PowerCable REST 101x | NETIO products a.s.

NETIO PowerCable REST 101x je chytrá elektrická zásuvka s WiFi pro integraci do systému třetích stran pomocí otevřeného API. PowerCable REST umožňuje měřit elektřinu a vypínat/zapínat výstup jedním ze tří REST protokolů na bázi http - XML, JSON nebo URL API. Pomocí služby NETIO Cloud lze výstupy ovládat odkudkoliv. NETIO Cloud je placená služba , používá TLS zabezpečení a servery v Evropě.

PowerCable je průmyslová „chytrá WiFi zásuvka“ v provedení jako elektrický prodlužovací kabel s WiFi připojením do LAN sítě. Přes web rozhraní lze zobrazit hodnoty měření spotřeby elektřiny (V, A, kWh, W, Hz, TruePF) a zapnout / vypnout výstupní elektrickou zásuvku.

PowerCable REST 101x lze použít pro průmyslové aplikace. Produkt funguje v širokém rozsahu teplot, podporuje upgrade fw přes web, lze jej ovládat přes dokumentované API rozhraní, podporuje velmi přesné měření elektřiny, spíná až 16A při průchodu proudovou nulou a další.

 

M2M API: Otevřené rozhraní (http)

PowerCable REST 101x umožňuje připojení 1 ze 3 různých M2M protokolů, které komunikují po http, standardně na portu 80 a lze je zabezpečit heslem.

Protokoly typu REST jsou určené pro použití v lokální LAN síti, jsou rozšířené hlavně v IT aplikacích.

Protokoly JSON a XML používají textový soubor, přenášený pomocí http get/post. Je tak snadné měřit spotřebu elektřiny a ovládat výstup z Raspberry PI, Node-RED nebo jiných aplikací, například řízení chytrých domů.

 

Průmyslový produkt

 • Otevřená M2M API
 • Široký rozsah provozních teplot (-10 až 65 °C)
 • Přesné měření elektřiny (<1%), každý kus je kalibrovaný
 • Možnost upgrade FW přes web
 • IOC -  Nezávislé ovládání výstupu
 • PowerUp state – definovaná úroveň po zapnutí
 • WiFi Reconnect
 • ZCS – Spínání relé v proudové nule

Jednou z průmyslových vlastností produktu je spínání výstupu „v proudové nule“, viz funkce ZCS (Zero Current Switching). ZCS je funkce spínání kontaktu relé v okamžiku nulového napětí a rozpínání relé v okamžiku kdy kontaktem relé protéká nulový proud. Pro uživatele ZCS znamená, že produkt nainstaluje a produkt spolehlivě funguje i při spínání průmyslových zařízení.

Pro ochranu elektrických jističů lze nastavit zpožděné zapnutí výstupu po obnovení dodávky elektrického proudu (PowerUp Delay).

 

Jednoduché použití

Přes web rozhraní produktu lze PowerCable REST konfigurovat, lze vypnout/zapnout výstup.

Na webu a v M2M protokolech se zobrazuje aktuální proudová spotřeba [A], napětí [V], počítadlo spotřebované energie [Wh / kWh], frekvence sítě na [Hz], příkon [W] a TPF (True Power Factor - účiník).

Uživatelsky přívětivé nasazení M2M komunikace na několik kliknutí viz AN20 a AN21.

Výstupní elektrickou zásuvku lze kdykoliv vypnout/zapnout  tlačítkem na zařízení (3 stisknutí).

 

WiFi připojení

PowerCable REST je připojen do LAN sítě pomocí WiFi (vnitřní anténa). Prvotní připojení do WiFi sítě je velmi jednoduché, PowerCable funguje jako WiFi AP, umí vyhledat dostupné WiFi sítě a nabídne je uživateli k výběru. Pro připojení se používá webový průvodce. Instalace zařízení nevyžaduje mobilní aplikaci v telefonu.

Produkt je vybaven sadou funkcí NETIO WiFi Reconnect, které zajišťují stabilní dostupnost zařízení v běžné WiFi síti. WiFi Reconnect, zajistí stabilní připojení do LAN sítě i v případě výpadků WiFi AP, přepínání mezi několika WiFi AP kvůli kolísavému signálu a podobně.

 

Použití:

 • Smart Home: Měření a řízení elektrických zásuvek v chytrých domech
 • IT segment služeb: Propojení s webovými službami, IoT aplikace
 • Typickou aplikací PowerCable REST je spínání (On/Off) elektrických zásuvek pomocí URL API bez cloud připojení (cloud-less).
  Zařízení připojené do zásuvky lze v lokální síti jedním stisknutím zapnout/vypnout například z tlačítka na IP telefonu, chytrého WiFi vypínače, z IP kamery, z mobilních aplikací třetích stran nebo z aplikačního software pro IP kamery a další.
 • PowerCable s ovládáním přes URL je často využíváno v konferenčních místnostech i pro multimediální AV aplikace. Všude, kde potřebujete jednotlivě ovládat elektrické zásuvky na 110/230V nadřazeným systémem (panel v konferenční místnosti).
 • Měření spotřeby elektrické energie pro detekce výpadku přístrojů (lednice, vodní pumpa, 3D tiskárna, laboratorní vybavení, …)
 • Firmy v oblasti Digital signage nebo AV (Audio Video) multimédií často používají NETIO zásuvky pro ovládání multimediálních obrazovek a k detekci funkce (z měření napájení). Společnost NETIO podporuje zveřejnění ovladačů pro většinu rozšířených systémů v této oblasti.


>> NETIO Příklady použití

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

NETIO Cloud

Produkt lze připojit do služby NETIO Cloud (z 1 web obrazovky lze ovládat 100 výstupů). NETIO Cloud je ideální řešení pro vzdálené ovládání a restarting.
Placenou službu NETIO Cloud provozuje NETIO products a.s. jako podporu vyráběných zařízení.

 • Do NETIO Cloud lze připojit všechny produkty vyráběné společností NETIO products.
 • Uživatel může připojená zařízení ovládat bezpečně přes web odkudkoliv (HTTPs).
 • První 3 roky je připojení do služby zdarma díky „Welcome creditu“.
 • NETIO Cloud lze použít paralelně s ostatními Open API protokoly.
 • Bezpečná komunikace zařízení do Cloudové služby (port 8883 - MQTTs - TLS)
 • NETIO Cloud má vlastní Open API, pomocí kterého lze ovládat všechna zařízení v konkrétním uživatelském účtu (protokol MQTTS).

>> Více o službě NETIO Cloud

 

NETIO PowerCable REST has power measurementElektrické měření

PowerCable REST 101x měří nejdůležitější elektrické parametry. Změřené hodnoty jsou zobrazeny na webu zařízení a zároveň v podporovaných M2M protokolech (XML a JSON).
Každý PowerCable je kalibrovaný ve dvou bodech během výroby a měří spotřebu s vysokou přesností.

 • Proud [A]
 • Výkon [W]
 • Energie [Wh]
 • TPF (True Power Factor)
 • Napětí [V]
 • Frekvence napájecí sítě [Hz]
 • Fáze [-180 … 180°]

>> Více o elektrickém měření

 

M2M Protokoly typu REST

PowerCable REST 101x je určen pro aplikace v IT prostředí, budovách a podobně, kde je http podporovaný a povolený.

Výstupní elektrickou zásuvku lze přes každý protokol ovládat příkazem zapni (On), vypni (Off) nebo přepni hodnotu výstupu (Toggle). Pro některé aplikace je užitečný příkaz sepnutí na krátkou dobu (Short ON) nebo vypnutí na krátký čas (Short OFF)

 • Oddělená přístupová práva pro čtení / zápis hodnot.
 • Přístupová práva pro API jsou odlišná od web administrace zařízení.
 • Implementace všech REST protokolů je identická pro PowerCable REST 101x i pro produkty NETIO 4x.

 

Open API (URL API) is available in web power sockets PowerCable REST

URL API pomocí http

URL API je způsob jednoduchého přenosu parametrů v příkazové řádce URL adresy (http get). Lze jej otestovat v klasickém webovém prohlížeči v příkazové řádce. Jedná se o jednosměrný přenos pouze pro zápis stavu do chytré zásuvky (write only).

Zásuvku lze zapnout / vypnout (Off=0, On=1), ale také vyvolat krátké vypnutí (Short Off / Restart = 3) nebo tlačítkem přepnout stav (Toggle = 4).

 

Příklady použití

>> Více informací o URL API

 

Due to open API JSON, it is possible to read and write power outlet valuesJSON pomocí http

Textový soubor .json (JavaScript Object Notation)  obsahuje strukturovaná data a lze jej přenášet oběma směry (Read/Write) pomocí http.

NETIO definovalo soubor netio.json pro čtení i zápis, kterým lze přečíst změřené hodnoty a ovládat výstup (elektrickou zásuvku).

 • JSON používá standardní http port 80 (povolený ve většině vnitřních sítí)
 • Jméno a heslo je uloženo v hlavičce protokolu
 • JSON formát je velmi rozšířený

 >> Download specifikace protokolu NETIO JSON

 

Příklady použití

>> JSON over HTTP(s)

 

Simple control of web power outlet by open API XML protocolXML pomocí http

Textový soubor .xml (EXtensible Markup Language) obsahuje data ve struktuře TAGů a lze jej přenášet oběma směry (Read/Write) pomocí http.

NETIO definovalo soubor netio.xml pro čtení i zápis, kterým lze přečíst změřené hodnoty a ovládat výstup (elektrickou zásuvku).

 • XML používá standardní http port 80 (povolený ve většině vnitřních sítí)
 • Jméno a heslo je uloženo v hlavičce protokolu
 • XML M2M API lze snadno otestovat z web prohlížeče

 >> Download specifikace protokolu NETIO XML

 

Příklady použití

>> XML over HTTP(s)

 

An important feature of NETIO PowerCable REST is ZCS (Zero Current Switching).ZCS (Zero Current Switching)

Zásadní vlastností NETIO PowerCable je funkce ZCS  (Zero Current Switching). Podpora ZCS znamená, že ovládací relé spíná a rozpíná výstup  právě v okamžiku průchodu proudu nulou.

 • Díky ZCS může zařízení vypínat a zapínat spínané zdroje (servery, počítače a další IT zařízení) až do maximálního výkonu.
 • Zapínání výstupu pomocí ZCS (Zero Current Switching) snižuje možnost vypadnutí elektrických jističů po obnovení dodávky proudu.
 • Díky sepnutí a vypnutí relé „při průchodu proudu nulou“ se zásadně omezí negativní vliv zapínacího proudu (Inrush current).
 • ZCS zásadně snižuje EMC rušení, která sepnutí a odpojení 230V výstupu generuje.
 • ZCS dlouhodobě snižuje množství reklamací produktu kvůli poškození vnitřního relé.
 • ZCS prodlužuje životnost připojených zařízení. Tento efekt je dramatický hlavně u častého zapínání a vypínání přístrojů, které na to nejsou navrženy (například spínané zdroje).
 • Při spínání několikrát za den, je ZCS šetrnější k připojeným zařízením a zákazník dlouhodobě ušetří peníze za servisní problémy s výměnami napájecích adaptérů pro často vypínaná a zapínaná zařízení.

>> Více informací o ZCS 

 

NETIO PowerCable REST can be used for professional applications, such as powering servers.IOC (Independent Output Control)

 

PowerCable REST  lze použít pro profesionální aplikace, jako je například napájení serverů. Ovládání výstupu je zcela nezávislé na systému, který zajišťuje komunikaci po WiFi.

Stav zapnuto/vypnuto výstupní zásuvky není ovlivněn výpadkem WiFi spojení, restartem vnitřního systému ani vzdáleným upgradem firmware.

>> IOC (Independent Output Control)

 

User can define output state after power restoring - PowerUp statePowerUp state

Nastavení stavu výstupní elektrické zásuvky ihned po zapnutí (nebo při obnovení elektrického proudu po výpadku) je důležité pro některé aplikace. Pro některé stroje je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí, nebo vypnutí (cvak-cvak problém). Proto je tímto parametrem možné definovat chování výstupní elektrické zásuvky 110/230V v čase než začne fungovat standardní komunikace s nadřízeným systémem.

 • On (zapnuto)
 • Off (vypnuto)
 • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

Funkce Zpožděné zapnutí výstupu umožňuje zapnout výstup 110/230V s nastavitelným zpožděním několika sekund po obnovení napájení. To může ochránit jističe proti výpadku při obnovení napájení.

>> PowerUp state

 

Mobile app controlled power socketsMobilní aplikace

PowerCable REST 101x lze po lokální síti ovládat mobilní aplikací NETIO Mobile 2 (mobilní zařízení na systému Android).

 • Do mobilní aplikace lze připojit několik zařízení a všechny jejich výstupy
 • Mobilní zařízení musí být připojeno do stejné LAN sítě (připojte se pomocí WiFi).
 • NETIO Mobile2 umí prohledávat LAN síť a najít připojená zařízení. Vyžaduje WiFi připojení do LAN sítě.

 

NETIO Mobile 2 není k dispozici pro iOS uživatele. Doporučujeme použití mobilních aplikací 3tích stran:

 >> NETIO Mobile 2

 

 

AP (Access Point) installation modeRychlá instalace do WiFi sítě

Součástí balení je PowerCable QIG, který obsahuje návod na rychlé připojení zařízení do WiFi sítě a prvotní konfiguraci přes web rozhraní.

 • NETIO PowerCable vytvoří WiFi AP na které se připojíte z mobilu / PC.
 • Nascanuje okolní WiFi sítě (vyberete ze seznamu), vložíte heslo.
 • NETIO PowerCable potvrdí připojení do sítě a zobrazí přidělenou IP adresu.
 • Zařízení NETIO PowerCable lze na LAN síti najít pomocí utility NETIO Discover.

 

Obecné vlastnosti

  LAN
(RJ45)
WiFi IQRF

Výstupy
napájení

Chytré spínání
(ZCS / ZVS)

Elektické
měření

WEB
konfigurace

OEM ready

Lua skripty
(programovatelné)

M2M APIs
-
- 1 ZCS 6 hodnot - - Modbus/TCP, Telnet
PowerCable
REST
- - 1 ZCS 6 hodnot - - XML, JSON, URL API
PowerCable
MQTT
- - 1 ZCS 6 hodnot - - MQTT (MQTT-flex)
PowerCable
IQRF
- - 1 ZCS 6 hodnot - - - IQRF
PowerCable OEM
(comming soon)
- - 1 ZCS 6 hodnot - XML, JSON, URL API,
Modbus/TCP, Telnet,
MQTT (MQTT-flex),
HTTP Push (xml, json)

 

Specifikace

 • NETIO PowerCable REST power socket with Open API (REST - XML, JSON, URL)LAN (RJ45): No
 • WiFi: Ano (Interní anténa, 802.11 b/g/n; 2.4GHz)
 • WiFi Reconnect: Ano
 • Online demo: Ano
 • Web: Vestavený web server
 • Mobilní aplikace: Ano - NETIO Mobile 2
 • Vyžaduje Mobilní aplikaci pro instalaci: Ne
 • Ovládací tlačítko: Ano
   
 • M2M API protokolXMLJSON,URL API
 • Podpora HTTPs: Ano (4Q 2019)
 • NETIO Cloud: Ano
 • Podpora Lua: Ne
   
 • Funkce Scheduler: Ne
 • Funkce IP WatchDog: Ne
 • Odesílání emailů: Ne
 • Podpora sítového režimu jako WiFi AP: Ne
 • Log událostí: Ano (web)

 

 • Vstup napájení: Elektrická zástrčka „x“ podle typu 101x
 • Výstup napájení: Elektrická zásuvka „x“ podle typu 101x
 • Maximální proud: 230V / 16A (10A pro 101J a 101S)
 • Napětí: 230V / 50Hz (Model 101S podporuje také 110V / 60Hz)

 

NETIO PowerCable plug variants

 

 • Typy elektrických zásuvek:
  • PowerCable REST 101F  - DE (Typ F - Schuko)
  • PowerCable REST 101E  - FR (Typ E) - Francie, Belgie, Česko, Slovensko, Polsko
  • PowerCable REST 101J  - CH (Typ J) - Švýcarsko.
  • PowerCable REST 101S - IEC-320 C13/C14 - 110/230V - 50/60Hz.
  • PowerCable REST 101G - UK (Typ G) - Velká Británie

 

 • Vlastní spotřeba zařízení: Max 2 W
 • Měření elektřiny (6 hodnot):
  • Proud [A]
  • Energie [kWh]
  • Příkon [W]
  • TPF (True Power Factor)
  • Frekvence [Hz]
  • Napětí elektrické sítě [V]
    
 • SPD - Přepěťová ochrana: Ano, typ 3
 • IOC (Stav výstupu nezávislý na updatu FW): Ano
 • ZCS (Spínání výstupu při průchodu nulou): Ano
 • Výchozí stav výstupu: On / Off / Last state

 

 • Mechanické parametry: Plastová krabička - 180 x 40 x 30 mm + 2x kabel 0,55m
 • Stupeň krytí: IP30
 • Mechanická montáž: Ne
 • Akustický výstup: Ne
 • Teplotní rozsah: -10°C až +65°C (pro 65°C je max. proud 5A)
 • Návrh a výroba: European Union (Czech Republic , Prague)

FAQ

Expand all

Lze tlačítkem na zařízení změnit stav zapnuto/vypnuto?

Ano, 3x stiskněte tlačítko například kancelářskou sponkou a výstup se přepne.

Lze nastavit stav výstupu (elektrické zásuvky) po zapnutí?

Po zapnutí zařízení se výstup nastaví do hodnoty podle nastavení PowerUp Init (On / Off / LAST value).

Jak do Windows na plochu vložit ikonu, která zapne/vypne/přepne zásuvku?

Vytvořte zástupcem zvolte mu ikonu a zavolejte cURL s parametry pro volání URL (viz URL API).  Příklad AN19 popisuje, jak ovládat výstup (elektrickou zásuvku) pomocí zavolání určité URL. Použijte příklad, který volá cURL a toto volání vložte k ikoně na ploše.

Zapoměl jsem heslo, nebo není dostupná WiFi síť, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Aktuální postup najdete v PowerCable xxx manuálu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.
Reset do továrního nastavení provedete podržením tlačítka sepnutého, zapnutím zařízení do zásuvky a držením sepnutého tlačítka 20 sekund, dokud nezablikají LED (zelená + žlutá).

Přestala mi fungovat WiFi sít, chci PowerCable REST 101x připojit na jinou WiFi síť, ale nechci produkt uvést do defaultního nastavení.

Ano to lze. Nevypínejte zařízení a stiskněte a podržte tlačítko 15 sekund, dokud nezabliká LED (žlutá). Zařízení je znovu v AP módu pro instalaci, můžete se připojit na jeho WiFi AP a vybrat ze seznamu jinou dostupnou WiFi síť.

Lze ovládat výstupy PowerCable REST 101x z mobilní aplikace?

Ano, pro Android jsme vydali novou mobilní aplikaci NETIO Mobile 2. Pro iOS zatím mobilní aplikace neexistuje.

Dokáže PowerCable REST zapínat výstup v určený čas?

Ne, PowerCable REST 101x neobsahuje funkci kalendář (funkce Scheduler).
Funkci pravidelného spínání lze umístit do nadřazeného systému.

Jak mohu otestovat M2M API rozhraní PowerCable REST?

Použití WiFi power kabelu jako elektroměru - měřiče elektrické spotřeby (měření kWh) jak získám naměřené hodnoty?

Všechny hodnoty změřené pomocí PowerCable REST jsou zobrazeny na webu zařízení nebo přístupné v textových souborech netio.xml a netio.json.

Lze použít WiFi smart plug jako vzdáleně ovládanou „chytrou“ elektrickou zásuvku?

Ano, to je jedna z hlavních aplikací PowerCable REST 101x. Pro vzdálené zapnutí nebo vypnutí výstupní elektrické zásuvky lze použít například zavolání příkazu cURL s parametry (viz AN19). 

Lze provést nějaké zákaznické (OEM) modifikace produktu?

Ano, nabízíme produkt “NETIO COBRA DevKit”, který umožňuje dodávky upravených verzí. Lze dodat zákaznicky upravený M2M protocol, UDP discover zařízení, štítky na zařízení a papírové krabici atd..

Pro více informací ohledně OEM použití nás kontaktujte.

Stáhnout

Fotogalerie a Video

Přehled produktů

  LAN
RJ45
WiFi DI
(Digital Inputs)
Power
Outputs
ZCS / ZVS
smart switching
Power
measurement
Web-based
configuration
RS-232
serial port
NETIO
Cloud
Scheduler
function
WatchDog
function
M2M APIs Lua scripts Mobile App
2x - - 4 ZCS 22 values Yes Yes Yes Yes Yes 13 protocols Yes

NETIO Mobile

NETIO Mobile 2

Yes - - 4 ZVS - Yes - Yes - - XMLJSONURL API,
Modbus / TCP
TelnetMQTT - flex
SNMPv1
- NETIO Mobile 2
PowerDIN 4PZ Yes Yes 2
(S0 pulse counter)
4xZ
(terminal block)
ZCS 2 channels Yes - Yes - - XMLJSONURL API,
Modbus / TCP
TelnetMQTT - flex
SNMPv1
- NETIO Mobile 2
PowerBOX 3Px Yes - - 3 ZVS - Yes - Yes - - XML, JSON, URL API,
Modbus / TCP
Telnet, MQTT - flex
SNMPv1
- NETIO Mobile 2

PowerCable Modbus

- Int. - 1 ZCS 6 values Yes - Yes - - Modbus/TCP
Telnet
- NETIO Mobile 2
PowerCable REST - Int. - 1 ZCS 6 values Yes - Yes - - XML,
JSON,
URL API
- NETIO Mobile 2
PowerCable IQRF - - - 1 ZCS 6 values - - Yes - - IQRF - -
PowerCable MQTT - Int. - 1 ZCS 6 values Yes - Yes - -

MQTT
MQTT-flex
HTTP Push (xml,json)

- NETIO Mobile 2
PowerCable OEM
(comming soon)
- Int. - 1 ZCS 7 values Yes - Yes - - On request - NETIO Mobile 2
NETIO 4All
(obsolete)
Yes
Ext - 4 - 22 values Yes - Yes Yes Yes 13 protocols Yes

NETIO Mobile

NETIO Mobile 2

NETIO 4
(obsolete)
Yes Ext - 4 - - Yes - Yes Yes Yes 13 protocols Yes

NETIO Mobile

NETIO Mobile 2

 

Dostupné modely

Smart WiFi power socket PowerCable REST with http-based M2M API (XML, JSON, URL)
PowerCable REST 101E

Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny 230V / 16A.   
Elektrická zásuvka Typ E - FR používá Francie, Belgie, Česko, Slovensko, Polsko

NETIO PowerCable REST Type F (DE, schuko) wifi controlled power socket
PowerCable REST 101F
Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny 230V / 16A. Elektrická zásuvka Typ F – DE Schuko je rozšířená ve většině zemí Evropy.
230V WiFI controlled power socket with M2M API (XML, JSON, URL)
PowerCable REST 101S
Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny. Mezinárodní verze s koncovkami IEC-320 C13/C14 - 110/230V - 50/60Hz.
PowerCable REST Type J (Swiss) with precise electrical measurement
PowerCable REST 101J

Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny 230V / 10A. Elektrická zásuvka CH (Type J) – Švýcarsko

PowerCable REST with UK power sockets (Type G)
PowerCable REST 101G

Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny 230V / 13A. 
Elektrická zásuvka UK (Type G) – Velká Británie

 

Ethernet: 
10/100Mbit
Lan ports: 
0
LAN ethernet switch: 
Yes
WiFi: 
Yes
WiFi AP mode: 
Yes
Blue Tooth 4.0 LE: 
Yes
Serial port (RS-232): 
No
DHCP: 
Yes
SNTP: 
Yes
SMTP (TLS): 
Yes
SSL: 
Yes
IPv6: 
Yes
VLAN: 
Yes
Syslog: 
Yes
SMS Alerts: 
Yes
Email alerts: 
Yes
Mobile App: 
No
Scheduler (Chytrý kalendář): 
Yes
IP Watchdog Hearbeat): 
No
Warranty 2: 
6 Months
Protection 2: 
IP30
Rack montage: 
None
Product dimensions: 
340 x 58 x 90 mm
Product weight: 
1,18 Kg
Shipping package: 
420 x 65 x 130 / 1350 g
HTTP: 
Yes
HTTPs: 
Yes
SNMP v1: 
Yes
SNMP v3: 
Yes
User certificates: 
Yes
XML: 
Yes
Modbus/TCP: 
Yes
Telnet/Kshell: 
Yes
CGI: 
Yes
MS Azure (MQTT): 
Yes
SIP VoIP: 
Yes
Power Output: 
4x DE (Type F - Schuko)
Power Input: 
230V AC
Power Output sockets: 
1
Power Input: 
Europlug - cable 1m
Power In max current: 
10A
Max one socket current: 
8A
Power fuse: 
External, mechanical
Current meter: 
No
Metered values: 
None
Energy meter: 
No
LUA: 
Yes
XML interface accessible in LUA: 
Yes
SNMP interface accessible in LUA: 
Yes
Web buttons accessible in LUA: 
Yes
CGI interface accessible in LUA: 
Yes
PING interface accessible in LUA: 
Yes
RS-232 accessible in LUA: 
No
Online demo IP address: 
http://pc-rest.netio-products.com/
Symbol: 
Show download for mobile: 
1

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo