Přepětí (overvoltage) znamená napětí v elektrickém systému, které je vyšší než toleranční rozsah jeho jmenovitého napětí. Evropské napětí je 230 V (plus / mínus 23 voltů). Některá elektrická zařízení vyžadují 3 fáze / 380 (400) voltů. Úder blesku může způsobit vysoké přepětí a poškodit některá zařízení a elektrické instalace.

Existují 3 typy (třídy) zařízení přepěťové ochrany (Surge Protection Device).

 • Typ 1 SPD
  Chrání elektrické instalace v budově před přímými údery blesku. Může vybíjet zpětný proud z blesku šířícího se ze zemního vodiče na síťové vodiče.
  Typ 1 sníží úroveň přepětí na 4 kV nebo nižší. SPD typu 1 (přepěťová ochrana) se doporučuje v konkrétních případech v sektoru služeb a průmyslových budovách.
  SPD typu 1 se vyznačuje proudovou vlnou 10/350 μs.
   
 • Typ 2 SPD
  SPD typu 2 je hlavní ochranný systém pro vnitřní elektroinstalaci budov.
  Instalovaný v každém elektrickém rozvaděči zabraňuje šíření přepětí v pevných elektrických instalacích a chrání zátěž.
  Typ 2 snižuje úroveň přepětí na 2,5 kV nebo nižší.
  SPD typu 2 se vyznačuje proudovou vlnou 8/20 µs.
   
 • Typ 3 SPD
  SPD (Surge Protection Device) typ 3 mají nízkou vybíjecí kapacitu. Musí být instalovány jako doplněk ke stávajícímu SPD typu 2 a v blízkosti citlivých (chráněných) elektronichých zařízení.
  Pokud je chráněné zařízení daleko od přepěťové ochrany předchozího stupně více než 10 m (kabelem), je nutné ochranu opakovat.
  Přepětí indukované na kabelu, který je příliš dlouhý, nedokáže eliminovat předchozí SPD typu 2, tím může být chráněné zařízení ohroženo.

  Čím blíže je SPD typu 3 k chráněnému zařízení, tím lépe je zabezpečena přepěťová ochrana. Tato jemná ochrana zajišťuje, že úroveň přepětí nepřekročí 1,5 kV.
  Typ 3 reaguje na přepětí nejrychleji ze všech tří stupňů. SPD typu 3 se vyznačuje kombinací napěťových vln (1,2 / 50 μs) a proudových vln (8/20 μs).

   

V kontextu NETIO produktů

Parametry přepěťové ochrany se mohou lišit podle konrétního NETIO zařízení a typu výstupu (detaily najdete v manuálu k produktu.
Všeobecně lze říci, že NETIO zařízení obsahují vestavěnou ochranu proti přepětí SPD typu 3. Většinou 125J (8 / 20us).

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo