ZCS (Zero Current Switching) | Chytré zásuvky NETIO ovládané pomocí WiFi a LAN
ZCS (Zero Current Switching) je funkce spínání kontaktu relé v okamžiku nulového napětí a rozpínání relé v okamžiku kdy kontaktem relé protéká nulový proud.
ZCS (Zero Current Switching) function ensures that the relay contact is closed at the moment of zero voltage and opened at the moment when zero current flows through it.

Sepnutí a rozepnutí v tomto okamžiku má mnoho výhod:

  • Zásadně se omezí negativní vliv Zapínacího proudu (Inrush Current) na poškození relé v NETIO zařízení.
  • Sníží se pravděpodobnost výpadku elektrického jističe na zásuvkovém okruhu, do kterého je spotřebič s vysokým Zapínacím proudem (Inrush Current) zapojen.
  • Zásadně zvyšuje životnost spínaných zdojů v zařízeních, které jsou do elektrické zásuvky připojeny (platí hlavně v případě častého zapínání a vypínání).
  • ZCS zásadně sníží elektromagnetické rušení, které rychle se opakující zapínání a vypínání generuje do svého okolí.

 

Jaký je rozdíl mezi ZCS a ZVS?

  • Spínání v proudové nule (ZCS) je univerzální řešení pro všechny typy elektrické zátěže, ale je složitější na provedení. Vyžaduje měření cos φ (nebo TruePF) pro analýzu posuvu mezi proudem a napětím.
  • ZVS (Zero Voltage Switching) je spínání v napěťové nule. ZVS je jednodušší na implementaci a je to dobré řešení pro ovládání spínaných zdrojů. ZVS se nehodí pro ovládání indukční zátěže (transformátorů a motorů).

 

V kontextu NETIO produktů

V označení společnosti NETIO products označuje zkratka ZCS vždy spínání i rozpínání v proudové nule. Rozepnutí v čase průchodu proudové hodnoty nulovou hodnotou je důležité pro zátěže induktivního typu (motory, tranformátory) Sepnutí v nule je důležité hlavně pro spínané zdroje (což je dnes prakticky veškerá elektronika).

SHRNUTÍ: Spínání v proudové nule (ZCS) zásadně zvyšuje dlouhodpobou životnost spínacích NETIO produktů a připojených koncových zařízení. Tato funkce je zásadní hlavně pro časté spínání (tři a více sepnutí za den). 

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo