Tagy: 
3rd party HW-SW

Tato aplikační poznámka ukazuje, jak propojit aplikaci NETIO Mobile 2 s panelem ProDVX APPC-10XP a ovládat přes něj výstupy zásuvek NETIO.

Můžeme Vám nějak pomoci?

Případy použití a výhody při nastavení

Jak řekl Albert Einstein: "Vše by mělo být co nejjednodušší, ale ne jednodušší." Proto jsme v NETIO navázali spolupráci se společností ProDVX. Obě společnosti vytvářejí cenově dostupná a kvalitní zařízení pro firemní instalace a dobře se doplňují v oblasti lehkých řešení pro lokální i dálkové ovládání elektrických spotřebičů.

Ovládací systémy pro elektrické spotřebiče si může každý vyrobit sám bez nutnosti programování. Ke konfiguraci a vytvoření profesionálních systémů pro instalace, jako jsou následující, stačí základní znalosti síťových technologií a schopnost zapojit zásuvky:

Napájení jednotlivých expozic v muzeu

 • Každou expozici lze zapnout/vypnout z centrálního ovládacího panelu, umístěného například u pokladny.
 • Pomocí vnitřního časového plánu zařízení NETIO lze naplánovat každou expozici zvlášť podle otevírací doby nebo plánovaných prohlídek s průvodcem.
 • Průvodce nebo ostraha mohou z ovládacího panelu obejít nebo deaktivovat funkci plánovače.

Ovládání průmyslových světel v hale odkudkoli

 • Světla lze nastavit, pomocí Scheduleru, tak, aby svítila v pracovní době.
 • Lokální panel a vzdálené ovládání NETIO Cloud dává možnost kdykoli ručně obejít časový plán.
 • Ovládací panel lze umístit všude tam, kde je lokální síť (WiFi nebo LAN).

Venkovní osvětlení na soukromém pozemku

 • Rozsvícení venkovního osvětlení lze naplánovat pouze na večer se začátkem podle západu slunce (rozvrh se automaticky vypočítá na základě místního času a zeměpisné polohy).
 • Lokální panely umožňují ovládat světlo každému jako jednoduchý vypínač během noci, když je to potřeba.
 • NETIO cloud dává možnost ovládat světla odkudkoli, například i pomocí mobilního telefonu uživatele.

Tuto kombinaci lze jednoduše použít všude tam, kde je potřeba jednoduchý ovládací panel pro inteligentní zásuvky NETIO.

 

 

ProDVX APPC-10XP

ProDVX APPC-10XP je 10,1" dotykový PC panel se systémem Android a napájením přes Ethernet (PoE). ProDVX APPC-10XP je dodáván s operačním systémem Android 9. Toto zařízení lze připojit prostřednictvím RJ45 LAN nebo WiFi a obsahuje standardní možnost plánování restartu nebo vypnutí. Lze jej namontovat pomocí držáků VESA 75. Tento dotykový displej se systémem Android SOC má promítaný kapacitní dotykový displej a plastový kryt. Hlavní výhodou tohoto zařízení je otestovaná kompatibilita s aplikací NETIO Mobile 2.

ProDVX APPC-10XP Panel

Podporovaná zařízení

NETIO:

ProDVX:

 • APPC-10XP 10“ Android PC Panel (plná podpora funkcí NETIO Mobile 2)

 

 

Ukázkový příklad použití

V této ukázce vytvoříme samostatný offline systém s uzamčeným uživatelským ovládacím panelem a dvěma dálkově ovládanými zásuvkami. U tohoto návodu se předpokládají alespoň základní znalosti práce v síti IP. Obecné parametry systému budou následující:

 • 1x PowerBOX 3PF – 3x 230V zásuvky kontrolované přes LAN
 • 1x PowerCable REST 101F - jedna 230V zásuvka kontrolovaná přes WiFi
 • 1x ProDVX APPC-10XP 10“ panel PC – ovládací panel uživatele s aplikací NETIO Mobile 2
 • Statický plán sítě IP
 • Plánování zapnuto během otevírací doby od 9:00 do 18:00 hod.
 • Nastavení offline bez připojení k internetu pomocí místního serveru NTP.

. Scheme of tutorial example with ProDVX touch screen, PowerCable 101F and PowerBOX 3PF

 

Příprava plánu sítě

V reálných případech je třeba zvážit současné nastavení sítě a získat od správce systému plán adres. Všechna zařízení musí mít vždy stejnou adresu IP. V zařízeních můžete použít statickou konfiguraci IP nebo můžete požádat správce o vytvoření rezervace adresy IP na základě fyzické adresy MAC. Rezervace IP adresy na základě MAC je nejlepším řešením pro statické instalace. V našem příkladu použijeme následující konfiguraci:

WiFi SSID: NETIO-ProDVX-WiFi

WiFi password: noprogramming

ProDVX panel PC static IP: 192.168.0.30 / 24

PowerCable 101F static IP: 192.168.0.31 / 24

PowerBOX 3PF static IP: 192.168.0.32 / 24

NETIO products admin password: secretpasswd

NETIO Mobile 2 Simple Mode password: password

 

 

Konfigurace kontrolního panelu ProDVX

Připojení dotykové obrazovky ProDVX k síti

Nejprve je třeba připojit dotykovou obrazovku k síti. To je stejně jednoduché jako v jiných zařízeních se systémem Android. Spusťte zařízení a otevřete nastavení WiFi. Vyberte připravenou síť "NETIO-ProDVX-WiFi" a kliknutím se k síti připojte. Nezapomeňte nastavit statickou IP, abyste měli po každém restartu stejnou IP adresu. Doporučujeme provést rezervaci IP adresy na základě MAC adresy. Nápovědu naleznete na obrázku níže.

AN66_connect_screen_to_network

 

Instalace aplikace NETIO Mobile 2

Po připojení tabletu k síti je třeba nainstalovat aplikaci NETIO Mobile 2. V dalším kroku je dobré být připojen k veřejnému internetu, protože potřebujeme stáhnout APK soubor NETIO Mobile 2 ze stránek https://www.netio-products.com/en/download. Můžete jej také stáhnout pomocí jiného zařízení a nahrát do dotykového displeje ProDVX přes Bluetooth nebo USB. Viz obrázky níže, kde jsou uvedeny tipy pro instalaci přes internet.

AN66_install_netio_mobile_2

 

Povolení serveru NTP v aplikaci NETIO Mobile 2

Jakmile instalace není online, potřebujeme lokální server NTP. Ten lze vytvořit pomocí zařízení NETIO Mobile 2 a 10" panelového počítače ProDVX APPC-10XP se systémem Android. NTP server lze jednoduše povolit v nastavení aplikace. Aby byl v provozu, musí aplikace běžet v režimu na pozadí, proto tuto funkci povolte, když se vás systém zeptá. Podrobnosti naleznete na obrázku níže.

Funkčnost serveru NTP může záviset na nastavení dotykové obrazovky a konfiguraci softwaru. Doporučujeme používat testovaný hardware APPC-10XP 10". U jiných dotykových obrazovek není tato funkce zaručena.

 

AN66_enable_ntp_serve_in_netio_mobile_2

 

Konfigurace zařízení NETIO

Konfigurace zařízení PowerCable 101F

Pro instalaci zařízení PowerCable 101F použijeme opět dotykovou obrazovku. Ve výchozím nastavení je zařízení NETIO PowerCable v režimu instalace AP. Vytvoří přístupový bod s identifikátorem SSID souvisejícím s jeho fyzickou adresou (MAC). Např. "PowerCable-AP-7E". Pro připojení PowerCable 101F k síti postupujte podle Stručné instalační příručky PowerCables nebo podle dalších kroků:

 1. Připojte se s dotykovou obrazovkou ProDVX k WiFi pomocí názvu "PowerCable-AP-7E".
 2. Otevřete webový prohlížeč Lightning a vyplňte adresu (http://cobra.netio nebo http://10.0.42.1), abyste se dostali do režimu instalace přístupového bodu PowerCable.
 3. Vyberte síť "NETIO-ProDVX-WiFi" a klikněte na tlačítko Next (Další).
 4. Vyplňte název zařízení "Entrance Advertisement" (Vstupní reklama)
 5. Nastavte statickou IP adresu podle plánu na 192.168.0.31/24
 6. Uložte nové nastavení
 7. Dotyková obrazovka ProDVX by měla být po instalaci kabelu PowerCable automaticky připojena zpět k síti NETIO-ProDVX-WiFi.

 

AN66_connect_powercable_101f_to_network

 

Pro dokončení kompletní instalace tohoto zařízení je nutné připravit konfiguraci názvu výstupu a plánu a změnit heslo správce z výchozího na nějaké jedinečné heslo.

 1. V podrobnostech výstupu nastavte název výstupu na "Entrance Advert."
 2. V nabídce Nastavení→Datum/čas→Použít server NTP nastavte adresu serveru NTP na dotykovou obrazovku ProDVX s IP 192.168.0.30.
 3. V části Uživatelé→admin změňte heslo správce na "secretpasswd."

AN66_setup_of_powercable_101f

 

Konfigurace zařízení PowerBOX 3PF

PowerBOX 3PF je zařízení připojené k Ethernetu. Pro instalaci zařízení doporučujeme přiřadit IP adresu na základě MAC (sériového čísla), které je vytištěno na zařízení. V případě, že nemůžete vytvořit rezervaci IP na základě MAC, postupujte podle pokynů v příručce Rychlá instalace PowerBOX 3PF a nainstalujte zařízení do sítě se statickou IP. Podle dalších pokynů dokončete nastavení zařízení PowerBOX 3PF včetně výstupních názvů, serveru NTP, časového plánu a hesla správce.

 1. Nastavte statickou IP adresu na 192.168.0.32/24 a uložte konfiguraci.
 2. Vyplňte adresu serveru NTP (Nastavení→Data/Čas) pomocí IP adresy dotykové obrazovky ProDVX "192.168.0.30."
 3. Pojmenujte zařízení v Nastavení→Systém→Název zařízení na "Insect Expo".
 4. Vytvořte plán, aby byl výstup zapnutý během pracovních dnů mezi 9:00 a 18:00. (Plány→Vytvořit plán).
 5. Nastavte a povolte nové rozvrhy na výstupech, kde se mají použít. (Podrobnosti o výstupu→Rozvrh).
 6. Pojmenujte výstupy podle jejich použití. V tomto příkladu jsme použili názvy "Brouci-výkaz", "Pavouci-výkaz", "Motýli-výkaz".
 7. Nastavte heslo správce na "secretpasswd" (Uživatelé->admin).

Tipy a podrobnosti naleznete na obrázcích níže.

 

AN66_setup_powerbox_3PX_to_network

 

AN66_schedule_setup_powerbox_3PX

 

Konfigurace aplikace NETIO Mobile 2

Po instalaci veškerého hardwaru můžeme přidat zařízení do systému NETIO Mobile 2, vytvořit jednu hlavní skupinu a povolit režim kiosku, aby se zabránilo chybné konfiguraci náhodnými uživateli.

Přidání zařízení NETIO do mobilní aplikace

Zařízení přidejte do aplikace NETIO Mobile kliknutím na tlačítko "+". Poté můžete vybrat, kterou metodu chcete použít. Zvolená metoda závisí na tom, jak velký je váš setup. Automatické vyhledávání zařízení obvykle funguje v menších sítích, jinak ve velkých sítích, kde se uplatňuje směrování. Ruční způsob je dostatečně dobrý, pokud znáte podrobnosti o svém zařízení. V našem příkladu se pokusíme najít zařízení automaticky a přidat každé zařízení postupně. Při nastavování zařízení nezapomeňte použít změněné heslo správce v zařízení "secretpasswd", jinak připojení nebude fungovat. O IP adresy se nemusíme starat, protože jsou již nastaveny na statické nebo na rezervaci podle MAC, takže si můžeme být jisti, že budou vždy stejné. Podrobnosti o přidávání zařízení najdete na obrázcích níže.

AN66_add_device_to_netio_mobile_2

 

AN66_add_device_to_netio_mobile_2-2

 

Uspořádání zařízení do skupin

Uspořádání zařízení do skupin lze provést změnou výstupních údajů a přesunutím výstupů pomocí funkce Drag&Drop. Novou skupinu "Budova muzea" vytvoříte kliknutím na jeden z výstupů a otevřením Nastavení. V nabídce lze změnit název výstupu (pouze lokálně v mobilní aplikaci) a název skupiny. Do názvu skupiny vložte "Budova muzea" a potvrďte. Nyní je vytvořena nová skupina a výstup je přiřazen k této skupině. Chcete-li do této jedné skupiny přesunout všechny ostatní výstupy, použijte pro každý výstup funkci Drag & Drop.

 

AN66_organize_outputs_to_groups

 

Zapnutí režimu KIOSK

Jakmile jsou všechny konfigurace a názvy zařízení připraveny, lze povolit režim KIOSK. K tomu slouží další nastavení v aplikaci NETIO Mobile 2.

 • Dlouhý dotyk pro ovládání - pro režim Kiosk lze tuto možnost vypnout. Povolení této funkce způsobí, že když chcete přepnout stav výstupu, musíte tlačítko podržet 2 sekundy. Je to prevence náhodného mačkání tlačítek při používání mobilních zařízení.
 • Automatické spuštění aplikace po startu systému - tato funkce je nezbytná pro režim KIOSK, jinak se uživateli zobrazí hlavní plocha systému Android.
 • Immersive mode (celoobrazovkový režim) - tento režim nastaví systém tak, aby skryl všechny navigační lišty a stavové panely a spustil mobilní aplikaci NETIO na celé obrazovce. Velmi vhodné pro použití v režimu KIOSK.
 • Režim jednoduchého ovládání - jedná se o zámek nastavení správce. Jakmile správce nechce, aby nastavení měnil někdo jiný, lze použít tento režim Jednoduché ovládání. Všechny konfigurační funkce jsou vypnuty, nelze přidávat žádná zařízení, nelze používat funkci Drag&Drop pro skupiny a Nastavení lze otevřít pouze s heslem. Které nastavil správce při povolení režimu Jednoduché ovládání.

V naší ukázce budou všechny funkce v nastavení povoleny postupně. Režim jednoduchého ovládání bude povolen jako poslední, protože ihned po povolení režimu jednoduchého ovládání bude nastavení aplikace uzamčeno heslem: "password". Obvykle se jedná o poslední krok instalace.

 

AN66_kiosk_mode_of_netio_mobile_2

 

Nyní je malý příklad nastavení jednoduchého ovládacího panelu hotov. Užijte si jej!

 

AN66_NETIO-ProDVX_easy_control_panel-06

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo