Zapomněl jsem heslo. Jak znovu uvést NETIO PowerPDU 4C do továrního nastavení?

Aktuální postup najdete v manuálu k produktu – hledejte Zapomenuté heslo. Obnovení továrního nastavení:
“Reset do továrního nastavení provedete podržením tlačítek zásuvek 1 a 2 během zapnutí zařízení. Tlačítka podržte stisknutá, dokud zařízení 3x nepípne. Během obnovení nastavení blikají všechny LED diody zásuvek červeně. Jakmile proběhne reset, zařízení 2x pípne.“

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo