Tagy: 
3rd party HW-SW

AN56 demonstruje jak propojit chytré zásuvky NETIO s AV řídicím systémem RTI pomocí ovladačů (driverů). NETIO RTI Driver PRO umožňuje individuální vypínání/zapínání každého výstupu 110/230V, čtení stavu a monitoring měřených elektrických veličin (V, A, Wh, TPF, atd…).

 

 

Můžeme Vám nějak pomoci?

Remote Technologies Incorporated (RTI) je přední výrobce řídicího systému rozšířeného v AV (Audio Video) aplikacích. RTI nabízí inovativní, sofistikovaná a uživatelsky přívětivá zařízení pro profesionálně instalované elektronické systémy.

Široká škála oceněných ručních a nástěnných univerzálních ovladačů, centrálních procesorů, zvukových distribučních systémů a příslušenství se prodává výhradně prostřednictvím celosvětové sítě profesionálních integrátorů.

Výrobce ovladačů Intrinsic Dev vytvořil ovladače pro NETIO PDU a napájecí zásuvky, které mají být monitorovány a ovládány systémem RTI. Ovladače používají rozhraní JSON API.

 

 

Co můžete dělat s RTI a NETIO chytrými zásuvkami a PDU:

Driver PRO umožňuje systému RTI komunikaci a ovládání NETIO zásuvek, jejich výstupů a navíc i monitorování měřených elektrických veličin:

 • Zapnutí (ON) a vypnutí (OFF) jakékoli zásuvky
 • Restart (ShortOff) jakékoli zásuvky
 • Krátké zapnutí (ShortOn) jakékoli zásuvky
 • Čtení měřených elektrických veličin u zařízení s funkcí měření
 • Využít Události (Events) v systému RTI

 

 

Kompatibilní NETIO zařízení:

 

Nastavení NETIO zařízení pro spolupráci s RTI ovladačem – JSON API

Doporučuje se buď nastavit statickou adresu IP v zařízení nebo mu přiřadit rezervaci na serveru DHCP, aby se adresa IP nezměnila.

Nastavení statické IP adresy v NETIO zařízení

 • Přihlaste se do webové administrace
 • Jděte do Settings >> Network Configuration
 • Vyberte “Set static IP address” a zadejte detaily (IP adresa, Net mask, Default gateway, DNS server).
 • Klikněte na „Save changes“ a vyčkejte několik minut, dokud se zařízení nenastaví a nerestartuje.
 • Zkontrolujte webovou administraci rozhraní s použitím nové IP adresy

 

Zapnutí JSON protokolu:

 • Přihlaste se do webové administrace
 • Jděte do M2M API Protocols >> JSON API
 • Zvolte „Enable JSON API“
 • Zvolte „Enable READ-WRITE“
 • Nastavte jméno a heslo (username, password) v sekci „Enable READ-WRITE“. Toto jméno/heslo nemusí být stejné jako do administrace.
 • Klikněte na „Save changes“ a vyčkejte několik minut, dokud se zařízení nenastaví a nerestartuje.

 

RTI – Apex configuration process

 1. Stáhněte poslední verzi ovladače z www.intrinsicdev.com
 2. Uložte soubor .rtidriver do Vaší vybrané složky pro uživatelské ovladače. Tu můžete nají v Apex kliknutím na Options > Set Directories.
 3. Importujte ovladač (driver) do Vašeho projektu dle potřeby.
 4. V okně nastavení ovladače (Driver Properties) vložte IP adresu, jméno a heslo (username, password) pro vybrané NETIO zařízení. Interval čtení (polling interval), frekvence v milisekundách s jakou je zjišťován stav zařízení, může být upraven změnou hodnoty „Status Query Interval (ms)“. Výchozí hodnota je 10000ms (každých 10 sekund).

 

Podporované funkce

 

Switch On – zapnutí výstupu

Switch Off – vypnutí výstupu

Short On – krátké zapnutí výstupu

Short Off – krátké zapnutí výstupu

Short On/Off krátce zapne/vypne výstup na dobu (delay) nastavenou we webové administraci NETIO zařízení.

GetStatus – získání stavu jednotlivých výstupů a celkových informací o NETIO zařízení.

 

Všimněte si, že ve výchozím nastavení se příkaz GetStatus pravidelně odesílá podle stavu „Status Query Interval (ms)“. Pokaždé, když je příkaz odeslán, časovač dotazování je resetován, což znamená interval dotazování je zachován.

 

Podporované proměnné

Dotaz na stav zařízení aktualizuje informace pro všechny zásuvky, globální a hardwarové proměnné. Hardwarové proměnné se týkají samotného zařízení, globální vlastností vstupního kanálu a globální spotřeby.

 

 

Podporované události (Events)

Jelikož se všechny proměnné aktualizuje současně, není třeba plánovat dotazy z událostí a lze považovat událost změny jedné proměnné za změnu znamenající i aktualizaci všech proměnných.


Vzhledem k tomu, že RTI se na stavy NETIO zařízení dotazuje, nemohou tedy události nastat častěji než interval dotazování. Pokud by například uživatel zapnul zásuvku pomocí vlastní aplikace NETIO, změna nebude systémem RTI detekována, dokud se RTI systém nezeptá na stav. Událost tedy může být zpožděna, například ve výchozím nastavení až o 10 sekund.

 

 

FAQ

1) Jsou ovladače poskytované zadarmo?

Ne. Tyto ovladače jsou vyt vořeny společností Intrinsic Dev a vyžadují licencování. Ceny a licenční klíče lze získat na adrese www.intrinsicdev.com

 

2) Existuje bezplatná verze pro ukázkové instalace (demo/showroom)?

Ne. Společnost Intrinsic Dev nenabízí bezplatné licenční klíče.

3) Mohu použít NETIO Cloud souběžně s propojením do systému RTI?

Ano, NETIO Cloud funguje i souběžně s M2M API protokoly.

 

4) Mohu použít NETIO Mobile / Mobile2 app společně se systémem RTI?

Ano, NETIO Mobile app funguje i souběžně s M2M API protokoly.

 

Podporované FW verze pro NETIO zásuvky

 • PowerCable REST 101x: firmware 2.3.9 a novější
 • PowerPDU 4C: firmware 3.3.1 a novější
 • PowerPDU 4PS: firmware 2.4.4 a novější
 • PowerBOX 3Px: firmware 2.4.4 a novější
 • PowerDIN 4PZ: firmware 2.5.2 a novější
 • NETIO 4 and NETIO 4All: firmware 3.3.1 a novější

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo