AN51 demonstruje využití PRTG k monitoringu a navázanému ovládání elektrických zásuvek NETIO z mapy v PRTG. K ovládání výstupů elektrických zásuvek je zde použit externí skript, který zapíná a vypíná výstupy pomocí zavolání adresního řádku (URL API).

 

Můžeme Vám nějak pomoci?

Co je to PRTG?

Jedná se o dohledový systém, který umožňuje monitorování zařízení na všech 7 vrstvách ISO/OSI.
Lze monitorovat pomocí různých protokolů. V této AN půjde ukázku monitorování pomocí SNMP, XML a ovládání pomocí URL API.
 

SNMP Monitoring

Pro monitorování pomocí SNMP je nutný firmware, který podporuje SNMP protokol. Na záložce M2M Api Protocols -> SNMP zaklikneme „Enable SNMP“ a vybereme port 161 a verzi 1,2c. Community můžeme ponechat na public a změny potvrdíme pomocí tlačítka „Save Changes“.

V PRTG otevřeme záložku devices a vytvoříme nové zařízení. Do nastavení vložíme jeho IP adresu. Následně přidáme senzor. Ze seznamu dostupných vybereme „SNMP Custom sensor“. Senzor si pojmenujeme a vložíme OID ze seznamu dostupných. Pro PowerPDU 4C jsou to následující:

1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.2.x            Jméno výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.3.x            Stav výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.25.x           Zátěž výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.26.x           Odebíraná energie na výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.27.x           Počáteční čas odběru energie na výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.28.x           Odebíraný proud na výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.1.1.29.x           Účiník odběru na výstupu X
1.3.6.1.4.1.47952.1.2.1                   Napětí na vstupu
1.3.6.1.4.1.47952.1.2.2                   Frekvence
1.3.6.1.4.1.47952.1.2.3                   Odebíraný proud
1.3.6.1.4.1.47952.1.2.6                   Celkový odběr

 


 

XML monitoring

Pro monitorování zařízení, která nepodporují SNMP lze v PRTG využít protokol XML přes http.

Podporu XML API je třeba povolit v NETIO zařízení přes web. Na záložce M2M Api Protocols -> XML API zaklikneme „Enable XML API“ a ponecháme port 80. Poté zaklikneme Enable READ-WRITE a vložíme Username a password a uložíme tlačítkem „Save Changes“. Na spodní části stránky se nachází odkaz na soubor netio.xml, kde lze vyčíst možnosti mwonitoringu pomocí XML.

V PRTG vytvoříme nové zařízení a přidáme senzor typu HTTP XML/REST Value.
Do URL vložíme „/netio.xml“ případně celou URL adresu „http://IP-zarizeni/netio.xml“.

Do pole XML Node vložíme senzor, který chceme monitorovat (State, PowerFactor, Load, Current, Energy, Name, TotalCurrent, TotalLoad, TotalEnergy).
Pro monitorování zařízení, které mají více výstupů, se číslo výstupu vybírá v poli XML Node. Například pro 3. výstup: „Output[3]/State“

Do HTTP Username a Password vložíme údaje, které jsme nastavili v NETIO zařízení.
 

 

Tvorba mapy

Pro vytvoření mapy zařízení se využívá integrovaný editor map v PRTG. Do mapy lze přidávat různé typy objektů a zobrazovat jejich stavy. Z pravého panelu je potřeba vybrat ikonu, ke které je potřeba přiřadit senzor. Zobrazovat jdou grafy, stav určitého senzoru, stav celého zařízení a podobně. PRTG také podporuje tvorbu vlastní ikony.

 

Ukázka editoru map:

 

 

Ukázka mapy:

 

DOWNLOAD

Ovládání zařízení z mapy:

Pro ovládání zařízení z mapy je potřeba vložit skripty do PRTG. 

Download ovládacích skriptů:

 

 

Skripty v PRTG systému vložte do ve složky „C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\webroot\mapobjects\“. Po vložení se objeví na pravém panelu v map editoru (někdy je potřeba restart PRTG). Po vložení je nutné vepsat URL do pole „HTML before“ na ovládání a vložit text tlačítka do „HTML after“.

Ovládání používá protokol URL API a nastavuje se pro každé tlačítko. 

 

Po zavolání tlačítka vyskočí ještě otázka pro ověření.

 

Ovládání NETIO zařízení pomocí URL odkazů musí NETIO podporovat.

Proto je potřeba povolit v NETIO web konfiguraci v záložce M2M Api Protocols -> URL API. Pro bezpečnou funkčnost je potřeba doporučujeme použití HTTPS.
Jak upravit parametry odkazu je popsáno v AN19 (https://www.netio-products.com/cs/aplikacni-poznamky/an19-url-m2m-api-http-get-ovladani-netio-elektrickych-zasuvek).

Výsledek může spolu s ostatními funkcemi PRTG vypadat následovně: 

 

 

Video návod

 

FAQ

Ovládání z PRTG mapy nefunguje.

Některé prohlížeče blokují JavaScript, proto je potřeba ručně povolit využití JavaScriptu. V posledních verzích chromu se občas také stane, že vyhodnotí stránku jako Nebezpečný obsah, stačí opět v nastavení stránky povolit.
Zkontrolujte také, zdali máte správný odkaz (spustit ručně zavoláním v prohlížeči, zda vrátí text OK).

 

Potřebuju na bázi PRTG vytvořit složitější instalaci, pomůže mi s tím někdo?

Pokud máte zájem nejen o ovládání NETIO zařízení z mapy, kontaktujte prosím společnost IT AWACS SOLUTIONS s.r.o (www.itawacs.cz).

 

Kdo je IT AWACS SOLUTION s.r.o.?

IT AWACS SOLUTION s.r.o. je SI (Systémový Integrátor) - česká společnost zabývající se dodávkami a řešením pro enterprise technologicky náročné zákazníky.  Realizuje projekty vyžadující integraci pro dohled a správu rozmanitých technologií a výrobců do jednoho NMS systému. 

IT AWACS SOLUTION dodá řešení komplexní dodávkou na klíč včetně SLA služeb dohledu a správy nebo instalací a konfigurací u zákazníka a zaškolením jejich administrátorů nebo operátorů.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo