Elektrické napětí mezi dvěma kontakty v elektrické zásuvce je střední hodnota sinusového průběhu. Jednotkou je Volt [V].

V Evropě se používá sjednocená rozvodná síť 400/230V o frekvenci 50 Hz, naproti tomu například v Severní Americe se v domácnostech používá elektrický rozvod o fázovém napětí 120 V při frekvenci 60 Hz.

V elektrických distribučních sítích se používá střídavý elektrický proud (ST nebo anglicky AC). Střídavý proud se snadno transformuje a tím se snižuje nebo zvyšuje jeho napětí [V].

Napětí napájecí sítě lehce kolísá, v Evropě se pohybuje se v rozpětí ± 10% = 207 až 253 V.

 

V kontextu NETIO produktů

Chytré zásuvky NETIO měří elektrické napětí [V] jako jednu RMS hodnotu pro všechny elektrické zásuvky.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo