Parametr PoweUp State (někdy také Cold start) definuje chování výstupu napájení 110/230V prvních několik ms až sekund po zapnutí napájení, než se spustí LAN/WiFi komunikace s nadřízeným systémem.
PowerUp state function in NETIO remote controlled smart power outlets

Nastavení stavu elektrického výstupu ihned po zapnutí (obnovení) napájení je důležité pro některé aplikace. Například pro server je potřeba se vyhnout zbytečnému krátkému zapnutí nebo vypnutí napájení (cvak-cvak problém).

Možné hodnoty

  • On (zapnuto)
  • Off (vypnuto)
  • LAST state (poslední stav) obnoví poslední stav, před výpadkem napájení

 

V kontextu NETIO produktů

  • Všchny NETIO produkty (vyrobené po roce 2019) podporují možnost nastavení všech 3 stavů výstupů (On / Off / LAST) pro každý výstup.
  • Funkce PowerUp state vyžaduje na výstupu deaktivovaný SCHEDULER. Funkce plánovače vyžaduje validnní čas, takže po zapnutí čeká na synchronizaci času pomocí NTP (z internetu).
     
  • Output PowerUp interval (zpožděné zapnutí vstupu) lze definovat zvlášť pro každý výstup (viz PowerUp sequence)
  • Funkce Output PowerUp interval výstupu umožňuje zapnout výstup 110/230V s nastavitelným zpožděním několika sekund po obnovení napájení. To může ochránit jističe proti výpadku při obnovení napájení.

 

NETIO PowerUp State

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo