Tagy: 
3rd party HW-SW

AN48 ukazuje čtení stavů NETIO zásuvek z Paessler PRTG Network Monitor (pouze Windows) a měření spotřeby energie. Příklad demonstruje SNMP připojení zařízení, čtení elektrického měření (Wh, W, A, Hz, power faktor) a stavů výstupů napájení (on/off).

 

Můžeme Vám nějak pomoci?

PRTG Network Monitor‎ je L7 síťový monitorovací software, který je kompatibilní s Windows. PRTG je schopný shromažďovat statistické údaje ze zadaných hostitelů jako jsou switche, routery, servery. Zvládá monitorovat operační systémy Windows, Linux, Unix a Mac OS. PRTG podporuje monitoring SNMP, WMI, plovoucí monitoring, stejně jako packet sniffing a zároveň veškerá zařízení s normami IPv4 a IPv6.

 

PRTG podporuje pomocí SNMP pouze čtení, pro ovládání výstupu je třeba vyžít externí utilitu, jako najdete v AN51.

 

Podporovaní zařízení:

 

AN48 ukazuje:

 1. Konfigurace NETIO zásuvek – SNMP v1 (Simple Network Management Protocol)
 2. Konfigurace PRTG s použitím:
  • OID (Identifikátor objektu v protokolu SNMP)
  • MIB souboru (tabulka obsahující seznam OID)
  • .odt souboru (knihovna pro PRTG s přednastavenými OID)
 3. Zobrazení hodnot a stavů zásuvky
 4. Nastavení notifikace emailem na základě měřené hodnoty

 

Výhoda použití PRTG pro sledování NETIO zásuvky spočívá v možnosti sledovat velké množství zásuvek z jednoho přehledného prostředí a automatické zaslání emailu v případě, že některá hodnota překročí nastavený limit.


 

Webová stránka: https://www.paessler.com/prtg

Díky podpoře protokolu SNMP může PRTG monitorovat NETIO zásuvky.

 

Pomocí PRTG a NETIO chatré zásuvky lze:

 • Zobrazit stav zásuvky (On/Off)
 • Zobrazit graf historických hodnot elektrického měření zásuvky (Wh, W, A, Hz, power faktor). Vyžaduje NETIO zásuvku s podporou měření.
 • Indikace překročení maximálního / minimálního příkonu (W), proudu (mA) nebo spotřeby pomocí notifikace. Vyžaduje NETIO zásuvku s podporou měření
 • Zobrazit historii dostupnosti zásuvky (ping) a nastavit notifikaci v případě výpadku.

 

Konfigurace NETIO zařízení - SNMP protokol

Připojené NETIO zařízení musí mít zapnutou podporu SNMP.

Zde je uveden postup NETIO zařízení přes webovou administraci zařízení:

Povolit protokol SNMP

 • LEVÉ MENU: - M2M API Protocols
 • Zaškrtnout „Enable SNMP” a zkontrolovat:
  • port (výchozí 161)
  • SNMP verzi (výchozí „1,2c“)
  • community (výchozí „public“)
 • Uložit změny

Pro tento příklad použiji nezabezpečenou verzi 2c pro čtení, která je zapnuta v online demu http://netio-4all.netio-products.com/

 

Online demo access on NETIO device web

NETIO 4All online demo

Online demo je fyzické zařízení NETIO, připojené na internetu na veřejné IP adrese. Výrobce poskytuje Online demo zařízení pro každý model. Online dema mají různou konfiguraci a lze tak otestovat chování aniž byste měli zařízení fyzicky v ruce.

Online dema nelze překonfigurovat.

Na Online demo každého produktu se dostanete z ikony „TRY ON-LINE DEMO“ na stránce každého produktu.

Seznam adres pro online demo je zde

 

Konfigurace PRTG s použitím OID

OID je adresa pro každou jednu proměnnou z SNMP protokolu. Přidání jednotlicých OID do PRTG je nejrychlejší způsob propojení.

V PRTG přidáme nové zařízení: Devices / Add device

 

Jako adresu lze použít doménové jméno (bez protokolu a lomítek) nebo IP adresu.

 

Nastavit přístupové údaje pro SNMP.

 

Nové zařízení lze najít na Devices / Device List

 

Detail zařízení

 

Po kliknutí na zvolené zařízení lze přidat senzor kliknutím na obrázek „" u seznamu senzorů.

 

Vyberte typ senzoru SNMP Custom.

 

V nastavení senzoru je potřeba vyplnit OID.

OID je adresa jednotlivých hodnot v SNMP protokolu.

 

OID je identifikátor proměnné v tabulce proměnných, jedná se o ono dlouhé číslo, které definuje pozici proměnné ve struktuře stromu proměnných.

Některé programy pro práci s SNMP nepodporují MIB soubory, potom musíte vkládat OID řetězce ručně.  Řetězce najdete v MIB tabulce, ale pro zjednodušení prvotní orientace uvádíme přehled několika proměnných včetně jejich OID:

Pro NETIO PowerPDU 4C jsou to například:

1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.2.x            Jméno výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.3.x             Stav výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.25.x           Zátěž výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.26.x           Odebíraná energie na výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.27.x           Počáteční čas odběru energie na výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.28.x           Odebíraný proud na výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.29.x           Účiník odběru na výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.2.1                    Napětí na vstupu
1.3.6.1.4.1.47952.1.2.2                    Frekvence
1.3.6.1.4.1.47952.1.2.3                    Odebíraný proud
1.3.6.1.4.1.47952.1.2.6                    Celkový odběr

 

Kde najdete SNMP OID

 

Nastavení SNMP dotazu na externí zařízeni v PRTG:

 

Konfigurace PRTG s použitím MIB souboru pro celé zařízení

Pro zjednodušení přidávání všech senzorů z NETIO zásuvky lze použít MIB soubor.

Soubor .mib je textový soubor, popisující jednotlivé proměnné, které dané zařízení podporuje. Jsou zde uvedeny adresy proměnných, jejich název, popis a číselný formát.

 

PRTG nepodporuje přímé vložení MIB souboru, je potřeba použít MIB importer, který z MIB souboru vytvoří OIDLib knihovnu pro PRTG. Tu pak nalezneme v PRTG při použití typu senzoru „SNMP Library“. Tímto postupem lze jednoduše importovat senzory s textovým výstupem, ale například datum již Passler MIB Importer nepodporuje.

 

Ve webowém rozhranní chytré NETIO zásuvky na záloce M2M API Protocols > SNMP stáhneme MIB soubor pomocí tlačítka “Download MIB file

 

Otevřeme MIB importer od společnosti Paessler AG

MIB importer je ke stažení zde: https://www.paessler.com/tools/mibimporter

 

Do Passler MIB Importeru vložíme stažený MIB soubor:

File > Import MIB file

 

Následně můžeme v Impoteru v případě potřeby upravit některé parametry jednotlivých senzorů. Bohužel možnosti jsou omezené a například nelze nastavit formát dat na DateAndTime. Proto se v budoucnu tyto hodnoty budou zobrazovat špatně. Tomu lze předejít využítím postupu s .odt knihovnou. Pro ukázku si však importujeme MIB i pomocí Passler MIB Importeru.

Výsledné úpravy je potřeba uložit jako OIDLib knihovnu a uložit do PRTG:

File > save complete OIDLib (Netio library.oidlib)

File > save for PRTG Network Monitor

 

Ve webovém rozhraní PRTG (například localhost) si přidáme nové zařízení:

Devices > Add Device > Vybrat skupinu a OK

Okno Add Device to Group Group:

 • Device name: Demo NETIO 4 All
 • IPv4 Address/DNS Name: netio-4all.netio-products.com
 • Credentials for SNMP Devices:
  • SNMP Version: v2c
  • Community String: public
  • SNMP Port: 161
 • OK

 

Nyní, když máme NETIO zásuvku připojenou, napojíme i senzory pomocí OIDLib knihovny. To se dělá stejně, jako přidávání samostatného SNMP senzoru, pouze se vybere typ „SNMP Library“ a následně ze seznamu vybereme námi vytvořenou knihovnu:

Devices > All > Demo NETIO 4 All > Add Sensor > SNMP Library

 • Vyberte uloženou knihovnu (Netio library.oidlib)
 • Výběr senzorů z MIB knihovny
  • Nepodporuje zobrazení času od začátku měření spotřeby na zásuvce (netioOutputEnergyStart)

 

 

 

Konfigurace PRTG s použitím .odt souboru

DOWNLOAD

MIB Importer nepodporuje některé datové formáty, jako je například datum. Proto je nejjednodužší použít knihovnu ve formátu .odt. (Nejedná se o formát OpenDocumentText, ale textový soubor s daty v definované struktuře.)

Stažení souboru: NETIO-4x-Mib-for-PRTG_PDU.odt 

 

Knihovnu nelze importovat přímo přes webové rozhraní PRTG, ale je nutné soubor vložit do souborové struktury v umístění programu:

Soubor Netio_PDU.odt vložíme do složky C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\devicetemplates\

 

Tentokrát již nepřidáváme senzory k existujícímu zařízení, ale vytvoříme zcela nové zařízení, které bude automaticky prohledáno podle vzoru z .odt knihovny.

 

Ve webovém rozhraní PRTG (například localhost):

Devices > Add Device > Vybrat skupinu a OK

Okno Add Device to Group Group:

 • Device name: Demo NETIO 4 All
 • IPv4 Address/DNS Name: netio-4all.netio-products.com
 • Auto-Discovery Level: Auto-discovery with specific device templates
  • New_Netio_Pdu
 • Credentials for SNMP Devices:
  • SNMP Version: v2c
  • Community String: public
  • SNMP Port: 161
 • OK

 

Nyní je potřeba počkat několik minut, než se načtou všechny senzory. U nového zařízení v Devices > All uvidíte u nového zařízení dočasně nápis „Auto-Discovery in progress (0%)

 

Zobrazení hodnot měření a stavu výstupů

Nově přidaný senzor lze manuálně aktualizovat.

 

Pokud se zobrazí „Socket error“, pravděpodobně je špatně zadaná DNS/IP adresa. Je potřeba ji zadat bez http:// a bez lomítka na konci.

 

Správně nastavené senzory:

 

Detailnější grafy lze vygenerovat u konkrétního senzoru na záložce Historic Data

 

 

Nastavení notifikace na základě měřené hodnoty

 

Nastavení Error nebo Warning notifikaci při překročení limitní hodnoty

 • Devices > All > Demo NETIO 4 All
 • kliknout na název senzoru > Overview > Channel > Value > Edit channel settings

 

Odeslat email při překročení limitní hodnoty přesahující stanovenou dobu

 • Devices > All > Demo NETIO 4 All
 • kliknout na název senzoru > Notification Triggers > Add Treshold Trigger

 

Odeslat email při přetrvávající notifikaci senzoru přesahující nastavenou dobu.

 • Devices > All > Demo NETIO 4 All
 • kliknout na název senzoru > Notification Triggers > Add State trigger

 

Výsledný email s notifikací vypadá takto:

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo