PowerDIN 4PZ je LAN/WiFi dvojitý elektroměr 230V/16A s I/O pro montáž na DIN lištu. Ovládání pomocí web rozhraní, podporuje NETIO Cloud a Open API rozhraní. Každý ze 4 výstupů lze samostatně vypnout/zapnout z webu zařízení nebo přes Open API a NETIO Cloud. Vzdáleně lze číst stavy 2 DI vstupů pro kontakt (S0 čítač ipulsů). Open API umožňuje integraci do systémů 3tích stran pomocí různých protokolů (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..).

NETIO PowerDIN 4PZ je 2 kanálový elektroměr 230V / 16A s relé na výstupu připojený do LAN (Ethernet) nebo WiFi sítě.

 • 2 měřené výstupy 230V lze vnitřním relé vypnout.
 • 2 výstupy jsou vyvedeny jako NO/NC výstupy relé
 • 2x DI vstup lze použít pro tlačítko nebo jako čítač S0 impulsů.

 

Přes web rozhraní lze zařízení konfigurovat, číst měřené hodnoty a samostatně vypnout /zapnout každý ze 4 výstupů.

 

Open API umožňuje integraci do systémů 3tích stran pomocí různých protokolů (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT, Telnet, ..).

 • LAN nebo WiFi připojení, NFC konfigurace
 • WEB rozhraní
 • Kanály 1, 2 měření + relé výstup
 • Kanály 3, 4 relé výstup
 • OPEN API: MQTT-flex, Modbus/TCP, Telnet, JSON, XML, SNMP, ..
 • ZCS – Spínání výstupu při průchodu nulou
 • Mobilní aplikace: NETIO Mobile 2
 • Služba: NETIO Cloud

 

NETIO Cloud je SSL zabezpečená služba, pomocí které lze výstupy ovládat odkudkoliv (Web nebo Open API cloudové služby).  >> Více o NETIO Cloud

 

Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 ovládá každý výstup samostatně přes LAN (lokální síť). >> Více o NETIO Mobile

 

Otevřená rozhraní (Open API) umožňují ovládání zařízení po síti různými protokoly (http XML/JSON, Modbus/TCP, MQTT, SNMP, Telnet a další... ).

 

AV drivery zjednodušují připojení NETIO zásuvek do profesionálních Audio/Video systémů jako je NEETS, ELAN, CRESTRON, Control4 a další.

 

Partneři třetích stran jsou různá SW řešení jiných firem, která lze propojit s NETIO produkty (Nagios, PRTG, Grafana, Prometheus, Node-Red a další). 

PowerDIN-4PZ-ethernet-view-trans

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Dokumenty ke stažení

   
 
pdf_ikona_white
Flyer PDF
 
pdf_ikona_white
Manual PDF (CE)

 

 

Open API: Podporované M2M protokoly

Open API rozhraní používá v jednu chvíli jeden z podporovaných M2M protokolů:

Protokol SNMP lze použít vždy paralelně k jednomu z dalších API.

Nezávisle na použitém Open API rozhraní lze PowerDIN 4PZ vždy ovládat z webu zařízení a zároveň ze služby NETIO Cloud. Zákazník může využít zároveň jeden protokol z Open API a NETIO Cloud.

 

Užitečné odkazy:

 

Typické použití

 • Typickou IT aplikací LAN/WiFi elektroměru PowerDIN 4PZ je měření a distribuce elektrické energie v elektrickém DIN rozváděči.
 • Vzdálený dohled spotřeby elektrické energie na jednom nebo dvou okruzích.
 • Připojení pulsního výstupu z 3fázového elektroměru na In1 nebo In2 a měření spotřeby energie nad 16A.
 • Odpojení výstupu (restart všech zařízení na napájecí větvi) lze provést z webového rozhraní (každý výstup lze zapnout / vypnout / restartovat) nebo z NETIO Cloudu.
 • Řízení nabíjení kol, lodí a dalších spotřebičů do 3,6kW (230V / 16A). 
 • Ovládání výstupů pomocí Open API (JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet, ..)
 • Připojení do různých programů a aplikací 3tích stran.
 • Ovládání z Mobilní aplikace NETIO Mobile 2 připojené ke stejné síti.
 • Centrální ovládání výstupů několika zařízení na různých místech pomocí placené služby NETIO Cloud.

>> NETIO Příklady použití

I/O = Relé výstupy & DI vstupy pro S0 / tlačítko (Dry contact)

Výstupy 1 a 2 jsou dva nezávisle měřené kanály 230V, které lze vypnout vestavěným relé s podporou ZCS.

Relé výstupy 3 a 4 jsou obecná přepínací relé, které lze vzdáleně ovládat. Tyto dva výstupy nepodporují spínán v nule, nejsou připojeny k napájecímu napětí.

 

Výstup Měření Spínání Max. napětí / proud
Out 1, Out 2 A, W, Wh, TPF, V, Hz Relé (ZCS) 230VAC / 16A 
Out 3, Out 4  -  Relé 230VAC / 2A 
48VDC / 2A 

 

Digitální vstupy In1, In2 lze použít pro bezpotenciálový kontakt a přes Open API zjišťovat jejich stav nebo odečítat stav S0 čítačů na každém vstupu a měřit tak například okamžitou spotřebu na externím vodoměru nebo elektroměru.

 

PowerDIN-4PZ smart electrometer with LAN and WiFi

LAN / Wi-Fi

Produkt podporuje pouze jeden způsob připojení do sítě. Pokud je nalezen funkční RJ45 (Ethernet) kabel, přepne se na LAN verzi. Pokud na kabelu nefunguje linková vrstva nebo není připojen RJ45 kabel, aktivuje se WiFi.

WiFi využívá vestavěnou anténu, v kovovém rozvaděči bude mít velmi omezený dosah.

WiFi síť lze konfigurovat pomocí AP módu.

 • Pro standardní WiFi instalaci bez NFC lze použít vestavěné WiFi AP,  integrovaný webový průvodce Vás provede nastavením včetně vybrání WiFi sítě ze seznamu. Tlačítko pro přepnutí režimu najdete pod vrchním panelem.

 

HTTPsWeb_HTTPs

NETIO PDU mají od roku 2024 implementováno zabezpečení HTTPs.
HTTPs je podporováno jak pro webové rozhraní, tak pro protokoly Open API (JSON, XML). Lze použít uživatelský certifikát.

 

NETIO Cloud

Produkt lze připojit ke službě NETIO Cloud. 

 

NETIO Cloud je ideálním řešením pro vzdálené ovládání a restartování. Je přístupný přes jakýkoli webový prohlížeč: https://cloud.netio-products.com/. K NETIO Cloud lze připojit všechna zařízení vyráběná společností NETIO products.

 

 • Vzdálené ovládání výstupu PDU (z mobilní aplikace NETIO nebo z webové stránky služby NETIO Cloud).
 • Funkce sdílení zařízení více uživateli v rámci jednoho firemního účtu.
 • Možnost definování uživatelských práv (rolí) pro řízení přístupu.
 • Funkce PDU Connection Alert zasílá e-mailová upozornění na odpojení PDU (výpadek připojení nebo napájení).
 • Struktura skupin a podskupin jednotek PDU (struktura složek)
 • Aplikace NETIO Mobile 2 (Apple / Android) se správou uživatelských práv
 • Open API (MQTT) k firemnímu účtu NETIO Cloud
 • Možnost stažení historických dat z měření výkonu
 • Vzdálená aktualizace firmwaru
 • Dvoufaktorové ověřování
 • NETIO Cloud lze používat souběžně s většinou dalších protokolů Open API.
 • Komunikace PDU s cloudovou službou je zabezpečená (port 8883 - MQTTs - TLS).
 • Služba NETIO Cloud je SaaS (online služba). Pro projekty je k dispozici on-premise verze cloudové služby.

>> Více o NETIO Cloudu

 

 

Průmyslová kvalita produktu

 

ZCS (Zero current switching)

An important feature of NETIO PowerPDU 4C is ZCS (Zero Current Switching).

NETIO PowerDIN 4PZ podporuje spínání měřených výstupů 1 a 2 při průchodu proudu nulou. Funkce ZCS zásadně prodlužuje životnost  kontaktu relé při spínání „problematických“ elektrických spotřebičů jako jsou LED světla a elektrické motory. 

 • ZCS (Zero Current Switching) znamená, že relé spíná a rozpíná výstup (1 a 2) právě v okamžiku průchodu proudu nulou.
 • Podpora ZCS dlouhodobě snižuje množství reklamací produktu kvůli poškození vnitřního relé.
 • ZCS omezuje negativní vliv vysoké hodnoty zapínacího proudu (Inrush current).
 • Díky ZCS může zařízení vypínat a zapínat spínané zdroje (servery, počítače a další IT zařízení) až do maximálního výkonu.

ZCS prodlužuje životnost připojených zařízení. Tento efekt je dramatický hlavně u častého zapínání a vypínání přístrojů, které na to nejsou navrženy (například spínané zdroje).

>> Slovník: Více o ZCS

 

Power-up state

User can define output state after power restoring - PowerUp state

Nastavení stavu výstupní elektrické zásuvky ihned po zapnutí (nebo při obnovení elektrického proudu po výpadku) je důležité pro některé aplikace. Pro některé stroje je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí, nebo vypnutí (cvak-cvak problém). Proto je tímto parametrem možné definovat chování výstupní elektrické zásuvky 110/230V v čase, než začne fungovat standardní komunikace s nadřízeným systémem. 

 • On (zapnuto)
 • Off (vypnuto)
 • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

 

Power-Up sekvence (postupné zapínání výstupů)

Jako ochranu proti přetížení (a výpadku) elektrického jističe lze použít zpožděné postupné zapínání elektrických spotřebičů po obnovení napájení. PowerDIN 4PZ na to lze nastavit díky parametru „Power-Up state“ = ON / LAST a parametr „Output PowerUp interval“ = čas zpožděného zapnutí pro tento konkrétní výstup po zapnutí napájení.

>> Slovník: PowerUp state
>> Slovník: PowerUp sekvence

 

Měření energie

NETIO PowerPDU 4C is small PDU with power measurement and IEC-320 outputs

NETIO PowerDIN 4PZ měří elektrické parametry na výstupech 1 a 2 samostatně. Změřené hodnoty jsou zobrazeny na webu zařízení a zároveň v M2M protokolech. PowerDIN 4PZ měří s přesností lepší než 1% v celém teplotním rozsahu.

 • 2x Proud [A]
 • 2x Výkon [W]
 • 2x Energie [Wh] – uživatelský resetovatelný čítač
 • 2x Energie Out [Wh] – MID čítač energie odebírané z el. sítě
 • 2x Energie In [Wh] – MID čítač energie dodané do el. sítě.
 • 2x TPF (True Power Factor)
 • 2x Reverse Energy [Wh]
 • 2x Fázový posun [-180...180°]
   
 • Napětí [V]
 • Frekvence napájecí sítě [Hz]

>> Více o Elektrickém měření

 

Použití vzdáleně ovládaného elektroměru

 • Dohled spotřeby elektřiny strojů v průmyslu
 • Řízení pomalého nabíjení elektromobilů
 • Zapínání a vypínání elektrických výstupů z Mobilní aplikace
 • Měření spotřeby a ovládání jednotlivých výstupů vzdáleně z NETIO Cloud

 

Funkce Scheduler (Kalendář)

Pomocí Funkce Scheduler (časovač) s grafickým rozhraním lze každou zásuvku jednotlivě spínat v určený čas a v daných dnech týdne. Jednoduše můžete nastavit zapnutí/vypnutí v určitý čas.
 
 • Každý výstup může mít svůj vlastní kalendář (schedule), podle kterého spíná výstup
 • I když je aktivována funkce kalendář, výstup lze ovládat z NETIO Cloud, webu a Open API.

 • Funkci Scheduler lze vypínat a vypínat (nelze upravovat) jednotlivě u každé zásuvky na mobilní aplikaci NETIO Mobile 2
 • Kalendář nevyžaduje připojení do internetu. Vyžaduje ale zdroj času – buď z internetu (NTP), nebo třeba lokální ADSL / WiFi router

 • K speciálním účelům může být Scheduler kombinován s PAB (Power Analyze Blocks)
  • Čas zapnutí a vypnutí zásuvek závisí na čase východu a západu slunce na základě umístění produktu
  • Bez ohledu na situaci, definovaná zásuvka může být vypnuta v definovaný čas (např. v půlnoci)
  • Pro více informací se obraťte na nás...

 >> Více informací o Scheduleru

 

WatchDog Ping + Power

PowerDIN 4PZ je vybaven jak funkcí WatchDog Ping (IP WatchDog), tak i funkcí WatchDog Power (WatchDog - Analýza spotřeby (PAB)).

 • IP WatchDog v PowerDIN 4PZ hlídá odpovědi na PING (icmp). Napájení dohledovaného zařízení (router, IP kamera, …) lze snadno restartovat autonomně bez zásahu člověka. Funkci lze nastavit přes web rozhraní zařízení. Funkci IP WatchDog je možné použít na všech 4 zásuvkách.

 • WatchDog - Analýza spotřeby je autonomní systém založený na principu "Podmínek a akcí" ("Condition" & "Action" / PAB - Power Analysis Block & Rules), který průběžně monitoruje proud (energii) monitorovaného zařízení napájeného z některého měřeného výstupu zařízení NETIO PDU. Když spotřeba energie klesne na definovanou dobu, PAB blok (část podmínky) spustí definované pravidlo (akci). Funkci WatchDog - Analýza spotřeby podporují pouze Zásuvky 1 a 2.

>> Slovník: WatchDog Ping (IP WatchDog)

>> Slovník: WatchDog Power (WatchDog - Analýza spotřeby (PAB))

 

Mobilní aplikace

Mobile app controlled power sockets
Zařízení lze po lokální síti ovládat mobilní aplikací NETIO Mobile 2 (Android & iOS).
 • LAN: NETIO Mobile 2 může ovládat všechny zásuvky přes lokální síť LAN (WiFi)
 • Cloud: NETIO Mobile 2 lze propojit s uživatelským účtem na NETIO Cloud 


 •  

S mobilní aplikací NETIO Mobile 2 můžete

 • Ovládat jednotlivé výstupy (zásuvky) - zapnout, vypnout, reset
 • Zobrazit data měření elektrických veličin (A, W, Wh), pokud model podporuje měření

 • Aktivovat / deaktivovat funkci týdenní Scheduler u každého výstupu (zásuvky)
 • Řadit výstupy v rámci skupiny (např. podle lokace, funkce, ...)
 • Seskupovat výstupy do skupin - defaultní skupina podle zařízení může být změněna per výstup

 • Kontrolovat skupiny - Zapínat a vypínat celou skupinu zásuvek
 • Kontrolovat skupiny - aktivovat a deaktivovat funkci týdenní Scheduler pro každý výstup v celé skupině
 • Změnit jména výstupu / zařízení (viditelné v aplikaci)
 • Přidat více NETIO zařízení
 • LAN discover: vyhledat na Vaší LAN/WiFi síti zařízení NETIO

 

>> NETIO Mobile 2

Obecné vlastnosti

  Fáze Spínané výstupy Měřené kanály DO Relé výstupy DI vstupy LAN WiFi Web NETIO Cloud Watchdog Scheduler Mobilní aplikace Otevřené API
PoweDIN 4PZ 1 2 2 2 2 1 Ano Ano Ano Power + Ping Ano Android + iOS 15 protokolů

       

Specifikace

 

 • LAN (RJ45): Ano
 • WiFi: Ano
 • Web: Vestavěný web server
 • Online demo: Ano (link)
 • FW upgrade: Ano – web (Download: FW Archive)
 • Mobilní aplikace: NETIO Mobile2 (Android & iOS)
 • Instalace bez připojení do Cloudu: Ano
 • Ovládací tlačítko: Ano (pod panelem)

 

 

 • Podpora Lua: Ne
 • Funkce Scheduler: Ano 
 • Odesílání emailů: Ne

 

 • Vstup napájení: Svorky (2,5mm2 / 22-14 AWG) 100-240VAC / max 16A
 • Výstup napájení: Svorky (2,5mm2 / 22-14 AWG)
   
 • Digital Outputs: 4 celkem
 • Měřené výstupy: 2 kanály
 • DO měřené výstupy napájení + spínací prvek: 2x relé + ZCS (Out 1,2: SPST-NO) - Max 230V / 16A
 • DO relé výstupy: 2x relé (Out 3,4: NO/NC) - Max 2A
 • DI (Digitální vstupy): 2x vstup (kontakt) + S0 čítač (4 byty)

NETIO PowerDIN smart electrometer

 • Vlastní spotřeba zařízení: Max 2 W
 • SPD - Přepěťová ochrana: Ano, typ 3
 • Spínací prvek: relé (Out 1,2: SPST-NO)
 • ZCS (Spínání výstupu při průchodu napětí nulou): Ano (Výstupy 1,2)
 • IOC (Stav výstupu nezávislý na updatu FW): Ano
 • PowerUp state (stav výstupu po startu): On / Off / LAST state
 • PowerUp sekvence (postupné zapínání výstupů): Ano
 • Mechanické parametry: 106 x 91 x 62  mm - 6M (SU) DIN
 • Stupeň krytí: IP20
 • Akustický výstup: Ne
 • Teplotní rozsah: -20°C až +55°C
 • Návrh a výroba: European Union (Czech Republic, Prague)

 

FAQ

Expand all

Zapoměl jsem heslo, jak uvedu PowerDIN 4PZ do defaultního nastavení?

Reset do továrního nastavení provedete podržením tlačítka pod vrchním štítkem (ten je třeba sundat). Držte jej stisknuté a zapněte zařízení do zásuvky. Držte tlačítko dál stisknuté. Cca 10 sekund po zapnutí napájení 3x blikne zelená LED a tovární nastavení (Load to defaults) je obnoveno.

 

Aktuální postup najdete v dodaném vytištěném návodu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo je v papírové podobě přibalený k produktu.

Popis uvádí 2x výstupní kanál 230V/16A, mohu připojit dva zásuvkové okruhy?

Každý výstup 230V (Out 1, Out 2) lze použít pro napájení až 16A, ale přívodní svorky mají omezení na 16A do zařízení.

Zařízením může protékat maximálně 16A v součtu.

Lze spínat 12V nebo 48V DC?

Ano, ale pouze pomocí relé na výstupech 3 a 4. Měřené výstupy 1 a 2 jsou připojeny na napájecí napětí 230V.

Co to znamená čítání pulsů S0? Pamatuje si je zařízení po restartu?

S0 je standardní pulsní výstup z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a podobně.
V principu jde o pulsy, které odpovídají spínání mechanického kontaktu na čas mezi 30 a 70ms.

Ano, zařízení si pamatuje stav čítače impulsů i při výpadku napájení.

Podporuje PowerDIN 4PZ funkci Scheduler?

Funkce časovač (kalendář) je ve vývoji. Bude k dispozici koncem roku 2020.

Pokud nemáte funkci Scheduler k dispozici, updatujte vaše zařízení na nejvyšší možnou verzi firmware.

Obsahuje PowerDIN 4PZ přepěťovou ochranu?

Ano, obsahuje ochranu 3. Stupně.

 

Jaký je rozdíl mezi MQTT a MQTT-flex?

Protokol MQTT-flex je NETIO rozšíření standardního MQTT protokolu o textový konfigurační soubor, kde je možné sestavit strukturu MQTT zpráv, nastavit adresu MQTT brokeru kam se zprávy posílají a jak často. Kompletní nastavení MQTT komunikace tak lze přenést jediným textovým souborem.

Mobilní aplikace NETIO Mobile neumí najít zařízení PowerDIN 4PZ.

Pro Android zařízení upgradujte na novou verzi mobilní aplikace NETIO Mobile 2. Pro iOS zařízení zatím NETIO nedodává mobilní aplikaci.

Je možné ovládat zařízení pomocí IoT cloudu?

Ano. Většina NETIO produktů obsahuje otevřené API a postupně zveřejňujeme ANxx (Aplikační Poznámky) o tom, jak produkt připojit do různých SW systémů 3tích stran.

 

Stáhnout

Fotogalerie a Video

Přehled produktů

  Připojení Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
Chytré
spínání
Vstupy NFC Webové
rozhraní
NETIO
Cloud

Lokání
skriptování

WatchDog
function
Scheduler
function
Mobilní aplikace HTTPs Open APIs
2xLAN 4xC13 4 ZCS - Ano Ano Lua scripty Ping Ano iOS
Android
Ano Ano

15 protokolů

LAN 4xC13 - ZVS - - Ano Ano Condition
& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
LAN 4xC13 4 ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8QS LAN 8xC13 1+1 ZVS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8KS LAN 8xC13 8x ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerDIN 4PZ LAN
WiFi
2+2 2 ZCS / - 2xDI
(S0)
Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 3Px LAN 3x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx LAN 4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx WiFi LAN
WiFi
4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable REST WiFi 1x 1 ZCS - Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2PZ LAN
WiFi
2x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2KZ LAN
WiFi
2x 2 ZCS 2xDI
(S0)
- Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
 

 

 

Dostupné modely

NETIO PowerDIN 4Pz
PowerDIN 4PZ

LAN/WiFi dvojitý elektroměr 230V/16A s I/O

NETIO smart power sockets

 

Ethernet: 
10/100Mbit
Lan ports: 
0
LAN ethernet switch: 
Yes
WiFi: 
Yes
WiFi AP mode: 
Yes
Blue Tooth 4.0 LE: 
Yes
Serial port (RS-232): 
No
DHCP: 
Yes
SNTP: 
Yes
SMTP (TLS): 
Yes
SSL: 
Yes
IPv6: 
Yes
VLAN: 
Yes
Syslog: 
Yes
SMS Alerts: 
Yes
Email alerts: 
Yes
Mobile App: 
No
Scheduler (Chytrý kalendář): 
Yes
IP Watchdog Hearbeat): 
No
Warranty 2: 
6 Months
Protection 2: 
IP30
Rack montage: 
None
Product dimensions: 
340 x 58 x 90 mm
Product weight: 
1,18 Kg
Shipping package: 
420 x 65 x 130 / 1350 g
HTTP: 
Yes
HTTPs: 
Yes
SNMP v1: 
Yes
SNMP v3: 
Yes
User certificates: 
Yes
XML: 
Yes
Modbus/TCP: 
Yes
Telnet/Kshell: 
Yes
CGI: 
Yes
MS Azure (MQTT): 
Yes
SIP VoIP: 
Yes
Power Output: 
4x DE (Type F - Schuko)
Power Input: 
230V AC
Power Output sockets: 
1
Power Input: 
Europlug - cable 1m
Power In max current: 
10A
Max one socket current: 
8A
Power fuse: 
External, mechanical
Current meter: 
No
Metered values: 
None
Energy meter: 
No
LUA: 
Yes
XML interface accessible in LUA: 
Yes
SNMP interface accessible in LUA: 
Yes
Web buttons accessible in LUA: 
Yes
CGI interface accessible in LUA: 
Yes
PING interface accessible in LUA: 
Yes
RS-232 accessible in LUA: 
No
Online demo IP address: 
http://powerdin-4pz.netio-products.com:22888
Symbol: 
NETIO PowerDIN smart electrometer
Show download for mobile: 
1

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo