Zapoměl jsem heslo, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Reset do továrního nastavení provedete pomocí tlačítka „RESET“. Při zapojení zařízení do elektrické zásuvky držte stisknuté tlačítko „RESET“ cca 10 sekund dokud neblikne 3x žlutá LED na RJ45.  Tovární nastavení (Load do defaults) bude obnoveno.

Aktuální postup najdete v dodaném vytištěném návodu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo