NETIO PowerBOX 3Px je profesionální elektrická zásuvka se 3 výstupy připojená do LAN sítě. Přes web rozhraní lze samostatně vypnout a zapnout každou zásuvku. Open API umožňuje integraci do systémů 3tích stran pomocí různých protokolů (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..).Pomocí služby NETIO Cloud lze výstupy ovládat odkudkoliv. NETIO služba je placená, používá SSL zabezpečení a servery v Evropě.

NETIO PowerBOX 3Px lze konfigurovat pomocí webového prohlížeče (ovládání výstupů, připojení do NETIO Cloud, nastavení Open API komunikace,...).

PowerBOX 3Px je IoT chytrá LAN zásuvka v provedení elektrický prodlužovací kabel. Do LAN sítě se připojuje pomocí RJ45 Ethernet kabelu.

 

Profesionální produkt

NETIO PowerBOX 3Px lze použít pro průmyslové aplikace. Produkt funguje v širokém rozsahu teplot (-20°C až +65°C), podporuje upgrade firmware přes web, pamatuje si stav zásuvky těsně před vypnutím, spíná relé na každém výstupu při průchodu nulou a podobně.

 

Typické použití

 1. Každou elektrickou zásuvku lze samostatně zapnout/vypnout z webového rozhraní.
 2. Výstupy lze ovládat pomocí Open API (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..)
 3. Celé zařízení lze připojit do různých programů a aplikací 3tích stran (NETIO Drivery).
 4. Zásuvky lze ovládat z Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 připojené ke stejné síti.
 5. Elektrické zásuvky lze připojit do placené služby NETIO Cloud.

 

Open API: Podporované M2M protokoly

Open API rozhraní používá v jednu chvíli vždy pouze jeden z podporovaných M2M protokolů:

Protokol SNMP lze použít vždy paralelně k jednomu z dalších API.

Nezávisle na použitém Open API rozhraní lze PowerBOX 3Px vždy ovládat z webu zařízení a ze služby NETIO Cloud. Zákazník může využít zároveň jeden protokol z Open API a NETIO Cloud.

 

Užitečné odkazy:

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Dokumenty ke stažení

   
yt_icon_white
 
Video Flyer
 
pdf_ikona_white
Flyer PDF
 
pdf_ikona_white
Manual PDF (CE)

 

 

Aplikace:

 • IT infrastruktura: Vzdálený restart 
 • AV technika: Zapnutí multimediálních přístrojů z centrálního systému nebo z multimediálního panelu
 • Osvětlení: Zapnutí přídavného osvětlení z centrálního systému
 • Konferenční místnosti: Vypínání napájení nevyužité technologie
 • Digital signage nebo AV (Audio Video): NETIO podporuje driver pro většinu systémů – NETIO Drivers


>> NETIO Příklady použití

 

PowerBOX 3Px  (3PF / 3PE / 3PG)

Označení 3Px je obecné označení pro všechny 3 typy elektrických zásuvek, které NETIO products vyrábí.

Pro objednání si prosím vyberte jeden z těchto typů:

 • PowerBOX 3PF
  Elektrická zásuvka typu DE (Type F - Schuko) se používá ve většině kontinentální Evropy a lze ji použít v Rusku. 
 • PowerBOX 3PE
  Elektrická zásuvka typu FR (Type E) s nulovým kolíkem je potřeba ve Francii, Belgii, Česku, Slovensku a v Polsku. 
 • PowerBOX 3PG
  Elektrická zásuvka i zástrčka model UK (Type G) pro Velkou Británii, Irsko a další země. 

 

Web_HTTPs

HTTPs

Web_HTTPsNETIO PDU mají od roku 2024 implementováno zabezpečení HTTPs.
HTTPs je podporováno jak pro webové rozhraní, tak pro protokoly Open API (JSON, XML). Lze použít uživatelský certifikát.

 

 

NETIO Cloud

Produkt lze připojit ke službě NETIO Cloud. 

 

NETIO Cloud je ideálním řešením pro vzdálené ovládání a restartování. Je přístupný přes jakýkoli webový prohlížeč: https://cloud.netio-products.com/. K NETIO Cloud lze připojit všechna zařízení vyráběná společností NETIO products.

 

 • Vzdálené ovládání výstupu PDU (z mobilní aplikace NETIO nebo z webové stránky služby NETIO Cloud).
 • Funkce sdílení zařízení více uživateli v rámci jednoho firemního účtu.
 • Možnost definování uživatelských práv (rolí) pro řízení přístupu.
 • Funkce PDU Connection Alert zasílá e-mailová upozornění na odpojení PDU (výpadek připojení nebo napájení).
 • Struktura skupin a podskupin jednotek PDU (struktura složek)
 • Aplikace NETIO Mobile 2 (Apple / Android) se správou uživatelských práv
 • Open API (MQTT) k firemnímu účtu NETIO Cloud
 • Možnost stažení historických dat z měření výkonu
 • Vzdálená aktualizace firmwaru
 • Dvoufaktorové ověřování
 • NETIO Cloud lze používat souběžně s většinou dalších protokolů Open API.
 • Komunikace PDU s cloudovou službou je zabezpečená (port 8883 - MQTTs - TLS).
 • Služba NETIO Cloud je SaaS (online služba). Pro projekty je k dispozici on-premise verze cloudové služby.

>> Více o NETIO Cloudu

 

Mobilní aplikace

Mobile app controlled power sockets

Zařízení lze po lokální síti ovládat mobilní aplikací NETIO Mobile 2 (Android & iOS).

 • LAN: NETIO Mobile 2 může ovládat všechny zásuvky přes lokální síť LAN (WiFi)
 • Cloud: NETIO Mobile 2 lze propojit s uživatelským účtem na NETIO Cloud 

 

S mobilní aplikací NETIO Mobile 2 můžete

 • Ovládat jednotlivé výstupy (zásuvky) - zapnout, vypnout, reset
 • Zobrazit data měření elektrických veličin (A, W, Wh), pokud model podporuje měření

 • Aktivovat / deaktivovat funkci týdenní Scheduler u každého výstupu (zásuvky)
 • Řadit výstupy v rámci skupiny (např. podle lokace, funkce, ...)
 • Seskupovat výstupy do skupin - defaultní skupina podle zařízení může být změněna per výstup

 • Kontrolovat skupiny - Zapínat a vypínat celou skupinu zásuvek
 • Kontrolovat skupiny - aktivovat a deaktivovat funkci týdenní Scheduler pro každý výstup v celé skupině
 • Změnit jména výstupu / zařízení (viditelné v aplikaci)
 • Přidat více NETIO zařízení
 • LAN discover: vyhledat na Vaší LAN/WiFi síti zařízení NETIO

 

>> NETIO Mobile 2

 

 

Průmyslová kvalita produktu

 

NETIO zásuvky jsou výjimečné kvalitou provedení. Každý kus je vybaven sadou podpůrných funkcí, které zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost produktu v reálné instalaci.

 • Otevřené M2M API
 • Široký rozsah provozních teplot (–20°C to +65°C)
 • PowerUp state – definovaný stav výstupu po zapnutí
 • PowerUp delay (zpožděné sepnutí výstupu)
 • Možnost upgrade FW přes web a jejich zpětná kompatibilita
 • IOC – Nezávislé ovládání výstupu
 • ZVS – Spínání relé v napěťové nule

 

ZVS (Zero Voltage Switching)

Zásadní vlastností NETIO PowerBOX je funkce ZVS  (Zero Voltage Switching) 

Podpora funkce ZVS ovlivňuje čas spínání mechanického relé. Kontakt relé spíná a rozpíná výstup právě v okamžiku průchodu napětí nulou. 

 • Podpora ZVS dlouhodobě snižuje množství reklamací produktu kvůli poškození vnitřního relé.
 • Díky časování sepnutí relé „při průchodu napětí nulou“ se zásadně omezí negativní vliv zapínacího proudu (Inrush current).
 • Podpora funkcí ZVS a PowerUp delay snižuje možnost vypadnutí elektrických jističů po obnovení dodávky proudu.
 • ZVS prodlužuje životnost připojených zařízení. Tento efekt je dramatický hlavně u častého zapínání a vypínání přístrojů, které na to nejsou navrženy (například spínané zdroje).

>> Slovník: Více o ZVS

 

User can define output state after power restoring - PowerUp state

Power-Up state

Nastavení stavu výstupní elektrické zásuvky ihned po zapnutí (nebo při obnovení elektrického proudu po výpadku) je důležité pro některé aplikace. Pro některé stroje je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí, nebo vypnutí (cvak-cvak problém). Proto je tímto parametrem možné definovat chování výstupní elektrické zásuvky 110/230V v čase, než začne fungovat standardní komunikace s nadřízeným systémem.

 • On (zapnuto)
 • Off (vypnuto)
 • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

>> Slovník: PowerUp state

 

Dohled připojených zařízení (funkce IP WatchDog)

Funkce IP WatchDog v PowerBOX 3Px hlídá odpovědi na PING (icmp). Napájení dohledovaného zařízení (router, IP kamera, …) lze snadno restartovat autonomně bez zásahu člověka. Funkci lze nastavit přes web rozhraní zařízení. Funkci IP WatchDog je možné použít na všech 4 zásuvkách.

>> Slovník: WatchDog Ping (IP WatchDog))

 

Scheduler (časové spínání jednotlivých zásuvek)

 Pomocí Funkce Scheduler (časovač) s grafickým rozhraním lze každou zásuvku jednotlivě spínat v určený čas a v daných dnech týdne. Jednoduše můžete nastavit zapnutí/vypnutí v určitý čas.
 
 • Každý výstup může mít svůj vlastní kalendář (schedule), podle kterého spíná výstup
 • I když je aktivována funkce kalendář, výstup lze ovládat z NETIO Cloud, webu a Open API.

 • Funkci Scheduler lze vypínat a vypínat (nelze upravovat) jednotlivě u každé zásuvky na mobilní aplikaci NETIO Mobile 2
 • Kalendář nevyžaduje připojení do internetu. Vyžaduje ale zdroj času – buď z internetu (NTP), nebo třeba lokální ADSL / WiFi router

 • K speciálním účelům může být Scheduler kombinován s PAB (Power Analyze Blocks)
  • Čas zapnutí a vypnutí zásuvek závisí na čase východu a západu slunce na základě umístění produktu
  • Bez ohledu na situaci, definovaná zásuvka může být vypnuta v definovaný čas (např. v půlnoci)
  • Pro více informací se obraťte na nás...

 >> Více informací o Scheduleru

 

Obecné vlastnosti

  Spínané
výstupy
Spínání Měřené
kanály
LAN WiFi IQRF Web NETIO Cloud Watchdog Scheduler Mobilní aplikace Otevřené API Max. proud
per výstup
PowerBOX 3PF 3 x DE
(Typ F)
ZVS - 1 - - Ano Ano Ping Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 16A
PowerBOX 3PE 3 x FR
​(Typ E)
ZVS - 1 - - Ano Ano Ping Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 16A
PowerBOX 3PG 3 x UK
​(Typ G)
ZVS - 1 - - Ano Ano Ping Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 13A
PowerBOX 4KF 4 x DE
(Typ F)
ZCS 4 1 - - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 16A
PowerBOX 4KE 4 x FR
​(Typ E)
ZCS 4 1 - - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 16A
PowerBOX 4KG 4 x UK
​(Typ G)
ZCS 4 1 - - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 13A
PowerCable REST 101x 1
(5 typů)
ZCS 1 - Ano - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 10-16A

 

 

 

Specifikace

 

 • Podpora Lua: Ne
 • Funkce Scheduler: Ano
 • Funkce IP WatchDog: Ano
 • Odesílání emailů: Ne
 • Log událostí: Ano (web)

NETIO PowerBOX 3Px is easy to be installed to the wall using DIN rail

 • Vstup napájení: Elektrická zástrčka „x“ podle typu 3Px
 • Mechanický vypínač napájení: Ne
 • Výstup napájení: 3x Elektrická zásuvka „x“ podle typu 3Px
 • Počet ovládaných výstupů: 3
 • Elektrické měření: Ne
 • Počet měřených výstupů: 0
 • Dodávané verze elektrických zásuvek:
  • Type F - DE schuko – PowerBOX 3PF (230V / 16A)
  • Type E – FR – PowerBOX 3PE (230V / 16A)
  • Type G – UK – PowerBOX 3PG (230V / 13A)
    
 • Vlastní spotřeba zařízení: 1-2 W
 • SPD - Přepěťová ochrana: Ano, typ 3
 • Spínací prvek: relay SPST-NO, ZVS
 • ZVS (Spínání výstupu při průchodu napětí nulou): Ano
 • IOC (Stav výstupu nezávislý na updatu FW): Ano
 • PowerUp state (stav výstupu po startu): On / Off / LAST state

 

 • Mechanické parametry: Hliníkový profil - 320 x 62 x 62 mm + kabel 1,6 m
 • Stupeň krytí: IP30
 • Akustický výstup: Ne
 • Teplotní rozsah: -20°C až +65°C
 • Návrh a výroba: European Union (Czech Republic , Prague)
SN

FAQ

Expand all

Lze nastavit stav výstupu (elektrické zásuvky) po zapnutí?

Ano, po zapnutí napájení pro PowerBOX se všechny výstupy nastaví podle konfigurace PowerUp Init (On / Off / LAST value). Parametr lze nastavit přes webové rozhraní u podrobné konfigurace každého výstupu.

Zapoměl jsem heslo, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Reset do továrního nastavení provedete podržením tlačítka vedle RJ45. Držte jej sepnuté a zapněte zařízení do zásuvky. Držte tlačítko dál sepnuté. Cca 12 sekund po zapnutí napájení 3x blikne žlutá LED a tování nastavení (Load do defaults) je obnoveno.

Aktuální postup najdete v dodaném vytištěném návodu QIG (Quick Installation Guide) k produktu. Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.

Mobilní aplikace NETIO Mobile neumí najít zařízení NETIO PowerBOX 3Px.

Pro Android zařízení upgradujte na novou verzi mobilní aplikace NETIO Mobile 2. Pro iOS zařízení zatím NETIO nedodává mobilní aplikaci.

 

Dokáže PowerBOX realizovat vzdálený restart?

Ano, příkazem na „Short OFF“ (kliknutím z webového rozhraní) lze vypnout napájení např. na 5 sekund a pak jej PowerBOX 3Px  zapne, aniž by uživatel musel znovu klika na webu.

Typickou aplikací je vzdálený restart, kde uživatel potřebuje přes web nebo po URL API (MQTT) poslat příkaz, který na chvíli vypne napájení výstupu, ale pak jej zase zapne. Typicky pro restart LTE / WLAN modemu, kde PowerBOX ovládá napájení modemu.

Dokáže PowerBOX zapínat výstup v určený čas?

Funkce časovač (kalendář) je ve vývoji. Bude k dispozici koncem roku 2020.

Pokud nemáte funkci Scheduler k dispozici, updatujte vaše zařízení na nejvyšší možnou verzi firmware.

Je možné ovládat PowerBOX 3Px pomocí IoT cloudu?

Ano. PowerBOX 3Px obsahuje otevřené API a postupně zveřejňujeme ANxx (Aplikační Poznámky) o tom, jak produkt připojit do různých systémů 3tích stran.

Jaký je rozdíl mezi MQTT a MQTT-flex?

Protokol MQTT-flex je NETIO rozšíření standardního MQTT protokolu o textový konfigurační soubor, kde je možné sestavit strukturu MQTT zpráv, nastavit adresu MQTT brokeru kam se zprávy posílají a jak často. Kompletní nastavení MQTT komunikace tak lze přenést jediným textovým souborem.

Stáhnout

Manual: 
Manual CS
Manual DE
Quick Installation Guide: 
Guide CS
Guide DE

Fotogalerie a Video

Přehled produktů

  Připojení Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
Chytré
spínání
Vstupy NFC Webové
rozhraní
NETIO
Cloud

Lokání
skriptování

WatchDog
function
Scheduler
function
Mobilní aplikace HTTPs Open APIs
2xLAN 4xC13 4 ZCS - Ano Ano Lua scripty Ping Ano iOS
Android
Ano Ano

15 protokolů

LAN 4xC13 - ZVS - - Ano Ano Condition
& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
LAN 4xC13 4 ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8QS LAN 8xC13 1+1 ZVS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8KS LAN 8xC13 8x ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerDIN 4PZ LAN
WiFi
2+2 2 ZCS / - 2xDI
(S0)
Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 3Px LAN 3x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx LAN 4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx WiFi LAN
WiFi
4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable REST WiFi 1x 1 ZCS - Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2PZ LAN
WiFi
2x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2KZ LAN
WiFi
2x 2 ZCS 2xDI
(S0)
- Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
 

 

 

Dostupné modely

PowerBOX 3PE

Elektrická zásuvka do LAN - 3 výstupy, 230V / 16A -Typ E - FR používá Francie, Belgie, Česko, Slovensko, Polsko

PowerBOX 3PF

Elektrická zásuvka do LAN - 3 výstupy, 230V / 16A - Typ F – DE Schuko je rozšířená ve většině zemí Evropy.

PowerBOX 3PG
Elektrická zásuvka do LAN - 3 výstupy, 230V / 13A - Typ G - UK používá Vlká Británie, Irsko, Malaisie, ..
Optional accessory NETIO MK1 PowerBOX
NETIO MK1 PowerBOX

Kovový držák pro 1 kus NETIO PowerBOX 3Px na zeď obsahuje dva kusy kovu.

 

Ethernet: 
10/100Mbit
Lan ports: 
0
LAN ethernet switch: 
Yes
WiFi: 
Yes
WiFi AP mode: 
Yes
Blue Tooth 4.0 LE: 
Yes
Serial port (RS-232): 
No
DHCP: 
Yes
SNTP: 
Yes
SMTP (TLS): 
Yes
SSL: 
Yes
IPv6: 
Yes
VLAN: 
Yes
Syslog: 
Yes
SMS Alerts: 
Yes
Email alerts: 
Yes
Mobile App: 
No
Scheduler (Chytrý kalendář): 
Yes
IP Watchdog Hearbeat): 
No
Warranty 2: 
6 Months
Protection 2: 
IP30
Rack montage: 
None
Product dimensions: 
340 x 58 x 90 mm
Product weight: 
1,18 Kg
Shipping package: 
420 x 65 x 130 / 1350 g
HTTP: 
Yes
HTTPs: 
Yes
SNMP v1: 
Yes
SNMP v3: 
Yes
User certificates: 
Yes
XML: 
Yes
Modbus/TCP: 
Yes
Telnet/Kshell: 
Yes
CGI: 
Yes
MS Azure (MQTT): 
Yes
SIP VoIP: 
Yes
Power Output: 
4x DE (Type F - Schuko)
Power Input: 
230V AC
Power Output sockets: 
1
Power Input: 
Europlug - cable 1m
Power In max current: 
10A
Max one socket current: 
8A
Power fuse: 
External, mechanical
Current meter: 
No
Metered values: 
None
Energy meter: 
No
LUA: 
Yes
XML interface accessible in LUA: 
Yes
SNMP interface accessible in LUA: 
Yes
Web buttons accessible in LUA: 
Yes
CGI interface accessible in LUA: 
Yes
PING interface accessible in LUA: 
Yes
RS-232 accessible in LUA: 
No
Online demo IP address: 
powerbox-rest.netio-products.com:22888
Symbol: 
Show download for mobile: 
1

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo