Common Gateway Interface (zkráceně CGI) je protokol pro propojení externích aplikací s webovým serverem. Taková aplikace typicky zpracuje nějaký skript ve webové stránce a webovému serveru navrátí statickou stránku.
Koncept NETIO Conditions (PAB & WatchDog) a Rules je sada připravených detekcí (podmínek) a na nich navazujících akcí, které se realizují přímo v NETIO PDU zařízeních. NETIO Conditions & Rules podporují všechna NETIO zařízení vyrobená po roce 2020 s vyjímkou PowerPDU 4C (podporuje LUA skripty).
Stav, který nazýváme „Cvak-Cvak“ je krátké přepnutí výstupní elektrické zásuvky do stavu, který uživatel nechtěl a přepnutí zpátky.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo