TPF (True Power Factor / někdy také TruePF) je bezrozměrné číslo v rozsahu 0 až 1 a vyjadřuje součet několika vlivů spotřebiče na sinusový průběh napájecího napětí:
 • Fázový posun
 • Poškození tvaru sinusovky (spínané zdroje)

 

TPF (TruePF) je poměrem činného a zdánlivého elektrického výkonu na elektrické zásuvce. Hodnota TPF vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu přeměňuje připojená zátěž na činný výkon. TPF lze označit za součet užitečného výkonu a ztrát.

 • Pro sinusový průběh odpovídá hodnota TPF (TruePF) funkci kosinus vzájemného fázového posuvu mezi proudem a napětím elektrického obvodu (Cos Fi).
 • Při TPF = 1 je celý výkon činný (fázový posuv je nulový).
  Tyto hodnoty vykazuje čistě odporová zátěž, například přímotop.
 • Pro hodnoty TPF = 0 je celý výkon jalový, zátěž je buď čistě kapacitní (fázový posuv -90° = zpožďuje se napětí za proudem) nebo čistě induktivní (fázový posuv +90° = zpožďuje se proud za napětím).
 • Obecně platí, že TPF < 1 (nenulový vzájemný fázový posun proudu a napětí), způsobuje nežádoucí zvýšené ztráty energie na přenosovém vedení obvodu, ve zdroji i spotřebiči.
 • TPF prakticky:
  Obecně lze říct, že pro TPF = 0,65 dokáže UPS 1000 VA napájet počítačový zdroj 650 Wh. Hodnota TPF pro spínané počítačové zdroje bývá právě kolem hodnoty 0,7.

 

Proč měřit TPF (True Power Factor)?

Z hodnoty TFP lze poznat poruchu / změnu charakteru zátěže.

Měřit průběžně hodnotu TPF je užitečné například pro detekci ucpání filtru čerpadla, kde se TPF začne v čase měnit podle stupně ucpání / znečištění filtru a podobně.

 

Rozdíl mezi TPF a PF

PF (Power Factor – česky účiník nebo také někdy Cos Fi) vyjadřuje pro daný elektrický obvod poměr činné a zdánlivé energie i poměr ohmického odporu (rezistance) a impedance. Rozdíl mezi TPF a PF je v tom, že TPF / TruePF zohledňuje nesinusový průběh signálu. Toto poškození „sinusovosti“ signálu způsobují například spínané zdroje.

 

V kontextu NETIO produktů

Některé produkty společnosti NETIO dokáží měřit TPF (True Power Factor / někdy také TruePF) pro celé zařízení (jedna hodnota), jiné pro každý výstup (zásuvku) samostatně a potom jednu spočítanou TPF hodnou pro celé zařízení. Hodnota TPS se bude na jednotlivých výstupech lišit, podle charakteru připojené zátěže.

Přesnost měření může kolísat při velmi nízkém proudu (pod 0,1 A) a při rychlých změnách charakteru zátěže.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo