Na základě směrnice č. 2002/96/EC (Directive WEEE- Waste, Electric and Electronic wquipments) je firma NETIO products a.s. (IČO 04920198) řádně zapsána v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí pod ev.č. 08515/16-ECZ a splňuje veškeré povinosti zákona č.7/2005 Sb., kterým se změnil zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
  • EČV: 08515/16-ECZ (evidenční číslo výrobce)
  • Registrace na EEZ (WEEE), registrováno všech 6 skupin EEZ
  • Registrace platná ode dne 1.11.2016

Odkaz na Ministerstvo životního prostředí (oddíl Seznam výrobců elektrozařízení):

 

Vysvětlení zkratek: 

  • EEZ - Elektrotechnický a elektronický odpad (EEZ)
  • WEEE - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ, anglicky The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - WEEE Directive)
  • RoHS - RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

 

V kontextu NETIO produktů

Vyjádření k RoHS najdete v manuálu ke každému produktu, spolu s CE deklarací.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo