WatchDog průběžně hlídá, jestli část systému nebo nějaký proces funguje správně. Když správně nefunguje tak WatchDog proces restartuje.

Pojem „IP WatchDog“ nebo "Ping WatchDog" se používá pro detekci funkce IP zařízení. IP zařízení se většinou detekuje pomocí odpovědi na ICMP PING. Zařízení se považuje za funkční, pokud je připojené k síti a odpovídá na příkazy PING. Když odpověď na PING nepřijde (do nějakého časového limitu nebo počtu opakování), IP Watchdog zařízení restartuje (odpojením napájení po určitý čas).

Obecně lze říct, že funkce IP WatchDog nahrazuje člověka, který by musel cestovat několik kilometrů nebo hodin, aby zařízení na místě pouze vypnul a znovu zapnul. Výhodou funkce IP WatchDog je, že vypnutí a zapnutí se provede bez zásahu člověka. Koncový uživatel si část ani nevšimne, že něco nefungovalo.

 • V kontextu produktů NETIO Watchdog na bázi pingu detekuje funkci monitorovaného zařízení i síťové připojení. Tímto způsobem je kontrolována základní funkce zařízení spolu se síťovými prvky (mikrovlnné spoje, routery, přepínače) na trase.
   
 • Tato funkce je někdy označována jako Autoping nebo Heartbeat / PING Heartbeat nebo jen WatchDog.
   
 • Každý výstup zařízení NETIO lze použít k nezávislému monitorování různých zařízení (IP adres).
   
 • Stojí za zmínku, že odpověď PING nezaručuje správnou funkčnost testovaného zařízení. Například IP monitorovací kamera s problémem s čočkou nebo kódováním obrazu může stále spolehlivě reagovat na PING, i když nefunguje tak, jak by měla.

 

IP WatchDog v kontextu NETIO produktů

Společnost NETIO products využívá pro funkci WatchDog ve svých produktech několik různých technologií.
 • Funkce WatchDog (PING) založená na definici "podmínek a akcí" (WatchDog & Rules). Podporováno všemi zařízeními NETIO kromě PowerPDU 4C, popsané v AN61.
 • Funkce WatchDog - Analýza spotřeby založená na definici "podmínek a akcí" (PABs & Rules). Podporováno všemi zařízeními NETIO kromě PowerPDU 4C, popsané v AN62.
   
 • Funkce IP WatchDog - Konfigurace přes webové rozhraní, omezené funkce, pouze pro PowerPDU 4C, aktualizace nejsou plánovány.
 • LUA skripty - LUA skript editovatelný ve webovém rozhraní, obsahuje mnoho funkcí, ale jsou potřeba základní programovací dovednosti, pouze PowerPDU 4C, popsáno v AN09, aktualizace nejsou plánovány.

 

Přehled NETIO zařízení

 

PING WatchDog: "podmínky & akce" (WatchDog & Rules)

Zařízení NETIO používají systém "podmínek & akcí", který je nutné konfigurovat samostatně (ve 2 různých záložkách). Chcete-li nakonfigurovat i jednoduchý IP WatchDog, musíte nakonfigurovat 2 záložky:

 • Watchdog (monitorování IP adresy)
 • Rules (co se stane při splnění podmínky)

Podrobný popis a příklady na NETIO Wiki - "Local device scripting".

Aplikační poznámka AN61: IP WatchDog - Restart na základě PING (ICMP) detekce výpadku funkce zařízení

NETIO WatchDog example NR01

 

 

PING WatchDog (PowerPDU 4C): LUA + WatchDog function

NETIO PowerPDU 4C na bázi Linuxu má funkci IP Watchdog řešenou jiným způsobem než ostatní produkty NETIO.
PowerPDU 4C obsahuje integrovanou funkci IP WatchDog, kterou lze použít pro kontrolu dostupnosti jiného zařízení v síti pomocí příkazu „ping“ (protokol ICMP). Pokud funkce WatchDog neobdrží odezvu do stanovené doby, zapne a vypne zásuvku (Short Off), aby se restartovalo připojené zařízení.
 • Pro detekci poruchy jednoho zařízení stačí zadat IP adresu tohoto zařízení.
 • Pro monitorování připojení k síti (např. pro ověření funkčnosti mikrovlnného spoje) doporučujeme sledovat odezvy PING ze dvou různých IP adres. To zabrání WatchDogu v opakovanému restartování jinak bezvadně fungujícího internetového připojení, pokud dojde k výpadku jednoho konkrétního zařízení.

 

 

IP WatchDog od NETIO products (vestavěná funkce + 3x Lua rozšíření)

 

1) Funkce IP WatchDog v nastavení zařízení (web rozhraní).

Detekuje odpověď od jedné IP adresy. Lze nastavit na každý výstup samostatně.

 

2) AN09: IP Watchdog 1 ze 2 - detekce dostupnosti zařízení na LAN pomocí pingu (Lua skript)

Detekuje jako OK stav odpověď alespoň od jedné ze dvou IP adres. Lze použít pro detekci připojení k internetu, protože záložní adresa (například google server 8.8.8.8) by měla fungovat stále.

AN09 obsahuje Lua skript, který detekuje výpadek připojení k internetu a automaticky restartuje například mikrovlné připojení. Skript periodicky odesílá PING (icmp) na 1 ze 2 nastavených IP adres. Když ani jedna z IP adres neodpoví například do 60 sekund, vypne jednu z 230V elektrických zásuvek na 20 sekund (short off - restart).

 

 

3) AN24: PING detekce zařízení 1:1 - signalizace přítomnosti na síti (Lua skript)

Detekuje a signalizuje přítomnost/nepřítomnost zařízení na síti. Vhodné například pro detekci zapnutí síťové tiskárny a odpojení části pracovních stolů při jejím vypnutí.

AN24 je Lua skript, který detekuje přítomnost IP adresy na síti a tuto detekci signalizuje zapnutím/vypnutím zvoleného výstupu. Lze tak vypnout část pracovních stolů při vypnuté centrální síťové tiskárně, nebo signalizovat že je někdo v kanceláři (IP adresa notebooku nebo telefonu).

 

 

4) AN25: Detekce výpadku zařízení - 1 z 10 IP adres neodpovídá na PING (Lua skript)

Toto je jednoduchá funkce pro IT oddělení. Porucha je signalizována sepnutím červeného světla. Světlo se rozsvítí, když 1 nebo více IP adres z daného seznamu (10 cílových adres) nefunguje po nějakou dobu (počet pokusů).

Potřebujete nějak indikovat že jedno z deseti LAN zařízení nefunguje nebo není dostupné? Není důležité jestli vypadl kabel, připojení na WiFi nebo vypadla UPSka. Když jedno nebo více z deseti zařízení neodpovídá na PING, Lua script popsaný v této aplikační poznámce rozsvítí červené varovné světlo...

 

 

Potřebujete napsat v Lua podmínky pro IP WatchDog nějak jinak? Kontaktujte nás.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo