Zapomněl jsem heslo, nebo není dostupná WiFi síť, jak uvedu produkt do defaultního nastavení?

Reset do továrního nastavení provedete podržením tlačítka sepnutého, zapnutím zařízení do zásuvky a držením sepnutého tlačítka alespoň 10 sekund (zelené LED světélko bliká rychle 1 sekundu). Zařízení se vrátí do továrního nastavení a AP mód je aktivován (žluté LED světélko bliká rychle).

Aktuální postup najdete v PowerCable xxx manuálu QIG (Quick Installation Guide) k produktu.
Zde na stránce je ke stažení nebo v papírové podobě přibalený k produktu.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo