NETIO PowerCable REST 101x je chytrá elektrická zásuvka s WiFi pro integraci do systému třetích stran pomocí otevřeného API (10 protokolů). PowerCable REST umožňuje měřit elektřinu a vypínat/zapínat výstup jedním z deseti Open API, pomocí webového rozhraní, NETIO Cloudu nebo mobilní aplikace NETIO Mobile 2.

 

PowerCable je průmyslová „chytrá WiFi zásuvka“ v provedení jako elektrický prodlužovací kabel s WiFi připojením do LAN sítě. Přes web rozhraní lze zařízení konfigurovat, zobrazit hodnoty měření spotřeby elektřiny (V, A, kWh, W, Hz, TruePF) a zapnout / vypnout výstupní elektrickou zásuvku.

PowerCable REST 101x lze použít pro průmyslové aplikace. Produkt funguje v širokém rozsahu teplot, podporuje upgrade fw přes web, lze jej ovládat přes dokumentované API rozhraní, podporuje velmi přesné měření elektřiny, spíná až 16A při průchodu proudovou nulou a další.

Pro PowerCable REST 101x je dostupná mobilní aplikace NETIO Mobile 2, která umožňuje ovládání výstupů několika NETIO produktů.

NETIO Cloud je zabezpečená služba pomocí TLS, kterou lze výstupy ovládat odkudkoliv nebo monitorovat data měření elektrických veličin.

Otevřená rozhraní (Open API) umožňují ovládání po síti různými protokoly (http XML/JSON, Modbus/TCP, MQTT, SNMP, Telnet a další... ).

AV drivery zjednodušují připojení NETIO zásuvek do profesionálních Audio/Video systémů jako je Neets, CRESTRON, Control4 a další. 

 

Open API: Otevřené rozhraní

PowerCable REST 101x umožňuje připojení 1 z 10 různých M2M protokolů:

Protokol SNMP lze použít vždy paralelně k jednomu z dalších API.

Nezávisle na použitém Open API rozhraní lze PowerCable REST 101x vždy ovládat z webu zařízení a ze služby NETIO Cloud. Zákazník může využít zároveň jeden protokol z Open API a NETIO Cloud.

 

Užitečné odkazy:

 

 

NETIO-Cobra-101x_top_trans

 

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Dokumenty ke stažení

   
yt_icon_white
 
Video Flyer
 
pdf_ikona_white
Flyer PDF
 
pdf_ikona_white
Manual PDF (CE)

 

 

NETIO PowerPDU 4C is small PDU with power measurement and IEC-320 outputs

Elektrické měření

Každý kus je kalibrovaný ve dvou bodech během výroby a měří spotřebu s vysokou přesností. Na webu zařízení a v Open API se zobrazují aktuální hodnoty:

 • Proud [A]
 • Výkon [W]
 • Energie [Wh]
 • TPF (True Power Factor)
 • Napětí [V]
 • Frekvence napájecí sítě [Hz]
 • Fáze [°]
 • Reverse Energy [Wh]
 • Přesnost měření: lepší než 1%

>> Více o elektrickém měření

 

 

NETIO Cloud

Produkt lze připojit do služby NETIO Cloud (z 1 web obrazovky lze ovládat 100 výstupů). NETIO Cloud je ideální řešení pro vzdálené ovládání a restarting. Placenou službu NETIO Cloud provozuje NETIO products a.s. jako podporu vyráběných zařízení.

 • Do NETIO Cloud lze připojit všechny produkty vyráběné společností NETIO products.
 • Uživatel může připojená zařízení ovládat bezpečně přes web odkudkoliv (HTTPs).
 • První 3 roky je připojení do služby zdarma díky „Welcome creditu“.
 • NETIO Cloud lze použít paralelně s ostatními Open API protokoly.
 • Bezpečná komunikace zařízení do Cloudové služby (port 8883 - MQTTs - TLS)
 • NETIO Cloud má vlastní Open API, pomocí kterého lze ovládat všechna zařízení v konkrétním uživatelském účtu (protokol MQTTS).

>> Více o službě NETIO Cloud

 

Funkce Scheduler (kalendář)

 Pomocí Funkce Scheduler (časovač) s grafickým rozhraním lze každou zásuvku jednotlivě spínat v určený čas a v daných dnech týdne. Jednoduše můžete nastavit zapnutí/vypnutí v určitý čas.
 
 • Každý výstup může mít svůj vlastní kalendář (schedule), podle kterého spíná výstup
 • I když je aktivována funkce kalendář, výstup lze ovládat z NETIO Cloud, webu a Open API.

 • Funkci Scheduler lze vypínat a vypínat (nelze upravovat) jednotlivě u každé zásuvky na mobilní aplikaci NETIO Mobile 2
 • Kalendář nevyžaduje připojení do internetu. Vyžaduje ale zdroj času – buď z internetu (NTP), nebo třeba lokální ADSL / WiFi router

 • K speciálním účelům může být Scheduler kombinován s PAB (Power Analyze Blocks)
  • Čas zapnutí a vypnutí zásuvek závisí na čase východu a západu slunce na základě umístění produktu
  • Bez ohledu na situaci, definovaná zásuvka může být vypnuta v definovaný čas (např. v půlnoci)
  • Pro více informací se obraťte na nás...

 >> Více informací o Scheduleru

 

WiFi připojení

PowerCable REST je připojen do LAN sítě pomocí WiFi (vnitřní anténa). Prvotní připojení do WiFi sítě je velmi jednoduché, PowerCable funguje jako WiFi AP, umí vyhledat dostupné WiFi sítě a nabídne je uživateli k výběru. Pro připojení se používá webový průvodce. Instalace zařízení nevyžaduje mobilní aplikaci v telefonu.

Produkt je vybaven sadou funkcí NETIO WiFi Reconnect, které zajišťují stabilní dostupnost zařízení v běžné WiFi síti. WiFi Reconnect, zajistí stabilní připojení do LAN sítě i v případě výpadků WiFi AP, přepínání mezi několika WiFi AP kvůli kolísavému signálu a podobně.

 

AP (Access Point) installation mode

Instalace do WiFi sítě (AP režim)

Součástí balení je PowerCable QIG, který obsahuje návod na rychlé připojení zařízení do WiFi sítě a prvotní konfiguraci přes web rozhraní.

 • NETIO PowerCable vytvoří WiFi AP na které se připojíte z mobilu / PC.
 • Nascanuje okolní WiFi sítě (vyberete ze seznamu), vložíte heslo.
 • NETIO PowerCable potvrdí připojení do sítě a zobrazí přidělenou IP adresu.
 • Zařízení NETIO PowerCable lze na LAN síti najít pomocí utility NETIO Discover.
NFC preconfig for easy and quick configuration of NETIO smart power strips

 

NFC pre-config - instalace za 60 sekund

Připojení k WiFi síti (SSID a heslo) lze nastavit bez zapnutí PowerCable. Pomocí mobilní aplikace (NETIO Mobile 2) nastavte konfiguraci a přenesete ji do PowerCable přes NFC z mobilního telefonu / tabletu. Při instalaci většího množství kusů šetří tato technologie zásadně čas potřebný k instalaci.

Celý proces včetně vybalení z krabice netrvá déle než 60 sekund a Vaše chytrá WiFi zásuvka je připojena do LAN.

>> Přečtěte si více o NFC-preconfig

 

Profesionální produkt

 • Otevřená API
 • Široký rozsah provozních teplot (-10 až 65 °C)
 • Přesné měření elektřiny (<1%), každý kus je kalibrovaný
 • Možnost upgrade FW přes web
 • IOC -  Nezávislé ovládání výstupu
 • PowerUp state – definovaná úroveň po zapnutí
 • WiFi Reconnect
 • ZCS – Spínání relé v proudové nule

 

ZCS (Zero Current Switching)

Zásadní vlastností NETIO PowerCable REST 101x je funkce ZCS  (Zero Current Switching). Podpora ZCS znamená, že ovládací relé spíná a rozpíná výstup  právě v okamžiku průchodu proudu nulou.

 • Díky ZCS může zařízení vypínat a zapínat spínané zdroje (servery, počítače a další IT zařízení) až do maximálního výkonu.
 • Zapínání výstupu pomocí ZCS (Zero Current Switching) snižuje možnost vypadnutí elektrických jističů po obnovení dodávky proudu.
 • Díky sepnutí a vypnutí relé „při průchodu proudu nulou“ se zásadně omezí negativní vliv zapínacího proudu (Inrush current).
 • ZCS zásadně snižuje EMC rušení, která sepnutí a odpojení 230V výstupu generuje.
 • ZCS prodlužuje životnost připojených zařízení. Tento efekt je dramatický hlavně u častého zapínání a vypínání přístrojů, které na to nejsou navrženy (například spínané zdroje).

>> Slovník: ZCS

 

PowerUp state

Nastavení stavu výstupní elektrické zásuvky ihned po zapnutí (nebo při obnovení elektrického proudu po výpadku) je důležité pro některé aplikace. Pro některé stroje je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí, nebo vypnutí (cvak-cvak problém). Proto je tímto parametrem možné definovat chování výstupní elektrické zásuvky 110/230V v čase než začne fungovat standardní komunikace s nadřízeným systémem.

 • On (zapnuto)
 • Off (vypnuto)
 • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

Funkce Zpožděné zapnutí výstupu umožňuje zapnout výstup 110/230V s nastavitelným zpožděním několika sekund po obnovení napájení. To může ochránit jističe proti výpadku při obnovení napájení.

>> Slovník: PowerUp state

 

WatchDog Ping + Power

PowerCable 101x je vybaven jak funkcí WatchDog Ping (IP WatchDog), tak i funkcí WatchDog Power (WatchDog - Analýza spotřeby (PAB)).

 • IP WatchDog v PowerCable 101x hlídá odpovědi na PING (icmp). Napájení dohledovaného zařízení (router, IP kamera, …) lze snadno restartovat autonomně bez zásahu člověka. Funkci lze nastavit přes web rozhraní zařízení.

 • WatchDog - Analýza spotřeby je autonomní systém založený na principu "Podmínek a akcí" ("Condition" & "Action" / PAB - Power Analysis Block & Rules), který průběžně monitoruje proud (energii) monitorovaného zařízení napájeného z některého měřeného výstupu zařízení NETIO PDU. Když spotřeba energie klesne na definovanou dobu, PAB blok (část podmínky) spustí definované pravidlo (akci).

>> Slovník: WatchDog Ping (IP WatchDog)

>> Slovník: WatchDog Power (WatchDog - Analýza spotřeby (PAB))

 

Mobilní aplikace

Zařízení lze po lokální síti ovládat mobilní aplikací NETIO Mobile 2 (Android & iOS).
 • LAN: NETIO Mobile 2 může ovládat všechny zásuvky přes lokální síť LAN (WiFi)
 • Cloud: NETIO Mobile 2 lze propojit s uživatelským účtem na NETIO Cloud 

S mobilní aplikací NETIO Mobile 2 můžete

 

 • Ovládat jednotlivé výstupy (zásuvky) - zapnout, vypnout, reset
 • Zobrazit data měření elektrických veličin (A, W, Wh), pokud model podporuje měření

 • Aktivovat / deaktivovat funkci týdenní Scheduler u každého výstupu (zásuvky)
 • Řadit výstupy v rámci skupiny (např. podle lokace, funkce, ...)
 • Seskupovat výstupy do skupin - defaultní skupina podle zařízení může být změněna per výstup

 • Kontrolovat skupiny - Zapínat a vypínat celou skupinu zásuvek
 • Kontrolovat skupiny - aktivovat a deaktivovat funkci týdenní Scheduler pro každý výstup v celé skupině
 • Změnit jména výstupu / zařízení (viditelné v aplikaci)
 • Přidat více NETIO zařízení
 • LAN discover: vyhledat na Vaší LAN/WiFi síti zařízení NETIO

>> NETIO Mobile 2

 

Použití:

 • IT & AV: Vzdálený restart zařízení
 • Smart Home: Měření a řízení elektrických zásuvek v chytrých domech
 • IT segment služeb: Propojení s webovými službami, IoT aplikace
 • AV (Audio Video) / Multimediální zařízení: Dodatečná instalace v konferenčních místnostech pro vypnutí projektoru nebo audio zesilovače z centrálního systému.
 • Dohled průmyslových zařízení: Měření spotřeby elektrické energie pro detekce výpadku přístrojů (lednice, vodní pumpa, 3D tiskárna, laboratorní vybavení, …)
 • Digital signage: Vzdálený restart / noční režim reklamních médií..

>> NETIO Příklady použití

Obecné vlastnosti

  Spínané
výstupy
Spínání Měřené
kanály
LAN WiFi IQRF Web NETIO Cloud Watchdog Scheduler Mobilní aplikace Open API Max. proud
per výstup
PowerCable REST 101F 1x DE
(Typ F)
ZCS 1 - Ano - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 16A
PowerCable REST 101E 1x FR
(Typ E)
ZCS 1 - Ano - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 16A
PowerCable REST 101G 1x UK
(Typ G)
ZCS 1 - Ano - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 13A
PowerCable REST 101J 1x CH
(Typ J)
ZCS 1 - Ano - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 10A
PowerCable REST 101S 1x C13
(IEC-320)
ZCS 1 - Ano - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 10A
PowerCable REST 101Y Vstup: Europlug (CEE 7/7)
Výstup: IEC-320 C13
ZCS 1 - Ao - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 10A
PowerBOX 3Px 3x
(3 typy)
ZVS - 1 - - Ano Ano Ping Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 10-16A
PowerBOX 4Kx 4x
(3 typy)
ZCS 4 1 - - Ano Ano Ping + Power Ano Android + iOS 10 protokolů 230V / 10-16A

 

Specifikace

 • Chytrá WiFi zásuvka NETIO PowerCable REST 101x 230V/16ALAN (RJ45): Ne
 • WiFi: Ano (Interní anténa, 802.11 b/g/n; 2.4GHz)
 • WiFi Reconnect: Ano
 • Online demo: Ano
 • Web: Vestavený web server
 • Mobilní aplikace: NETIO Mobile 2 (Android & iOS)
 • Vyžaduje Mobilní aplikaci pro instalaci: Ne
 • Ovládací tlačítko: Ano

 

 

 • Podpora Lua: Ne
 • Funkce Scheduler: Ano
 • Funkce IP WatchDog: Ano
 • Funkce Power WatchDog: Ano
 • Odesílání emailů: Ne
 • Podpora sítového režimu jako WiFi AP: Ne
 • Log událostí: Ano (web)

 

 • Vstup napájení: Elektrická zástrčka „x“ podle typu 101x
 • Výstup napájení: Elektrická zásuvka „x“ podle typu 101x

 

101x Input Output Voltage / Current
PowerCable REST 101Y Europlug (CEE 7/7) IEC-320 C13 230V / 10A
PowerCable REST 101F Europlug (CEE 7/7) DE – Type F Schuko 230V / 16A
PowerCable REST 101E Europlug (CEE 7/7) FR – Type E 230V / 16A
PowerCable REST 101J CH – Type J CH – Type J 230V / 10A
PowerCable REST 101S IEC-320 C14 IEC-320 C13 110/230V 10A
PowerCable REST 101G UK – Type G UK – Type G 230V / 13A

 

 • Maximální proud: 230V / 16A (10A pro 101J, 101S a 101Y; 13A pro 101G)
 • Napětí: 230V / 50Hz (Model 101S podporuje také 110V / 60Hz)

 

PowerCable socket variants
 • Typy elektrických zásuvek:
 1. PowerCable REST 101Y – vstup Europlug (CEE 7/7), výstup IEC320 C13

 2. PowerCable REST 101F  - DE (Type F - Schuko)

 3. PowerCable REST 101E  - FR (Type E) - Francie, Belgie, Česko, Slovensko, Polsko

 4. PowerCable REST 101J  - CH (Type J) - Švýcarsko.

 5. PowerCable REST 101S - IEC-320 C13/C14 - 110/230V - 50/60Hz.

 6. PowerCable REST 101G – UK (Type G) – Velká Británie, Irsko

 

 • Vlastní spotřeba zařízení: Max 1,2 W
 • Měření elektřiny (7 hodnot):
 1. Proud [A]
 2. Energie [Wh]
 3. Příkon [W]
 4. TPF (True Power Factor)
 5. Frekvence [Hz]
 6. Napětí elektrické sítě [V]
 7. Reverse Energy [Wh]
 8. Fáze [°]
   
 • SPD - Přepěťová ochrana: Ano, typ 3
 • IOC (Stav výstupu nezávislý na updatu FW): Ano
 • ZCS (Spínání výstupu při průchodu proudu nulou): Ano
 • Výchozí stav výstupu: On / Off / Last state

 

 • Mechanické parametry: Plastová krabička - 180 x 40 x 30 mm + 2x kabel 0,55m
 • Stupeň krytí: IP30
 • Mechanická montáž: Ne
 • Akustický výstup: Ne
 • Teplotní rozsah: -10°C až +65°C (pro 65°C je max. proud 5A)
 • Návrh a výroba: Evropská Unie (Česká republika, Praha)

 

FAQ

Expand all

Lze tlačítkem na zařízení změnit stav zapnuto/vypnuto?

Ano, 3x stiskněte tlačítko například kancelářskou sponkou a výstup se přepne.

Lze nastavit stav výstupu (elektrické zásuvky) po zapnutí?

Po zapnutí zařízení se výstup nastaví do hodnoty podle nastavení PowerUp Init (On / Off / LAST value).

Jak do Windows na plochu vložit ikonu, která zapne/vypne/přepne zásuvku?

Vytvořte zástupcem zvolte mu ikonu a zavolejte cURL s parametry pro volání URL (viz URL API).  Příklad AN19 popisuje, jak ovládat výstup (elektrickou zásuvku) pomocí zavolání určité URL. Použijte příklad, který volá cURL a toto volání vložte k ikoně na ploše.

Zapoměl jsem heslo, nebo není dostupná WiFi síť, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Aktuální postup najdete v PowerCable xxx manuálu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.
Reset do továrního nastavení provedete podržením tlačítka sepnutého, zapnutím zařízení do zásuvky a držením sepnutého tlačítka 20 sekund, dokud nezablikají LED (zelená + žlutá).

Přestala mi fungovat WiFi sít, chci PowerCable REST 101x připojit na jinou WiFi síť, ale nechci produkt uvést do defaultního nastavení.

Ano to lze. Nevypínejte zařízení a stiskněte a podržte tlačítko 15 sekund, dokud nezabliká LED (žlutá). Zařízení je znovu v AP módu pro instalaci, můžete se připojit na jeho WiFi AP a vybrat ze seznamu jinou dostupnou WiFi síť.

Lze ovládat výstupy PowerCable REST 101x z mobilní aplikace?

Ano, existuje mobilní aplikace NETIO Mobile2. Více informací na NETIO Mobile2

Díky otevřenému API lze také použít mobilní aplikace třetích stran. Připravujeme AN38 a AN39.

 

Dokáže PowerCable REST zapínat výstup v určený čas?

Ano, updatujte firmware na verzi 3.0.0. a vyšší (funkce Scheduler).
Funkci pravidelného spínání lze také umístit do nadřazeného systému, který bude výstup ovládat ve stanovený čas pomocí Open API.

Použití WiFi power kabelu jako elektroměru - měřiče elektrické spotřeby (měření kWh) jak získám naměřené hodnoty?

Všechny hodnoty změřené pomocí PowerCable REST jsou zobrazeny na webu zařízení nebo přístupné skrze Open API.

 

Lze použít WiFi smart plug jako vzdáleně ovládanou „chytrou“ elektrickou zásuvku?

Ano, to je jedna z hlavních aplikací PowerCable REST 101x. Pro vzdálené zapnutí nebo vypnutí výstupní elektrické zásuvky lze použít například zavolání příkazu cURL s parametry (viz AN19). 

Lze provést nějaké zákaznické (OEM) modifikace produktu?

Ano, nabízíme produkt “NETIO COBRA DevKit”, který umožňuje dodávky upravených verzí. 

Pro více informací ohledně OEM použití nás kontaktujte.

Stáhnout

Quick Installation Guide: 
Guide CS
Guide DE

Fotogalerie a Video

Přehled produktů

  Připojení Spínané
výstupy
Měřené
výstupy
Chytré
spínání
Vstupy NFC Webové
rozhraní
NETIO
Cloud

Lokání
skriptování

WatchDog
function
Scheduler
function
Mobilní aplikace HTTPs Open APIs
2xLAN 4xC13 4 ZCS - Ano Ano Lua scripty Ping Ano iOS
Android
Ano Ano

15 protokolů

LAN 4xC13 - ZVS - - Ano Ano Condition
& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
LAN 4xC13 4 ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8QS LAN 8xC13 1+1 ZVS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerPDU 8KS LAN 8xC13 8x ZCS 1xDI - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerDIN 4PZ LAN
WiFi
2+2 2 ZCS / - 2xDI
(S0)
Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 3Px LAN 3x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx LAN 4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerBOX 4Kx WiFi LAN
WiFi
4x 4 ZCS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable REST WiFi 1x 1 ZCS - Ano Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2PZ LAN
WiFi
2x - ZVS - - Ano Ano Condition
​& Rules
Ping Ano Android - 10 protokolů
PowerCable 2KZ LAN
WiFi
2x 2 ZCS 2xDI
(S0)
- Ano Ano Condition
​& Rules
Ping + Power Ano Android - 10 protokolů
 

 

 

Dostupné modely

PowerCable REST 101Y
Chytrá připojovací šňůra s WiFi a měřením elektřiny 230V / 10A. Vstup Europlug (CE 7/7), výstup IEC320 C13
Smart WiFi power socket PowerCable REST with http-based M2M API (XML, JSON, URL)
PowerCable REST 101E

Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny 230V / 16A.   
Elektrická zásuvka Typ E - FR používá Francie, Belgie, Česko, Slovensko, Polsko

NETIO PowerCable REST Type F (DE, schuko) wifi controlled power socket
PowerCable REST 101F
Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny 230V / 16A. Elektrická zásuvka Typ F – DE Schuko je rozšířená ve většině zemí Evropy.
230V WiFI controlled power socket with M2M API (XML, JSON, URL)
PowerCable REST 101S
Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny. Mezinárodní verze s koncovkami IEC-320 C13/C14 - 110/230V - 50/60Hz.
PowerCable REST Type J (Swiss) with precise electrical measurement
PowerCable REST 101J

Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny 230V / 10A. Elektrická zásuvka CH (Type J) – Švýcarsko

PowerCable REST with UK power sockets (Type G)
PowerCable REST 101G

Chytrá prodlužovačka s WiFi a měřením elektřiny 230V / 13A. 
Elektrická zásuvka UK (Type G) – Velká Británie

 

Ethernet: 
10/100Mbit
Lan ports: 
0
LAN ethernet switch: 
Yes
WiFi: 
Yes
WiFi AP mode: 
Yes
Blue Tooth 4.0 LE: 
Yes
Serial port (RS-232): 
No
DHCP: 
Yes
SNTP: 
Yes
SMTP (TLS): 
Yes
SSL: 
Yes
IPv6: 
Yes
VLAN: 
Yes
Syslog: 
Yes
SMS Alerts: 
Yes
Email alerts: 
Yes
Mobile App: 
No
Scheduler (Chytrý kalendář): 
Yes
IP Watchdog Hearbeat): 
No
Warranty 2: 
6 Months
Protection 2: 
IP30
Rack montage: 
None
Product dimensions: 
340 x 58 x 90 mm
Product weight: 
1,18 Kg
Shipping package: 
420 x 65 x 130 / 1350 g
HTTP: 
Yes
HTTPs: 
Yes
SNMP v1: 
Yes
SNMP v3: 
Yes
User certificates: 
Yes
XML: 
Yes
Modbus/TCP: 
Yes
Telnet/Kshell: 
Yes
CGI: 
Yes
MS Azure (MQTT): 
Yes
SIP VoIP: 
Yes
Power Output: 
4x DE (Type F - Schuko)
Power Input: 
230V AC
Power Output sockets: 
1
Power Input: 
Europlug - cable 1m
Power In max current: 
10A
Max one socket current: 
8A
Power fuse: 
External, mechanical
Current meter: 
No
Metered values: 
None
Energy meter: 
No
LUA: 
Yes
XML interface accessible in LUA: 
Yes
SNMP interface accessible in LUA: 
Yes
Web buttons accessible in LUA: 
Yes
CGI interface accessible in LUA: 
Yes
PING interface accessible in LUA: 
Yes
RS-232 accessible in LUA: 
No
Online demo IP address: 
http://pc-rest.netio-products.com/
Symbol: 
Show download for mobile: 
1

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo