XML znamená EXtensible Markup Language, jedná se o jazyk, který obsahuje jednotlivé TAGy v definované struktuře. XML je určeno pro datové soubory. Především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí a nezabývá se vzhledem.
XML file can controll smart sockets NETIO by transfering .xml over HTTPs

Strukturu XML používá ve svých formátech například MS Excel nebo MS Word.

Datovou strukturu v xml formátu lze přenášet mimo jiné v textovém souboru (.xml).

 

V kontextu NETIO produktů

NETIO products používá XML strukturu pro čtení i zápis jako jedno z REST API. Toto API si lze představit jako přenost textových souborů netio.xml přes http(s) protokol oběma směry. Čtením (download) souboru lze ověřit stav zařízení a získat změřené hodnoty. Zápisem souboru (upload) lze přepnout výstup. Přenášet není třeba celou definovanou strukturu, pro přepnutí jednoho výstupu stačí přenést pouze jednu skupinu tagů.

Heslo a uživatelské jméno (pro čtení nebo čtení a zápis) je uloženo ve standardní http (nebo https) hlavičce. Hesla proto nejsou součástí souboru netio.xml.

XML over HTTP(s) je jedním z preferovaných protokolů REST API, díky použití http protokolu. Použití M2M API protokolu na bázi http je dlouhodobě nejspolehlivější cesta z hlediska IT prostředí ve firmách, bezpečnostních mechanismů, zablokovaných portů a podobně.

 

 

Jak funguje NETIO XML protokol

  1. Stav zařízení (ON/OFF zásuvek + spotřeba elektřiny) lze zjistit v souboru na adrese http:// device-IP/netio.xml na IP adrese zařízení. Soubor netio.xml lze stáhnout a zobrazit XML datovou strukturu ve webovém prohlížeči.
     
  2. Ovládání výstupů přes XML protokol probíhá zápisem souboru netio.xml do zařízení pomocí http(s) post.
     
  3. Pro vyzkoušení XML API koncovým uživatelem lze použít různé utility a nástroje (např. cURL). Pro otestování XML M2M API jsme NETIO uživatelům připravili do webu produktu nástroj HTTP(s) file upload. Viz AN20 kde je podrobný postup.

 

Integrace pomocí JSON M2M XML

V profesionální integraci se nepoužívá přenos pomocí textových souborů. Data v XML formátu se posílají jako datový tok s přístupovým bodem /netio.xml. V NETIO implementaci REST XML protokolu lze během jednoho TCP/IP spojení na http server zařízení provést zápis a načíst aktualizovaný stav výstupů.

 

Příklad XML objektu pro ovládání výstupu:

<set:Root xmlns:set="http://www.netio-products.com/XMLSchema/NETIO.xsd">

  <Outputs>

    <Output>

      <ID>1</ID>

      <State>1</State>     

      <Action>6</Action>

    </Output>

  </Outputs>

</set:Root>

 

M2M Active Client

Některé produkty NETIO products mohou v zařízení vykonávat (spouštět) Lua skripty. Lua skript se dokáže chovat jako client který stahuje soubory a řídí komunikaci. Tento speciální režim může používat pro přenost dat xml strukturu. Detaily najdete pod heslem M2M Active Client.

 

HTTP nebo HTTPs?

Některá NETIO zařízení podporují i HTTPs zabezpečenou komunikaci. Standardní NETIO unified Open API (kompatibilní se všemi NETIO produkty) podporuje pouze základní HTTP verzi.


 

Specifikace protokolu a odkazy

>> NETIO specifikace M2M protokolu URL API: Stránka Download

>> AN20 XML HTTP(s) ovládání NETIO zásuvek na 230V (přesunuto pod Standardní M2M)

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo