Přestala fungovat WiFi sít, potřebuji PowerCable MQTT 101x připojit na jinou WiFi síť. Nechci ale produkt uvést do defaultního nastavení.

Ano to je možné, máte dva způsoby:
1) Nevypínejte zařízení a stiskněte a podržte tlačítko 15 sekund, dokud nezabliká LED (žlutá). Zařízení je znovu v AP módu pro instalaci, můžete se připojit na jeho WiFi AP a vybrat ze seznamu jinou dostupnou WiFi síť.

2) Vypněte PowerCable, nastavte mobilní aplikace „NETIO Mobile 2“ přes NFC nové WiFi parametry (SSID + heslo) a zapněte PowerCable.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo