Zapoměl jsem heslo, nebo není dostupná WiFi síť, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Aktuální postup najdete v PowerCable xxx manuálu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.
Reset do továrního nastavení provedete podržením tlačítka sepnutého, zapnutím zařízení do zásuvky a držením sepnutého tlačítka 20 sekund, dokud nezablikají LED (zelená + žlutá).

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo