Jak do Windows na plochu vložit ikonu, která zapne/vypne/přepne zásuvku?

Vytvořte zástupcem zvolte mu ikonu a zavolejte cURL s parametry pro volání URL (viz URL API).  Příklad AN19 popisuje, jak ovládat výstup (elektrickou zásuvku) pomocí zavolání určité URL. Použijte příklad, který volá cURL a toto volání vložte k ikoně na ploše.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo