AN01 Začínáme s NETIO 4x a Lua scripty
Tagy: 
Lua tutorials

Aplikační poznámka NETIO AN01 popisuje první kroky pro jednoduché naprogramování chytrých elektrických zásuvek NETIO 4x (4 / 4All / 4C) pomocí Lua scriptu. Výsledkem je přepínání dvou zásuvek jako blikač. 

Můžeme Vám nějak pomoci?

 

Podporovaná zařízení: 

NETIO 4AllNETIO 4CNETIO 4

 

Připojení NETIO do sítě LAN

 • Elektrické zásuvky NETIO připojte do sítě pomocí LAN síťového kabelu (ethernet).
   
 • Z webu NETIO products (https://www.netio-products.com/en/download) stáhněte a nainstalujte software NETIO Discover, pomocí kterého lze v síti vaše zařízení nalézt.
   
 • Spusťte NETIO Discover, klikněte na Find devices a vyčkejte, než bude vaše zařízení nalezeno jako na obrázku.

 

Spusťte NETIO Discover, klikněte na Find devices a vyčkejte

 

 • Klikněte na IP adresu (zde 192.168.0.26) a otevřete web zařízení.
   

Poznámka:
Pokud v LAN síti není DHCP server, postupujte podle popisu v papírovém  QIG (Quick Intallation Guide) manuálu.

 

 • Klikněte na IP adresu a otevřete webové rozhranní zařízení.

 

Výchozí login a heslo = admin / admin.

 

Zapnutí/vypnutí zásuvky z web rozhraní

Po přihlášení do webového rozhraní, přepněte na záložku Outputs (viz obrázek).
Zásuvku číslo 1 (zde output_1) lze vypnout nebo zapnout kliknutím na červeně označenou ikonu.

 • Zásuvku můžete souběžně ovládat z mobilní aplikace NETIO Mobile App.
 • Všechny zásuvky lze ovládat pomocí tlačítek 1 až 4 za zařízení NETIO. Pro sepnutí nebo vypnutí každého výstupu je nutné tlačítko držet stisknuté po dobu 2 sekund.
 • Zásuvku číslo 1 (zde output_1) lze vypnout nebo zapnout kliknutím na červeně označenou ikonu.

 

 • Souběžně lze zásuvky ovládat z povolených M2M API protokolů.
 • Souběžně běží Lua scripty, které mohou zásuvky ovládat také.

 

Který zdroj způsobil zapnutí/vypnutí zásuvky v daný čas najdete uvedené v Logu.

 

Změna přednastaveného hesla

 • Z důvodu bezpečnosti doporučujeme změnu hesla pro administrátorský účet. Účet se musí jmenovat “admin”, ale heslo doporučujeme změnit.
 • Změnu hesla lze provést na webu zařízení v sekci Users. Změnu potvrďte stisknutím tlačítka Save Changes.

 

 • Z důvodu bezpečnosti doporučujeme změnu hesla pro administrátorský účet.

 

Jak vytvořit Lua script

Lua je programovací jazyk, který umožňuje spouštět uživatelské skripty přímo v chytrých zásuvkách NETIO

Lua je jednoduchý programovací jazyk, který umožňuje spouštět uživatelské skripty přímo v chytrých zásuvkách NETIO 4x (4 / 4All / 4C). Uživatelské skripty se vkládají přes web rozhraní. Na webu NETIO products najdete různé připravené Lua skripty v AN (Aplikačních poznámkách).

Přehled funkcí najdete na naší WiKi: https://wiki.netio-products.com/

 

Jednoduchý blikač v Lua

 • V sekci Actions je možné do připraveného okna vložit, popřípadě napsat, kód v jazyce Lua.
 • Script si libovolně pojmenujte např. Flasher (blikač) a popište Switching outlets 1 and 2 (Přepínaní zásuvek 1 a 2)
 • V záhlaví je nutné Trigger scriptu, to je událost, při které se tento script spustí. Použijte možnost System started up (Systém nastartoval). Tento Lua script se spustí vždy po zapnutí zařízení (Lua script startuje cca 40 sekund po zapnutí napájení).
 • Rozvrh (Schedule) ponechte na Always. Při použití jiného rozvrhu by se skript spouštěl jen v době, kdy je rozvrh aktivní.
 • Do pole pro kód zkopírujte následující kód:

 


------------Section 1------------
local output1 = 1 -- select output1 number (1 - 4)
local output2 = 2 -- select output2 number (1 - 4)
local interval = 10 -- select the interval between switching (seconds)
---------End of Section 1---------

local state = 0
local function switch()
 state = not state
 devices.system.SetOut{output=output1, value=state}
 devices.system.SetOut{output=output2, value=not state}
 delay(interval,switch)
end
switch()


 

 • Ujistěte se, že políčko Enabled je zašrtnuto
 • Vytvoření scriptu potvrďte dole tlačítkem Create Rule.
 • Vytvoření scriptu potvrďte dole tlačítkem Create Rule.

 

 • Po vytvoření scriptu by se u jména měla objevit zelená značka „OK“ a skript by se měl přidat do seznamu po levé straně.
 • V záhlaví skriptu lze nastavit, které dvě zásuvky (Power Outputs) ze čtyř, se budou mezi sebou přepínat.

 

 • V záhlaví skriptu lze nastavit, které dvě zásuvky (Power Outputs) ze čtyř, se budou mezi sebou přepínat.
  Čas mezi přepnutím lze v záhlaví skriptu nastavit také.
 • Po restartu NETIO zařízení se skript spustí a bude přepínat zvolené zásuvky. Pro vypnutí již běžícího skriptu odškrtněte políčko Enabled, uložte změny a NETIO zásuvku restartujte.

 

Nastavení proměnných

 • V kódu se vyskytují 3 proměnné, pomocí kterých je možné měnit přepínané zásuvky a interval přepínání.
 • Proměnné lze měnit v záhlaví kódu (Section 1).

 

 • output1
 • Nastavuje první přepínanou zásuvku
 • Příklad pro nastavení zásuvky č.2: output1=2

 

 • output2
 • Nastavuje druhou přepínanou zásuvku
 • Příklad pro nastavení zásuvky č.4: output2=4

 

 • interval
 • Nastavuje dobu mezi přepnutím stavů (v sekundách)
 • Příklad pro dobu přepnutí 5 sekund: interval=5

 

 • Pokud chceme například přepínat zásuvky 1 a 4 každých 10 sekund, proměnné budou nastaveny takto:

 

 Proměnné lze měnit v záhlaví kódu (Section 1).

 


Podporované verze FW:

3.0.0 a novější (Archiv firmwware)


 

 

 

FAQ

Expand all

Když chci uložit script, zobrazuje se mi červeně hláška: “Action code is invalid. Please find the errors, fix them, and save the changes.” Co mám dělat?

Pravděpodobně jste špatně zkopíroval kód. Zkuste ho překopírovat znovu, popřípadě zkontrolujte zda máte vše nastavené podle návodu.

Co se stane, pokud v průběhu scriptu změním stav zásuvky tlačítkem nebo z mobilní aplikace?

Skript bude pracovat dál a v dalším intervalu nastaví zásuvku do stavu, ve kterém by měla být.

Jak zastavím běžící script?

Vypněte spouštění skriptu po zapnutí zařízení (nezaškrtnuté políčko Enabled v nastavení skriptu) a uložte změnu. Skript nadále běží, ale když teď NETIO zásuvku zrestartujete, skript se již nespustí.

Jak změním interval mezi přepínáním (blikáním) výstupů?

Pomocí proměnné interval. Viz sekce Nastavení proměnných.

Účet “admin” nejde přejmenovat ani zrušit.

Účet admin je výchozí účet, jehož jméno nelze měnit. Můžete (a doporučujeme) změnit jeho heslo.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo