Tagy: 
3rd party HW-SW

NETIO AN44 ukazuje připojení multimediálního AV kontroleru EcHo Plus od dánské firmy Neets k elektrickým zásuvkám NETIO. Pomocí tlačítek na jednotce EcHo Plus lze ovládat po LAN síti připojenou elektrickou zásuvky a indikovat její stav světélkem na tlačítku. Neets systém dokáže také číst hodnoty elektrického měření (kWh, W, A).
Neets Control System je Dánský výrobce systémů pro jednoduché ovládání AV (audio-vizuální) přístrojů a systémů. Neets EcHo Plus je tlačítkové zařízení velikosti běžného elektrického vypínače, připojitelné do LAN sítě.
Díky tomuto spojení mohou Neets zařízení jednoduše ovládat přímo elektrické zásuvky. Použití je jednoduché a k instalaci nesou potřeba znalosti programátora či elektrikáře.

Můžeme Vám nějak pomoci?

Podporovaná zařízení: NETIO 4All, NETIO 4, PowerCable Modbus 101x, PowerBOX 3Px, PowerPDU 4C, PowerPDU 4PS, PowerDIN 4PzPowerBOX 4Kx

 

NETIO AN44 (Aplikační Poznámka) představuje konkrétní Neets projekt s použitím Neets EcHo Plus a NETIO zásuvky. AN44 popisuje nastavení NETIO zásuvky and Neets zařízení.

AN44 projekt ukazuje:

 1. Ovládání stavu zásuvky pomocí tlačítka na EcHo Plus (změna stavu, zapnutí, vypnutí),
 2. LED indikace stavu zásuvky (zapnuto/vypnuto) pomocí integrované LED v tlačítku
 3. LED indikace stavu (spotřeba elektřiny) blikáním.

 

NETIO chytré zásuvky a Neets Control System používají Modbus/TCP protokol. Drivery pro NETIO zásuvky jsou k dispozici v programu Neets Project Designer.

 

 


 

Neets EcHo Plus

 • Doporučené zařízení
 • Výrobce: Neets A/S (Denmark) 
 • Produkt: Neets EcHo Plus
  Neets Control – EcHo Plus je vytvořené pro zjednodušené ovládání audiovizuálních zařízení ve všech místnostech pomocí osmi tlačítek na vestavěném ovladači.
 • Software: Neets Project Designer – konfigurační nástroj pro Windows

 

Pomocí Neets a NETIO chytré zásuvky lze:

 • Zapnout a vypnout jakoukoli zásuvku či jejich kombinaci zásuvku pomocí jednoho tlačítka.
 • Měnit stav libovolné zásuvky.
 • Spustit restartovací proces (Short Off) na zvolené zásuvce stiskem tlačítka.
 • Zobrazit stav zásuvky pomocí LED v tlačítku (On/Off).
   
 • Definovat PowerUp sequence / delay (NETIO PowerUp delays + PowerUp State) – postupné spínání zásuvek při spuštění.
 • Indikace překročení maximálního / minimálního příkonu (W), proudu (mA) nebo spotřeby na zvolené zásuvce pomocí blikání LED. Vyžaduje NETIO zásuvku s podporou měření.

 

Kompatibilní Neets zařízení

 

Kompatibilní NETIO zařízení

 

Stáhnout návody instalace a příklady pro Neets EcHo Plus

DOWNLOAD

Návody– popisují detailní konfiguraci a obsahují:

 • Konfiguraci pro konkrétní NETIO zásuvky
 • Vyhledání NETIO zásuvek v lokální síti
 • Neets Project Designer – základní nastavení projektu

Příklady pro Neets Project Designer

 • Příklady projektů pro různé NETIO zásuvky

 

 

 

Základní konfigurace NETIO zásuvek – Modbus/TCP

Nastavení NETIO zařízení přes webovou administraci: Povolit protokol Modbus/TCP

 • LEVÉ MENU: - M2M API Protocols
 • Zaškrtnout „Enable Modbus/TCP” a zkontrolovat Port (výchozí 502)
 • Uložit změny

 

Neets Project Designer – záložka "System"

Přidat NETIO zásuvku v záložce "System"

 • Okno “Devices” - položka Others / NETIO Products
 • Myší přetáhnout “PowerPDU 4C” do okna “Connection diagram for EcHo Plus”

Driver “PowerPDU 4C” může být použit pro ovládání NETIO 4 a NETIO 4all.

 • Kliknout na “PowerPDU 4C” a vložte IP adresu a port do “LAN Settings”
  (v našem příkladě 192.168.17.104 a port 502)

 

Neets Project Designer – "Interface"

Záložka ‚Interfaces view‘ - popisky/štítky tlačítek na Neets EcHo Plus.

V našem příkladě použijeme následující popisky

 • O1 – O4: počet zásuvek na NETIO zařízení
 • Toggle: změna stavu příslušné NETIO zásuvky
 • Restart: Short Off – na definovanou dobu vypne zvolenou zásuvku a poté opět zapne. Tato časová prodleva může být nastavena v NETIO webovém rozhraní zásuvky pro každou zásuvku zvlášť.

 

Neets Project Designer – záložka "Functions"

Záložka ‚Function‘ – nastavení akcí po stisknutí tlačítka

 

Sequences (funkce změny stavu) – NETIO driver obsahuje následující funkce na změny stavu zásuvky:

x značí číslo zásuvky (1 – 4 v závislosti na typu NETIO zařízení)

 • Output x = Off: Zásuvka vypnuta
 • Output x = On: Zásuvka zapnuta
 • Output x = Short Off pulse (restart): Zásuvka krátce vypnuta pro restart
 • Output x = Short On pulse: Zásuvka krátce zapnuta
 • Output x = Toggle: Změna stavu zásuvky na opačný

 

Okno Native keypad – přiřazení funkcí NETIO zásuvky ke konkrétnímu tlačítku

 • Přesuňte myší požadovanou funkci na zvolené tlačítko
 • V našem příkladě jsme použili “Output 1 = Toggle” na tlačítko vlevo nahoře a “Output 1 = Short Off pulse (restart)” na tlačítko vpravo nahoře.

 

Okno Actions – nastavení přiřazených akcí ke konkrétnímu tlačítku

 • Detaily o použité funkci
 • Nastavení času nečinnosti “Wait” – tlačítko zůstává neaktivní po zvolenou dobu od stisku tlačítka. Po tuto dobu nepřijímá další příkazy. Výchozí hodnota je „0“.

 

Neets Project Designer – záložka "Feedback"

Záložka Feedback  – nastavení LED indikace v závislosti na stavu zásuvky nebo výsledku měření spotřeby.

 

Okno Conditions – vyberte NETIO zařízení a klikněte na “+ Add conditions” (přidat podmínky)

 

Podmínky předdefinované pro NETIO zásuvky:

x značí číslo zvolené zásuvky (1 – 4 v závislosti na typu NETIO zařízení)

 • Output x state: stav zásuvky zapnuto/vypnuto
 • Output x Current [mA]: aktuální proud v zásuvce měřen v miliAmpérách
 • Output x Power [W]: okamžitý odběr ze zásuvky měřen ve wattech

Poznámka: Podmnky pro měření odběru a proudu jsou k dispozici pouze v zásuvkách NETIO s měřením proudu.

 

Hodnoty se získávají pomocí Neets EcHo Plus (nebo jiného Neets zařízení) z NETIO zásuvky v pravidelných intervalech. Intervaly lze změnit v Neets Device Editoru a výchozí hodnoty jsou:

 • State – každou 1 sekundu
 • Proud a Odběr  – každých 5 sekund

 

Ke zvolené podmínce lze použít logický/matematický operátor. Výslednou akci lze zvolit přetažením myší z okna ‚Actions‘. V našem příkladě “Change button appearance” pro změnu stavu LED na tlačítku

 

 

Nezapomeňte definovat hodnoty pro oba možné stavy/změny - například.:

 • If Output 1 State = Output 1 ON THEN LED light On
 • If Output 1 State = Output 1 OFF THEN LED light Off

 

 • Output 1 Current [mA] > 111 THEN LED light Fast blink
 • Output 1 Current [mA] < 111 THEN LED light Off

 

FAQ

 

1) Můžu použít hostname NETIO zásuvky namísto IP adresy v Neets Project Designeru?

Ne, lze použít pouze IP adresu NETIO zásuvky.

 

2) Lze použít zabezpečené spojení mezi Neets EcHo Plus a NETIO zásuvkou?

Částečně. Můžete definovat rozsah povolených IP adres (Filter) ze kterých bude NETIO zásuvka akceptovat Modbus/TCP spojení. To lze nastavit ve webovém rozhraní NETIO zásuvky na záložce M2M API Protocols / Modbus/TCP /Enable IP filter.

 

3) Mohu použít NETIO 4 a NETIO 4All zásuvky spolu s Neets?

Ano. Použijte “NETIO PowerPDU 4C” driver v Neets Project Designeru

 

4) Mohu použít NETIO PowerCable REST nebo MQTT spolu s Neets?

Ne, protože tyto zařízení nepodporují Modbus/TCP protokol.

 

5) Mohu použít NETIO Cloud souběžně s Neets systémy?

Ano, NETIO Cloud funguje i souběžně s Modbus/TCP protokolem.

 

6) Mohu použít NETIO Mobile app společně s Neets?

Ano, NETIO Mobile app funguje i souběžně s Modbus/TCP protokolem.

 

Podporované FW verze pro NETIO zásuvky

 • PowerPDU 4C: firmware 3.3.1 a novější
 • PowerPDU 4PS: firmware 2.4.4 a novější
 • PowerBOX 3Px: firmware 2.4.4 a novější
 • PowerCable Modbus 101x: firmware 2.3.9 a novější
 • NETIO 4 and NETIO 4All: firmware 3.3.1 a novější

 

Download všech souborů

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo