Elektrický proud je fyzikální veličina, obvykle „I“, jednotka je Ampér [A].

Proud vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným vodičem. Střídavý elektrický proud má harmonický sinusový průběh.

 

Maximální proudy v elektrických zásuvkách

Maximální proud, který je možné ze zásuvky odebírat, se liší typem (v jednotlivých zemích).

V Evropě se pro jednofázový rozvod používá sjednocená rozvodná síť s jednofázovou zásuvkou 230V / max 10 až 16A o frekvenci 50 Hz.

 

V Severní Americe se v domácnostech používá elektrický rozvod o fázovém napětí 120 V / max 15A při frekvenci 60 Hz.

Běžně se používají i elektrické zásuvky pro vyšší proudy než 15A (např. pro sušičky a sporáky). 

 

Omezení maximálního proudu

Hodnota elektrického proudu, který protéká obvodem kolísá podle spotřeby připojeného zařízení. Při příliš vysokém proudu (zkrat) odpojí ochranný jistič celý zásuvkový okruh.

Pokud je do elektrické zásuvky připojeno jen jedno zařízení, z průběhu elektrického proudu lze detekovat chování připojeného zařízení.

 

V kontextu NETIO produktů

Chytré zásuvky NETIO měří střídavý elektrický proud [A] jako jednu RMS hodnotu pro každý měřený kanál zvlášť.

Například PowerPDU 4C má 4 výstupní elektrické zásuvky a měří 4x elektrický proud + jednu celkovou hodnotu. 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo