.

 

Zákazník může ke komunikaci se zařízení využít tyto způsoby:

 1. WEB
 2. NETIO Cloud
 3. Jeden vybraný protokol z Open API
 4. Mobilní aplikaci po LAN síti (přes NETIO Cloud).

 

Užitečné odkazy:

 

Aplikace:

 • IT infrastruktura: Vzdálený restart zařízení v 19“ racku (rozváděči) v datovém centru
 • AV technika: Zapnutí multimediálních přístrojů z centrálního systému nebo z multimediálního panelu.
 • Diagnostika připojených zařízení na základě měření spotřeby elektrické energie přístrojů (3D tiskárna, laboratorní vybavení, …)
 • Osvětlení: Zapnutí přídavného osvětlení z centrálního systému
 • Konferenční místnosti: Vypínání napájení nevyužité technologie
 • Digital signage nebo AV (Audio Video): NETIO podporuje driver pro většinu systémů – NETIO Drivers.


>> NETIO Příklady použití

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

PowerBOX 4Kx / 4KF / 4KE / 4KG

Smart LAN controlled power strip 230V

Označení 4Kx je obecné označení pro 3 různé typy elektrických zásuvek.

 • PowerBOX 4KF
  Elektrická zásuvka typu DE (Type F - Schuko) se používá ve většině kontinentální Evropy a lze ji použít v Rusku (230V / 16A).
 • PowerBOX 4KE
  Elektrická zásuvka typu FR (Type E) s nulovým kolíkem je potřeba ve Francii, Belgii, Česku, Slovensku a v Polsku (230V / 16A).
 • PowerBOX 4KG
  Elektrická zásuvka i zástrčka model UK (Type G) pro Velkou Británii, Irsko a další země (230V / 13A).

 

Elektrické měření

NETIO PowerPDU 4C is small PDU with power measurement and IEC-320 outputs

NETIO PowerBOX 4Kx měří elektrické parametry na každém výstupu samostatně. Změřené hodnoty jsou zobrazeny na webu zařízení a zároveň v Open API protokolech. NETIO PowerBOX 4Kx měří s přesností lepší než 1%.

 • 4x Proud [A]
 • 4x Výkon [W]
 • 4x Energie [Wh]
 • 4x TPF (True Power Factor)
 • 4x Fáze [°]
 • 4x Reverse Energy [Wh]
 • Napětí [V]
 • Frekvence napájecí sítě [Hz]

>> Více o Elektrickém měření

 

Průmyslová kvalita produktu

NETIO zásuvky jsou výjimečné kvalitou provedení. Každý kus je vybaven sadou podpůrných funkcí, které zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost produktu v reálné instalaci.

 

ZCS (Zero Current Switching)

Zásadní vlastností NETIO PowerBOX 4Kx je funkce ZCS (Zero Current Switching). Podpora funkce ZCS ovlivňuje čas spínání mechanického relé. Kontakt relé spíná a rozpíná výstup právě v okamžiku průchodu proudu nulou. 

 • Podpora ZCS dlouhodobě snižuje množství reklamací produktu kvůli poškození vnitřního relé.
 • Díky časování sepnutí relé „při průchodu proudu nulou“ se zásadně omezí negativní vliv zapínacího proudu (Inrush current).
 • Podpora funkcí ZCS a PowerUp delay snižuje možnost vypadnutí elektrických jističů po obnovení dodávky proudu.
 • ZCS prodlužuje životnost připojených zařízení. Tento efekt je dramatický hlavně u častého zapínání a vypínání přístrojů, které na to nejsou navrženy (například spínané zdroje).

>> Slovník: Více o ZCS

 

PowerUp state

Nastavení stavu výstupní elektrické zásuvky ihned po zapnutí (nebo při obnovení elektrického proudu po výpadku) je důležité pro některé aplikace. Pro některé stroje je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí, nebo vypnutí (cvak-cvak problém). Proto je tímto parametrem možné definovat chování výstupní elektrické zásuvky 110/230V v čase, než začne fungovat standardní komunikace s nadřízeným systémem.

 • On (zapnuto)
 • Off (vypnuto)
 • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

 

PowerUp sequence (delay)

Funkce Zpožděné (Postupné) zapínání výstupů umožňuje zapnout výstup 230V s nastavitelným zpožděním několika sekund po obnovení napájení. To může ochránit jističe proti výpadku při obnovení napájení.

Cílem je zapínat jednotlivé výstupy postupně s rozestupem několika sekund, aby nedošlo k příliš velkému přetížení proudového jističe (viz Zapínací proud / Inrush Current). Doporučujeme pro dvě UPS nebo několik LED světel paralelně na jednom elektrickém jističi.

 

>> Slovník: PowerUp state

 

Scheduler (časové spínání jednotlivých zásuvek)

Spínání každého jednoho výstupu na základě času a dne v týdnu lze ovládat pomocí Funkce Scheduler (časovač) s grafickým rozhraním. Jednoduše můžete nastavit zapnutí/vypnutí v určitý čas…

 • Každý výstup může mít svůj vlastní kalendář (schedule), podle kterého spíná výstup
 • I když je aktivována funkce kalendář, výstup lze ovládat z NETIO Cloud, webu a Open API.
 • Kalendář nevyžaduje připojení do internetu.
  Vyžaduje ale zdroj času – NTP server. Buď z Internetu, nebo třeba lokální ADSL / WiFi router.

 >> Více informací o Scheduleru

 

Mobilní aplikace

PowerBox 4Kx lze po lokální síti ovládat mobilní aplikací NETIO Mobile 2 (mobilní zařízení na systému Android).

 • Do mobilní aplikace lze připojit několik zařízení a všechny jejich výstupy
 • Mobilní zařízení musí být připojeno do stejné LAN sítě (připojte se pomocí WiFi).
 • NETIO Mobile2 umí prohledávat LAN síť a najít připojená zařízení. Vyžaduje WiFi připojení do LAN sítě.

 

NETIO Mobile 2 není k dispozici pro iOS uživatele. Doporučujeme použití mobilních aplikací 3tích stran:

 

>> NETIO Mobile 2

 

NETIO Cloud

Chytrou prolužovačku PowerBOX 4Kx lze připojit do služby NETIO Cloud (z 1 web obrazovky lze ovládat 100 výstupů). NETIO Cloud je ideální řešení pro vzdálené ovládání a restarting. Placenou službu NETIO Cloud provozuje NETIO products a.s. jako podporu vyráběných zařízení.

 • Do NETIO Cloud lze připojit všechny produkty vyráběné společností NETIO products.
 • První 3 roky je připojení do služby zdarma díky „Welcome creditu“.
 • Uživatel může připojená zařízení ovládat bezpečně přes web odkudkoliv (HTTPs).
 • NETIO Cloud lze použít paralelně s ostatními Open API protokoly.
 • Bezpečná komunikace zařízení do Cloudové služby (port 8883 - MQTTs - TLS)
 • NETIO Cloud má vlastní Open API, pomocí kterého lze ovládat všechna zařízení v konkrétním uživatelském účtu (protokol MQTTS). 

>> Více o službě NETIO Cloud 

 

Obecné vlastnosti

  Spínané
výstupy
Spínání Měřené
kanály
LAN WiFi IQRF Web NETIO Cloud Scheduler Mobilní aplikace Otevřené API Max. proud
per výstup
PowerBOX 3PF 3 x DE
(Typ F)
ZVS - 1 - - Ano Ano Ano Android 10 protokolů 230V / 16A
PowerBOX 3PE 3 x FR
​(Typ E)
ZVS - 1 - - Ano Ano Ano Android 10 protokolů 230V / 16A
PowerBOX 3PG 3 x UK
​(Typ G)
ZVS - 1 - - Ano Ano Ano Android 10 protokolů 230V / 13A
PowerBOX 4KF 4 x DE
(Typ F)
ZCS 4 1 - - Ano Ano Ano Android 10 protokolů 230V / 16A
PowerBOX 4KE 4 x FR
​(Typ E)
ZCS 4 1 - - Ano Ano Ano Android 10 protokolů 230V / 16A
PowerBOX 4KG 4 x UK
​(Typ G)
ZCS 4 1 - - Ano Ano Ano Android 10 protokolů 230V / 13A
PowerCable REST 101x 1
(5 typů)
ZCS 1 - Ano - Ano Ano Ano Android 10 protokolů 230V / 10-16A
PowerCable IQRF 901x 1
(3 typy)
ZVS 1 - - Ano - - - - IQRF 230V / 10-16A

 

 

Specifikace

 

 • Podpora Lua: Ne
 • Funkce Scheduler: Ano
 • Funkce IP WatchDog: Ne (plánováno)
 • Odesílání emailů: Ne
 • Log událostí: Ano (web)

 

 • Elektrické měření
  • 4x Proud [A]
  • 4x Spotřeba [Wh]
  • 4x Výkon [W]
  • 4x TPF (True Power Factor)
  • 4x Fáze [°]
  • 4x Reverse Energy [Wh]
  • Frekvence  [Hz]
  • Napětí [V]
  • Přesnost: lepší než 1% (25°C)

 

 • Vstup napájení: Elektrická zástrčka „x“ podle typu 4Kx
 • Výstup napájení: 4x Elektrická zásuvka „x“ podle typu 4Kx
 • Počet ovládaných výstupů: 4
 • Elektrické měření: Ano
 • Počet měřených výstupů: 4
 • Dodávané verze elektrických zásuvek:
  • Type F - DE schuko – PowerBOX 4KF (230V / 16A)
  • Type E – FR – PowerBOX 4KE (230V / 16A)
  • Type G – UK – PowerBOX 4KG (230V / 13A)
    
 • Vlastní spotřeba zařízení: Max 1-2 W

 

 • SPD - Přepěťová ochrana: Ano, typ 3
 • Spínací prvek: relay SPST-NO, ZCS
 • ZCS (Spínání výstupu při průchodu proudu nulou): Ano
 • IOC (Stav výstupu nezávislý na updatu FW): Ano
 • PowerUp state (stav výstupu po startu): On / Off / LAST state
 • PowerUp delay: Ano

 

 • Mechanické parametry: Hliníkový profil
  • PowerBOX 4KE, 4KF: 320 x 66 x 63 mm + kabel 1,6 m
  • PowerBOX 4KG: 368 x 66 x 63 mm + kabel 1,6 m

 

 • Stupeň krytí: IP30
 • Akustický výstup: Ne
 • Teplotní rozsah: -20°C až +65°C / 10A
 • Návrh a výroba: European Union (Czech Republic , Prague)

 

FAQ

Expand all

Lze nastavit stav výstupu (jednotlivé elektrické zásuvky) po zapnutí?

Ano, po zapnutí napájení pro PowerBOX se všechny výstupy nastaví podle konfigurace PowerUp state (On / Off / LAST value). Parametr lze nastavit přes webové rozhraní u podrobné konfigurace každého výstupu.

Zapoměl jsem heslo, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Reset do továrního nastavení provedete podržením tlačítka vedle RJ45. Držte jej sepnuté a zapněte zařízení do zásuvky. Držte tlačítko dál sepnuté. Cca 12 sekund po zapnutí napájení 3x blikne žlutá LED a tovární nastavení (Load do defaults) je obnoveno.

 

Aktuální postup najdete v dodaném vytištěném návodu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.

Mobilní aplikace NETIO Mobile neumí najít zařízení NETIO PowerBOX 3Px.

Pro Android zařízení upgradujte na novou verzi mobilní aplikace NETIO Mobile 2. Pro iOS zařízení zatím NETIO nedodává mobilní aplikaci.

 

Dokáže PowerBOX realizovat vzdálený restart?

Ano, příkazem na „Short OFF“ (kliknutím z webového rozhraní) lze vypnout napájení např. na 5 sekund (lze nastavit) a pak jej PowerBOX sám zapne, aniž by uživatel musel znovu klikat na webu.

 

Typickou aplikací je vzdálený restart, kde uživatel potřebuje přes web nebo po URL API (MQTT) poslat příkaz, který na chvíli vypne napájení výstupu, ale pak jej zase zapne. Typicky pro restart LTE / WLAN modemu, kde PowerBOX ovládá napájení modemu.

 

Dokáže PowerBOX zapínat výstup v určený čas?

Ano, PowerBOX 4Kx obsahuje funkci kalendář (funkce Scheduler) na každý výstup.
Složitější schéma pravidelného spínání lze také umístit do nadřazeného systému.

 

Je možné ovládat PowerBOX pomocí IoT cloudu?

Ano. NETIO PowerBOX 4Kx obsahuje otevřené API a postupně zveřejňujeme ANxx (Aplikační Poznámky) o tom, jak produkt připojit do různých systémů 3tích stran.

PowerBOX 4Kx také podporuje NETIO Cloud.

 

Stáhnout

Manual: 
Manual CS
Manual DE
Quick Installation Guide: 
Guide CS
Guide DE

Fotogalerie a Video

Přehled produktů

  Connection Switched
Outputs
Metered
Channels
Smart
Switching
Inputs NFC Web
Interface
NETIO
Cloud
Lua
scripts
WatchDog
function
Scheduler
function
Mobile App HTTPs Open APIs
2xLAN 4xC13 4 ZCS RS-232 - Yes Yes Yes Yes Yes iOS
Android
Yes

15 protocols

LAN 4xC13 - ZVS - - Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerPDU 8QS LAN 8xC13 1+1 ZVS 1xDI - Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerDIN 4PZ LAN
WiFi
2+2 2 ZCS / - 2xDI
(S0)
Yes Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerBOX 3Px LAN 3x - ZVS - - Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerBOX 4Kx LAN 4x 4 ZCS - - Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerCable REST WiFi 1x 1 ZCS - Yes Yes Yes - - Yes Android - 10 protocols
PowerCable IQRF IQRF 1x 1 ZCS - - - - - - - - - IQRF

 

 

 

 

Dostupné modely

NETIO PowerBOX 4KF LAN controlled power strip 230V Type F Schuko plug type (DE)
PowerBOX 4KF
Elektrická zásuvka do LAN - 4 výstupy, 230V / 16A - Typ F – DE Schuko je rozšířená ve většině zemí Evropy.
NETIO PowerBOX 4KE (FR plug) LAN controlled power socket with Open API (MQTT, HTTP JSON, Modbus, ...)
PowerBOX 4KE
Elektrická zásuvka do LAN - 4 výstupy, 230V / 16A -Typ E - FR používá Francie, Belgie, Česko, Slovensko, Polsko
NETIO PowerBOX 4KG (UK plugs) remote controlled power strip via Open API and web inteface
PowerBOX 4KG
Elektrická zásuvka do LAN - 4 výstupy, 230V / 13A - Typ G - UK používá Velká Británie, Irsko, ...
Optional accessory NETIO MK1 PowerBOX
NETIO MK1 PowerBOX

Kovový držák pro 1 kus NETIO PowerBOX 3Px na zeď obsahuje dva kusy kovu.

 

Ethernet: 
10/100Mbit
Lan ports: 
0
LAN ethernet switch: 
Yes
WiFi: 
Yes
WiFi AP mode: 
Yes
Blue Tooth 4.0 LE: 
Yes
Serial port (RS-232): 
No
DHCP: 
Yes
SNTP: 
Yes
SMTP (TLS): 
Yes
SSL: 
Yes
IPv6: 
Yes
VLAN: 
Yes
Syslog: 
Yes
SMS Alerts: 
Yes
Email alerts: 
Yes
Mobile App: 
No
Scheduler (Chytrý kalendář): 
Yes
IP Watchdog Hearbeat): 
No
Warranty 2: 
6 Months
Protection 2: 
IP30
Rack montage: 
None
Product dimensions: 
340 x 58 x 90 mm
Product weight: 
1,18 Kg
Shipping package: 
420 x 65 x 130 / 1350 g
HTTP: 
Yes
HTTPs: 
Yes
SNMP v1: 
Yes
SNMP v3: 
Yes
User certificates: 
Yes
XML: 
Yes
Modbus/TCP: 
Yes
Telnet/Kshell: 
Yes
CGI: 
Yes
MS Azure (MQTT): 
Yes
SIP VoIP: 
Yes
Power Output: 
4x DE (Type F - Schuko)
Power Input: 
230V AC
Power Output sockets: 
1
Power Input: 
Europlug - cable 1m
Power In max current: 
10A
Max one socket current: 
8A
Power fuse: 
External, mechanical
Current meter: 
No
Metered values: 
None
Energy meter: 
No
LUA: 
Yes
XML interface accessible in LUA: 
Yes
SNMP interface accessible in LUA: 
Yes
Web buttons accessible in LUA: 
Yes
CGI interface accessible in LUA: 
Yes
PING interface accessible in LUA: 
Yes
RS-232 accessible in LUA: 
No
Online demo IP address: 
http://powerbox-4kx.netio-products.com/
Symbol: 
NETIO PowerBOX 4Kx smart power strip 230V with power metering
Show download for mobile: 
1

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo