Dokáže PowerPDU 4PS realizovat vzdálený restart?

Vzdálený restart se používá například pro ovládání napájení routeru, kde vypadne napájení a nebylo by možné poslat signál „zapni napájení“. N a to slouží příkaz Restart - „Short OFF“ (kliknutím z webového rozhraní) lze vypnout napájení např. na 5 sekund a pak jej PowerPDU samo zapne, aniž by uživatel musel znovu klikat na webu.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo