JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis, JSON) je způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat. JSON je populární díky jednoduchosti uložení dat a srozumitelnosti (data jsou čitelná člověkem). Výhodou je platformová nezávislost a jednotnost na úkor velikosti přenášených dat.
JSON controlls the smart power sockets NETIO by transferinf .json file over HTTPs

Oproti XML je JSON úspornější na množství přenášených dat a strojové zpracování.

Datovou strukturu v json formátu lze přenášet mimo jiné v textovém souboru (.json).

 

V kontextu NETIO produktů

NETIO products používá JSON strukturu pro čtení i zápis jako jedno z REST API. Toto API si lze představit jako přenost textových souborů netio.json přes http(s) protokol oběma směry. Čtením (download) souboru lze ověřit stav zařízení a získat změřené hodnoty. Zápisem souboru (upload) lze přepnout výstup. Přenášet není třeba celou definovanou strukturu, pro přepnutí jednoho výstupu stačí přenést pouze jeden datový objekt.

Heslo a uživatelské jméno (pro čtení nebo čtení a zápis) je uloženo ve standardní http (nebo https) hlavičce. Hesla proto nejsou součástí souboru netio.json.

JSON over HTTP(s) je jedním z preferovaných protokolů REST API, protože používá http protokol. Použití M2M API protokolu na bázi http je dlouhodobě nejspolehlivější cesta z hlediska IT prostředí ve firmách, bezpečnostních mechanismů, zablokovaných portů a podobně.

 

 

Jak funguje NETIO JSON M2M API (protokol)

  1. Stav zařízení (ON/OFF zásuvek + spotřeba elektřiny) lze zjistit v souboru na adrese http:// device-IP/netio.json na IP adrese zařízení. Soubor netio.json lze stáhnout a zobrazit JSON datovou strukturu ve webovém prohlížeči.
     
  2. Ovládání výstupů přes JSON protokol probíhá zápisem souboru netio.json do zařízení pomocí http(s) post.
     
  3. Pro vyzkoušení JSON API koncovým uživatelem lze použít různé utility a nástroje (např. cURL). Pro otestování JSON M2M API jsme NETIO uživatelům připravili do webu produktu nástroj HTTP(s) file upload. Viz AN21 kde je podrobný postup.

 

Integrace pomocí JSON M2M API

V profesionální integraci se nepoužívá přenos pomocí textových souborů. Data v JSON formátu se posílají jako datový tok s přístupovým bodem /netio.json. V NETIO implementaci REST JSON protokolu lze během jednoho TCP/IP spojení na http server zařízení provést zápis a načíst aktualizovaný stav výstupů.

 

Příklad JSON objektu pro ovládání výstupu:

{

   "Outputs":[

      {

         "ID":1,

         "Action":1

      }

   ]
}

 

M2M Active Client

Některé produkty NETIO products mohou v zařízení vykonávat (spouštět) Lua skripty. Lua skript se dokáže chovat jako client který stahuje soubory a řídí komunikaci. Tento speciální režim může používat pro přenost dat json strukturu. Detaily najdete pod heslem M2M Active Client.

 

 

HTTP nebo HTTPs?

Některá NETIO zařízení podporují i HTTPs zabezpečenou komunikaci. Standardní NETIO unified Open API (kompatibilní se všemi NETIO produkty) podporuje pouze základní HTTP verzi.

 

Specifikace protokolu a odkazy

>> NETIO specifikace M2M protokolu URL API: Stránka Download

>>  AN21 JSON HTTP(s) ovládání NETIO zásuvek 230V (REST API 3x jinak)

JSON HTTPs protocol to control NETIO power sockets

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo