Frekvence je počet kmitů (cyklů) za sekundu, jednotkou je Hertz [Hz].

V elektrických distribučních sítích se používá střídavý elektrický proud (ST nebo anglicky AC). Střídavý proud se snadno transformuje a tím se snižuje nebo zvyšuje jeho napětí [V].

V Evropě se používá sjednocená rozvodná síť 400/230V o frekvenci 50 Hz, naproti tomu například v Severní Americe se v domácnostech používá elektrický rozvod o fázovém napětí 120 V při frekvenci 60 Hz.

Frekvence napájecí sítě v Evropě je obecně velmi přesná, pohybuje se v rozpětí 49 až 51 Hz.

V kontextu NETIO produktů

Chytré zásuvky NETIO měří frekvenci jako jednu hodnotu pro všechny elektrické zásuvky.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo