Zpětná dodávka energie je tok elektrické energie ve směru opačném k obecně známému nebo typickému toku energie. V závislosti na zdroji energie může být tento zpětný tok úmyslný nebo neúmyslný.

Pokud není zabráněno (v případě neúmyslného zpětného napájení) nebo řádně provedeno (v případě úmyslného zpětného napájení), může zpětná dodávka energie představovat neočekávaná nebezpečí pro zařízení elektrické sítě a servisní personál.

Hodnoty zpětné dodávky energie (Reverse Energy) jsou užitečné pro monitorování:

  • Větrných turbín
  • Fotovoltaických systémů
  • Kogeneračních jednotek

 

Mohou také pomoci odhalit nežádoucí zpětnou dodávku energie do elektrické sítě.

 

V kontextu NETIO produktů

Měřené chytré zásuvky NETIO (kromě PowerPDU 4C) měří energii dodanou z připojeného zařízení zpět do elektrické sítě a čítače „Reverse Energy“ počítají tyto hodnoty.

Čítač „Reverse Energy“ je 4 bytové číslo, které přeteče při hodnotě 4294967296 Wh. To odpovídá hodnotě 4,294967296 GWh.

Tok energie z připojeného zařízení zpět do elektrické sítě je také indikován záporným znaménkem u hodnoty okamžitého výkonu (Load) a hodnotou fáze (Phase) v rozsahu 90° až 270°.

 

 

NETIO Power sockets can measure Reverse Energy - Energy backfeeding

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo