WatchDog - Analýza spotřeby je autonomní systém založený na principu "Podmínek a akcí" ("Condition" & "Action" / PAB - Power Analysis Block & Rules)

Průběžně monitoruje proud (energii) monitorovaného zařízení napájeného z některého měřeného výstupu zařízení NETIO PDU. Když spotřeba energie klesne na definovanou dobu, PAB blok (část podmínky) spustí definované pravidlo (akci).

Prakticky to znamená, že když připojená TV obrazovka přestane promítat obsah a přejde do IDLE (spícího) režimu, NETIO zařízení to zanalyzuje a po nějaké době (5 / 15 min) obrazovku restartuje.

 

Co je to WatchDog?

Termín „IP WatchDog“ nebo „Ping WatchDog“ označuje metodu kontroly, zda IP zařízení funguje správně. Funkčnost zařízení je obvykle monitorována pomocí odpovědí ICMP PING. Zařízení je považováno za funkční, pokud je připojeno k síti a odpovídá na požadavky PING.

WatchDog - Analýza spotřeby je něco jiného. Sledované elektrické zařízení je analyzováno pouze na základě spotřeby energie v čase. Lze jej tedy použít i pro zařízení bez připojení k síti LAN, jako jsou TV obrazovky, projektory, světelné systémy atd.

 

Obecně platí, že funkce WatchDog nahrazuje člověka, který by musel cestovat několik km (nebo hodin) jen proto, aby něco vypnul a zapnul. S WatchDogem se zařízení zapíná a vypíná bez lidského zásahu. Je to autonomní funkce, koncoví uživatelé si ani nevšimnou, že něco nefungovalo.

 

WatchDog - Analýza spotřeby v kontextu NETIO zařízení

Funkcionalita WatchDog - Analýza spotřeby je založena na definici "Podmínky a akce" (PABs & Rules). Je podporována všemi produkty NETIO (kromě PowerPDU 4C) a je podrobně popsána v AN62.

  • Lze kombinovat s ovládáním jednoho výstupu zařízení přes webové rozhraní
  • Lze kombinovat s ručním restartem zařízení pomocí mobilní aplikace.
  • Lze kombinovat s funkcí plánovače (Scheduler functionality)
  • Restart lze oznámit e-mailem prostřednictvím služby NETIO Cloud (vyžadováno NETIO Cloud plán Enterprise)

 

Podívejte se na náš NETIO web

Podrobný popis a příklady na NETIO Wiki - "Local device scripting".

Aplikační poznámka AN62: Restart na základě dlouhodobého poklesu spotřeby elektřiny (detekce klidového režimu)
 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo