Lua je jednoduchý programovací jazyk. Často se používá pro uživatelské skripty v počítačových hrách a podobně. Jazyk Lua podporuje malé množství proměnných jako jsou boolovské hodnoty (true/false), čísla, řetězce a tabulky (heterogenní asociativní pole).
NETIO 4x smart power sockets can be programmed using Lua scripts

V kontextu NETIO produktů

NETIO 4x zařízení podporují spouštění uživatelských Lua skriptů. Zařízení Netio má svojí vlastní verzi jazyka LUA s malými změnami. Více informací o jazyku LUA v Netiu najdete na https://wiki.netio-products.com/index.php?title=Netio_LUA.

 

V Lua scriptu lze naprogramovat uživatelská pravidla pro chování elektrických zásuvek a pro komuniikaci zařízení po LAN.

  • Lua skript může běžet pořád, nebo být spuštěn nějakou událostí (stisk tlačítka, změna stavu výstupu, přijetí URL žádosti)
  • Lua skript může zapínat/vypínat jednotlivé zásuvky
  • Lua skript dokáže odesílat emaily
  • Lua skript může přijímat a odesílat pingy (icmp) – viz M2M Active Client
  • Lua skript dokáže stahovat soubory přes http a parsovat je pomocí xml/json tagů  – viz M2M Active Client

 

Lua skript (nebo několik skriptů) které napíše uživatel běží přímo v chytrých zásuvkách NETIO 4x. Skripty píše uživatel přes web rozhraní. Příklady hotových skriptů lze najít v NETIO AN (Aplikační poznámky).

 

 

>> Popis Lua skriptů najdete na stránce NETIO Lua skripty

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo