Funkce Scheduler (kalendář, někdy také rozvrhy nebo plánovač) slouží k plánování zapínání a vypínání každé jedné elektrické zásuvky podle času.
Switching individual electrical sockets on/off according to a time schedule (Scheduler function)
  • Funkce Week Scheduler obsahuje grafické rozhraní a nastavuje se zvlášť pro každý výstup (elektrickou zásuvku).
  • Funkce Scheduler v produktech NETIO je zcela autonomní a nepotřebuje připojení do internetu (potřebuje platný čas).
  • Aktivní Week Scheduler pro konkrétní výstup lze kombinovat s ostatními funkcemi.
    Výstup lze nadále ovládat (z webu, z NETIO Cloud, z Open API, externím tlačítkem na DI). Funkce Scheduler se projeví pouze po zapnutí napájení a v určeném čase nastaví výstup do stavu On / Off.

 

Přínos Funkce Scheduler pro uživatele:

  • Snadno a rychle nastavitelný periodický restart
  • Úspora energie (např. omezený noční provoz)
  • Funguje na 100% i bez připojení do internetu (cloudu)

 

 

Pozor při výběru „chytrých zásuvek“

Některé produkty jiných výrobců spouští časové spínání pomocí časového rozvrhu uloženého v cloudu. Tyto produkty řízené z cloudu tak velmi často nefungují, když není dostupné připojení do internetu. Čas běží, ale bez připojení do cloudu zůstává platný poslední stav zásuvky, když jěště fungovalo spojení.

NETIO zásuvky spouští kalendář v zařízení, spínání v nastavený čas a datum funguje lokálně. Scheduler v NETIO zásuvkách funguje i bez přepojení do internetu. 

 

V kontextu NETIO produktů

V zařízení NETIO můžete pomocí scheduleru například nastavit, aby se zásuvka zapnula na 5 minut každé ráno v 7:00.

Scheduler je již podporován všemi NETIO zařízeními:

 

Chování po výpadku napájení

Plány nastavené ve funkci Scheduler se kontrolují po restaru zařízení (výpadku napájení) jakmile je znám platný čas. Pokud by měl být výstup nastaven podle Scheduleru v tento konkrétní čas na ON, nastaví se hned během bootování zařízení na ON.

 

Obecné chování:

Pokud potřebujete podrobné nastavování akcí v čase, použijte místo Funkce scheduler (rozvrhy) v zařízení předpřipravené Lua skripty: 

Funkce Scheduler nijak neovlivňuje ostatní způsoby zapnutí / vypnutí výstupu. Výstupy lze stále ovládat tlačítkem, z webu nebo z M2M protokolů. Funkce Scheduler pouze v určeném čase nastaví výstup do stavu On / Off.

Restart lze ve funkci Scheduler udělat krátkým vypnutím výstupu (Funkce Scheduler nepodporuje standardní Akce).

 

Scheduler vyžaduje NTP server

NETIO PDU neobsahuje zdroj reálného času, když je PDU vypnuté. Po startu napájení potřebuje NETIO PDU někde zjistit reálný čas právě teď. K tomu se používá NTP (Network Time Protocol). Po startu napájení se NETIO musí připojit k NTP serveru a zjistit aktuální čas. Bez platného času se nesustí funkce Scheduler.
NTP server je služba na veřejném internetu, ale není třeba online připojení do internetu. NTP může poskytovat domácí WiFi router, jiný server v lokální síti nebo podobně.

Synchronizujte zařízení NETIO s platným časem ručně (čas platí jen do dalšího restartu) nebo pomocí NTP serveru. Můžete použít veřejný NTP server (pool.ntp.org) nebo místní router / bránu připojení.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo