ZCS (Zero Current Switching) je funkce spínání kontaktu relé v okamžiku nulového napětí a rozpínání relé v okamžiku kdy kontaktem relé protéká nulový proud.
ZCS (Zero Current Switching) function ensures that the relay contact is closed at the moment of zero voltage and opened at the moment when zero current flows through it.

Sepnutí a rozepnutí v okamžiku průchodu proudu nulou má mnoho výhod:

 • Zásadně se omezí negativní vliv Zapínacího proudu (Inrush Current) na poškození relé v NETIO zařízení.
 • Sníží se pravděpodobnost výpadku elektrického jističe na zásuvkovém okruhu, do kterého je spotřebič s vysokým Zapínacím proudem (Inrush Current) zapojen.
 • Zásadně zvyšuje životnost spínaných zdojů v zařízeních, které jsou do elektrické zásuvky připojeny (platí hlavně v případě častého zapínání a vypínání).
 • ZCS zásadně sníží elektromagnetické rušení, které rychle se opakující zapínání a vypínání generuje do svého okolí.

 

 

Výstupy 110/230V lze spínat těmito způsoby

 • Kdykoliv
  Nejrozšířenější způsob, který je dostatečný pro spínání čistě odporové zátěžě, nebo při zapínání/vypínání maximálně několikrát denně.
 • ZVS (při průchodu napěťovou nulou)
  Vhodné pro spínané zdroje / počítačové servery. Není vhodné pro spínání indukční zátěže.
 • ZCS (při průchodu proudovou nulou)
  Vhodné pro všechny typy elektrických spotřebičů a pro častější spínání než jednou za den.


 

Jaký je rozdíl mezi ZCS a ZVS?

 • Spínání v proudové nule (ZCS) je univerzální řešení pro všechny typy elektrické zátěže, ale je složitější na provedení. Vyžaduje měření cos φ (nebo TruePF) pro analýzu posuvu mezi proudem a napětím.
 • ZVS (Zero Voltage Switching) je spínání v napěťové nule. ZVS je jednodušší na implementaci a je to dobré řešení pro ovládání spínaných zdrojů. ZVS se nehodí pro ovládání indukční zátěže (transformátorů a motorů).

 

V kontextu NETIO produktů

 • Starší NETIO produkty spínají jejich relé výstupy kdykoliv.
  To se ukázalo být nedostatečné řešení pro mnoho aplikací.
  Týká se to těchto starších produktů:
 • NETIO produkty s měřením spotřeby elektrické energie podporují ZCS (Zero Current Switching), když přes relé spínají výstup 110/230V.
  ZCS je nejlepší dostupná technologie, kterou můžeme dodat našim zákazníkům pro spínaní jakéhokoliv typu elektrické zátěže..
 • NETIO pprodukty bez elektrického měření podporují spínání výstupu typu ZVS (Zero Voltage Switching).
  ZVS je dostatečná technologie pro spínání IT technologií jako jsou spínané napájecí zdroje a podobně.

 

V označení společnosti NETIO products označuje zkratka ZCS vždy spínání i rozpínání v proudové nule.
Rozepnutí v čase průchodu proudové hodnoty nulovou hodnotou je důležité pro zátěže induktivního typu (motory, tranformátory) Sepnutí v nule je důležité hlavně pro spínané zdroje (což je dnes prakticky veškerá elektronika).

SHRNUTÍ: Spínání v proudové nule (ZCS) zásadně zvyšuje dlouhodpobou životnost spínacích NETIO produktů a připojených koncových zařízení. Tato funkce je zásadní hlavně pro časté spínání (tři a více sepnutí za den).

 

 

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo