Tagy: 
3rd party HW-SW

NETIO AN46 ukazuje, jak propojit chytré zásuvky NETIO a Wix software za použití protokolu Modbus/TCP. Wix Measurement je nástroj pro monitorování a ukládání dat ze širokého rozsahu zařízení a umožňuje ovládání chytrých zásuvek a zobrazení grafů měřených hodnot (proud, napětí, TruePF nebo kWh).

 

Můžeme Vám nějak pomoci?

Aplikační poznámka AN46 ukazuje, jak nastavit Wix Measurement software pro komunikaci s NETIO chytrými zásuvkami, jejich ovládání, zobrazení stavu výstupu (On/Off) a zobrazení různých grafů měřených elektrických veličin.

 

Papouch-Wix

 

Možnosti software Wix Measurement využitelné s NETIO zařízeními:

 • Zobrazení aktuálních hodnot z připojeného zařízení
 • Zobrazení numerické hodnoty
 • Zobrazení barevné lišty („bargraph“) s barvou dle okamžité hodnoty
 • Zobrazení textu podle okamžité hodnoty
 • Zobrazení grafů
 • Ulládání měřených hodnot do textového souboru pro další zpracování
 • Ovládání výstupu NETIO zařízení (On/Off)
 • Akce na základě události
 • Odeslání e-mailu
 • Odeslání SMS

 

Detaily týkající se M2M protokolu: NETIO Podpora Ke stažení: Modbus / TCP - popis NETIO M2M API rozhraní - PDF

 

Podporovaná NETIO zařízení:

 

Brzy bude ve Wix dostupné také:

 

 

Konfigurace NETIO

Ve webové administraci Vašeho NETIO zařízení jděte na záložku M2M API Protocols - Modbus/TCP, zaškrtněte „Enable Modbus/TCP“ a pokud je třeba, nastavte číslo portu.

Filtr povolených IP adres může být případně také nastaven.

 

Instalace Wix Measurement Software

Wix je volně ke stažení z oficiálních stránek. Wix není třeba instalovat. Jen jej zkopírujte na svůj počítač a spusťte jej. (Pro ukládání dat vytvoří program podadresář a bude do něj ukládat soubory).

Jakmile poprvé spustíte program, Wix se pokusí připojit k serveru www.papouch.com a získat data o venkovní teplotě v sídle společnosti. Pokud se to podaří (za předpokladu, že PC s Wix má přístup k internetu), začne se ukazovat aktuální teplota a její graf. Tato funkce slouží jako ukázka funkce Wix programu a umožní jeho vyzkoušení i bez kompatibilního zařízení.

 

Jan přidat nové zařízení do Wix Measurement

1) Stiskněte tlačítko “+” nebo klikněte pravým tlačítkem na okně programu a zvolte Přidat / Zařízení (Add / Module).

2) Otevře se okno Typ zařízeníDevice Type“, zadejte popisek zařízení a následně vyberte typ zařízení ze seznamu – NETIO / Netio PowerCable.

 

 

3) V následujícím okně (Nastavení připojení / Connection Settings ) zadejte IP adresu a číslo portu Vašeho NETIO zařízení.

 

4) Další okno ( Nastavení vstupu / Input setting ) umožňuje pojmenování hodnot ze zařízení, nastavení jednotek a nastavení např. přepočtů měřených hodnot.

 

5) Klikněte na OK a přidání nového zařízení bude dokončeno.

 

Jak přidat nový graf

Musíte mít nastaveno alespoň jedno zařízení, aby bylo možné přidat graf.

 

1) Stiskněte tlačítko se symbolem “~+” nebo klikněte pravým tlačítkem na okně programu a vyberte Přidat / Graf ( Add / Chart).

2) Otevře se okno Nastavení grafu (Graph Settings), kde můžete vybrat zařízení a hodnoty, pro které se mají zobrazovat grafy. Jednotlivým hodnotám můžete nastavit barvy.

 

3) Poté nastavte vertikální rozsahy grafu (Minimální a Maximální hodnoty) a také časovou osu.

4) Kliknutím na OK dokončíte přidání grafu.

 

Tip: Graf může být oddělen od ostatních hodnot do samostatného okna. Pro toto nastavení klikněte pravým tlačítkem na graf a vyberte Zobrazit graf v samostatném okně (Move to another window).

 

Nastavení ukládání

Nastavení ukládání je dostupné přes jakýkoli Wix panel (okno). Klikněte na nějaké pravým tlačítkem a zvolte Nastavení / Uložení (Settings/ Saving tab). Zobrazí se seznam nastavených ukládání, která mohou být vybrána a poté upravena pomocí tlačítka Upravit (Edit).

 

Nejjednodušší je vytvořit nový archiv pomocí Průvodce ukládání (Wizard). Pomůže Vám vybrat měřené hodnoty k ukládání do souboru, oddělovače záznamů atd. Všechny změny jsou okamžitě aplikovány v náhledu ve spodní části okna.

 

V průvodci klikněte na tlačítko Vytvořit a otevře se okno Nastavení souboru s detaily nastavení ukládání. V horní části pak můžete nastavit jméno, interval ukládání a umístění souboru. Ve spodní části okna je pak definice pro ukládání dat.

 

V pravé části můžete vybrat hodnoty ze stromu přidaných zařízení včetně jména, jednotek atd

Klikněte na OK, jakmile budou všechny potřebné parametry nastaveny. Dojde k uložení úlohy ukládání. Seznam všech úloh je na záložce Uložení.

 

Nastavení akcí

Nastavení akcí je dostupné přes jakýkoli Wix panel (okno). Klikněte na nějaké pravým tlačítkem a zvolte Nastavení / Akce (Settings/ Action tab). Zobrazí se seznam nastavených akcí, které mohou být vybrány a poté upraveny pomocí tlačítka Upravit (Edit).

 

Chcete-li přidat novou akci, klikněte na tlačítko Přidat (Add). Otevře se okno, kde můžete akci nastavit. Nejprve nastavte popisek (Caption), který odlišuje jednotlivé akce. Poté klikněte na Přidat (Add) v sekci Seznam podmínek (Condition list).

 

Vyberte typ podmínky – dostupné volby jsou Překročení hodnoty, Chyba vstupu, a Časová podmínka (“range check”, “input error”, or  “time condition”, Vstup (Input) a odpovídající hodnotu v Naměřená hodnoty vstupu (Measured input value). Kliknutím na OK dokončete přidání podmínky.

 

Akci poté nastavíte v sekci Seznam akcí. Můžete nastavit jednu z následujících akcí: Send email, Send SMS, and others (see the picture).

 

Pro posílání e-mailů musí mít PC s programe Wix přístup k Internetu.

 

Pro posílání SMS musí být k PC připojen GSM modem TC35i.

 

Kliknutím na OK uložíte akci a ta se aktivuje.

 

Seznam nastavených akcí je na záložce Akce (Actions). Jednotlivé akce mohou být aktivovány/deaktivovány pomoci zaškrtávacího pole před jménem akce. Můžete tedy například definovat různé akce a pak je podle potřeby aktivovat/deaktivovat.

 

Neplacená (free) verze programu Wix má následující omezení:

 • maximum 10 panelů nebo zařízení.
 • nemožnost skrýt panel odkazující na Papouch.com.
 • grafy mají dva typy zobrazení – Aktuální data / Záznamy z historie. Toto nastavení lze kdykoli změnit v nastavení grafu.

 

FAQ

1) Jak ovládat výstup/zásuvku na NETIO zařízení z programu Vix?

Jednoduše klikněte na na ikonu “ON” nebo “OFF” vedle stavu výstupu.

 

2) Je možné zabezpečit Modbus/TCP komunikaci mezi NETIO zařízením a Wix?

Částečně. Můžete definovat rozsah povolených IP adres (Filter) ze kterých bude NETIO zásuvka akceptovat Modbus/TCP spojení. To lze nastavit ve webovém rozhraní NETIO zásuvky na záložce M2M API Protocols / Modbus/TCP /Enable IP filter.

 

3) Mohu použít NETIO Cloud souběžně s Vix?

Ano, NETIO Cloud funguje i souběžně s Modbus/TCP protokolem.

 

4) Mohu použít NETIO Mobile app společně s Vix?

Ano, NETIO Mobile app funguje i souběžně s Modbus/TCP protokolem.

 

Podporovaný FW:

 • PowerCable Modbus 101x: firmware 2.3.9 a novější
 • PowerPDU 4C: firmware 3.3.1 a novější
 • PowerPDU 4PS: firmware 2.4.4 a novější
 • PowerBOX 3Px: firmware 2.4.4 a novější
 • NETIO 4 and NETIO 4All: firmware 3.3.1 a novější

 

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo