Akce sepnutí výstupu na definovaný čas do stavu 1 (On). Ideální pro sepnutí například ventilu na jasně definovaný čas (několik sekund).
Short on

Po uplynutí času „short“ (typicky několik sekund) se výstup přepne bez dalšího zásahu zpátky do stavu 0 (Off). Doba zapnutí se nastavuje v M2M protokolu, nebo se použije přednastavený čas, který se na Web rozhraní jmenuje „Short ON/OFF delay“ (dříve “Switch Delay“ ) defaultní hodnota je 5 sekund.

  • Když je výstup ve stavu 0 (Off) a spustí se Akce 3 (Short ON), výstup se přepne na 1 (On) a čeká se po dobu nastavenou „Short ON/OFF delay“. Během této doby provádění akce „short“ se ignorují všechny M2M protokoly kromě tlačítek na zařízení.
    Po uplynutí času „Short ON/OFF delay“ se výstup uvede do stavu 0 (Off).
  • Když je výstup ve stavu 1 (On) a spustí se Akce 3 (Short ON), nic se nestane a po nastaveném čase „Short ON/OFF delay“ se výstup uvede do stavu 0 (Off).

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo