Dokáže PowerCable MQTT realizovat vzdálený restart?

Ano, příkazem na „Short OFF“ lze vypnout napájení např. na 5 sekund a pak jej PowerCable zapne i bez WiFi připojení.

Typickou aplikací je vzdálený restart, kde uživatel potřebuje přes web nebo po MQTT poslat příkaz, který na chvíli vypne napájení výstupu, ale pak jej zase zapne. Typicky pro restart LTE / WLAN modemu, kde PowerCable ovládá napájení modemu.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo