MQTT | Chytré zásuvky NETIO ovládané pomocí WiFi a LAN
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) je jednoduchý protokol sloužící k výměně zpráv mezi zařízeními. Často se používá pro IoT aplikace.
NETIO smart outlets use MQTT as a M2M API

Protokol MQTT je orientovaný na rozsáhlé sítě s malým datovým tokem a přizpůsoben tak, aby byl co nejmenší co do datového objemu.

 

Přenos na MQTT

Přenos na MQTT probíhá pomocí TCP a může nebo nemusí být kryptován pomocí ssl. Přenos používá vzor publisher – subscriber. To znamená, že jeden centrální bod (MQTT broker) se stará o výměnu zpráv.

Na počátku navazuje klient – (zařízení, node) spojení s MQTT brokerem pomocí TCP. Používá se nejčastěji port 1883, pro spojení s TLS pak 8883. 

 

MQTT broker

MQTT broker je centrální bod (typicky v cloudu na veřejném internetu), který mezi sebou propojuje MQTT Publisher s MQTT subscriberem. MQTT Publisher je ten, co uloží zprávu a MQTT subscriberem ten, co se přihlásí k odběru zprávy. MQTT subscriberů na jednu a stejnou zprávu (topic) může být několik.

Zprávy jsou tříděny do tzv. témat (topic) a zařízení buď publikuje v daném tématu (publish), nebo je přihlášeno k odběru tématu. V rámci témat jsou posílány zprávy, které MQTT broker přijímá a odesílá přihlášeným zařízením.

Jedno zařízení (elektrická zásuvka) může paralelně být v některých tématech Publisher (zveřejňuje měřené hodnoty) a v jiných tématech subscriber (reaguje na signál sepni výstup).

 

MQTT subscriber

MQTT subscriber (odběratel) je ten kdo přijímá MQTT zprávy z MQTT brokeru. Zprávy jsou tříděny podle přihlášení k tématu (Topic).

 

MQTT Publisher

MQTT Publisher je ten kdo odesílá MQTT zprávy na MQTT broker.

MQTT klient může publikovat zprávy, jakmile se připojí na MQTT broker. MQTT protokol využívá filtrování zpráv brokeru podle témat (topic). Každá zpráva musí obsahovat téma (topic), které může MQTT broker použít k předání zprávy přihlášeným odběratelům (MQTT subscribers). Každá zpráva má nějaký obsah (payload), který je tak doručen přihlášeným odběratelům. Obsah může být libovolný.

 

 

 

V kontextu NETIO produktů

  • Chytré zásuvky NETIO 4x podporují MQTT protokol jako standardní M2M API rozhraní například pro připojení do MS Azure cloud řešení a dalších cloudových služeb.
  • MQTT-flex je rozšíření, kde je možné uživatelsky definovat strukturu MQTT komunikace.

 

Užitečné odkazy:

 

 

 

 

 

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo