Pořadí zapnutí jednotlivých výstupů napájení (s časovými rozestupy) po zapnutí napájení pro zařízení. Cílem je zapínat jednotlivé výstupy postupně s rozestupem několika sekund, aby nedošlo k příliš velkému přetížení proudového jističe (viz Zapínací proud / Inrush Current). Doporučujeme pro dvě UPS nebo několik LED světel paralelně na jednom elektrickém jističi.
Delayed switching on of electrical outlets

V kontextu NETIO produktů to znamená:

 

Většina NETIO produktů:

  • Pro každý výstup lze nastavit hodnotu PowerUp State na On/Off/LAST.
  • Když má být výstupu uveden po zapnutí do stavu On (nebo On na zaklade LAST hodnoty) aplikuje se zpoždění “Output PowerUp interval” [ms] které je nastavené právě pro tenhle jeden výstup.
  • 4 výstupy = 4 intervaly (pro každý výstup libovolný čas) – nastavuje se na záložce konkrétního výstupu (WEB: Outputs > Output 1 > General)

 

 

PowerUp sequence in NETIO devices
 
 

 

PowerPDU 4C:

  • Pro každý výstup lze nastavit hodnotu PowerUp State na On/Off/LAST.
  • Když má být výstupu uveden po zapnutí do stavu On (nebo On na zaklade LAST hodnoty) vloží fw časovou mezeru po zapnutí každého výstupu. Výstupy se tak zapnout po startu jeden po druhém s definovaným rozestupem.
  • Rozestup zapínání je jedno číslo [ms], stejné pro všechny výstupy. Nastavuje se jako proměnná “Global Outputs PowerUp interval” (WEB: Settings > System)

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo